Posted by: proregno | January 23, 2014

Pro Regno – 4 jaar oud

gesinsfoto jan 2013

Geagte Pro Regno lesers,

Ek het amper vergeet: my Pro Regno blog is hierdie jaar 4 jaar oud (ons het begin in Januarie 2010).  Ons is baie dankbaar vir die Here se seëning in hierdie tyd:

- daar was 88 artikels/skrywes gepubliseer in 2013 (415 in totaal vanaf 2010).

- daar was daar 23 000 ‘views’ oftewel besoeke deur lesers (95 500 in totaal vanaf 2010).

- die besigste dag was 31 Maart 2013, met 411 besoeke (My klerekas openbaar waarvoor ek my skaam)

Die skrywes/artikels wat die meeste besoeke ontvang het in 2013, is:

- Dans en kleredrag

- Begrafnispreek: Tannie Anna Malan

- Oscar, geweld teen vrouens en kindermishandeling

- Was Nelson Mandela a champion of human rights?

- Dr. Joseph Pipa Sprekerstoer 2013

Besoekers kom van 78 lande, die meeste natuurlik van SA, gevolg deur die VSA en Nederland.

Die doel van die blog word saamgevat in die naam, ‘Pro Regno’ (die Latynse woorde wat: ‘vir die Koninkryk’, beteken), en poog om artikels beskikbaar te stel oor verskillende onderwerpe ter bevordering van ons dienswerk in die Koninkryk van God in Christus.  Alle artikels word deur die uwe geskryf, tensy anders vermeld.

Tydens Pro Regno se verjaarsdag jaarliks in Januarie, vra ek vir enige donasies vir die opbou en bevordering van hierdie blog.  Dit is ‘n gratis blog wat deur die eienaar in stand gehou word, en ek sal dit graag so wil hou. Daar is egter wel jaarlikse kostes om die blog in stand te hou en verder uit te bou, en daar gaan ook heelwat tyd en kragte in om die artikels beskikbaar te stel.

Enige donasies sal met dank baie verwelkom word en kan hier in betaal word:

Rekening naam: S. Le Cornu

Absa tjekrekening: 010 951 90673

Takkode: 632005

Merk u donasie-inbetaling met: pro regno

Baie dankie vir u ondersteuning.  Dit is ‘n groot genade voorreg om te kan skryf in diens van sy Koninkryk, ook dat daar gelowiges is wat nog belangstel om saam te lees en te leer (Ps.119:18).

(ns. die uitnodiging staan nog steeds: enige skrywers wat graag hier artikels wil publiseer kan my  kontak vir verdere inligting by ondergenoemde kontakbesonderhede.)

Pro Regno – groete

Slabbert Le Cornu

Posbus 5 Carletonville 2500 RSA Tel & faks: 018 787 5444 Sel: 082 770 2669

“Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees.” – Hebr.12:28
Posted by: proregno | January 20, 2014

Preek: Luk.14:25-30 – Dit sal jou alles kos !

                    Dit sal jou alles kos     

                

                  deur dr. Steven J. Lawson

[met dank aan Marianne Elsenaar (Brandfort) vir die vertaling.  Die oorspronklike preek kan hier geluister word: It will cost you everything]

Wel, wat ‘n spesiale plek is hierdie nie, om vandag saam met so baie eensgesinde broers en susters te wees, om te hoor wat ons hierdie oggend gehoor het in die ontvouing van Jesaja, hoofstuk 53.

Wat ek nou wil doen, is om te staan op die skouers van daardie boodskap wat ons gehoor het in Jesaja 53, wat die dood van Jesus Christus aan die kruis so kragtig en passievol bekend maak.  Ek wil u vra waar u in verhouding tot die kruis staan.  Dit is een ding vir u om in hierdie gebou te wees en dit is iets anders vir u om in Christus te wees.  Dit is een ding vir u om buite in die ry te gaan staan het om in te kom en dit is iets anders vir u om in die ry agter Jesus Christus te wees en Hom te volg.

So, vandag wil ek by die poort staan.  Ek wil by die smal poort staan en baie van julle aanspoor en roep om deur die smal poort te kom.  Ek wil hê ons moet vandag kyk na ‘n teks, ‘n geskrif, wat vir ons sal skets en baie direk sal sê, wat dit is om ‘n ware dissipel van Jesus Christus te wees.  Om nie bloot ‘n kerkganger en konferensiebywoner te wees nie, maar wat dit beteken om ‘n dissipel van Jesus Christus te wees.  Elke ware christen, elke wedergebore gelowige is ‘n dissipel van Jesus Christus.

Ek wil vandag verduidelik wat dit is om ‘n dissipel en ‘n navolger van Jesus Christus te wees en ek wil u aanspoor en u roep, as u nog nooit ‘n dissipel van Christus geword het nie, om na die kruis te kom en om in die Here Jesus Christus te glo.  Waarskynlik het die meeste van ons wat vandag hier is alreeds ons lewe aan Christus oorgegee.  Ek wil ons wat alreeds deur die smal poort gekom het en wat die smal weg loop, aanspoor en aanmoedig om meer elasties in ons geloof en meer radikaal verbonde te wees aan die Mag van Christus.  Daar is nie een van ons in hierdie vertrek vandag wat te verbonde aan Christus is nie.  Elkeen van ons wat alreeds ons lewens aan Christus oorgegee het, moet nog meer vasbeslote wees om Jesus Christus te volg.

So my teks van die geskrif wat ek wil lees om mee te begin, is in die evangelie van Lukas.  As julle God se Woord sal optel en saam met my sal blaai na Lukas hoofstuk 14.  Vandag wil ek met u praat oor die koste van dissipelskap, of:  Dit sal u alles kos.  Lukas hoofstuk 14, ek wil begin lees by vers 25 en ek wil dit voor u oë en voor u hart plaas en ek wil hê u moet besig wees met wat ons Here Jesus sê in hierdie verse.  Lukas 14:25.  Nou, groot menigtes sal wees soos wat ons in onsself kyk vandag.  Groot menigtes – meervoud.  Dit praat van honderde en honderde mense, indien nie duisende nie.  Ons gaan saam met Hom:

“En Hy het Hom omgedraai en vir hulle gesê:  As iemand na My toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my dissipel nie wees nie.”

Die een wat die beroep uitstuur, stel die voorwaardes vas en ons word nie toegelaat om met die voorwaardes te onderhandel nie.  Hy sê in vers 27:

“En elkeen wat sy kruis nie dra en agter My aan kom nie, kan my dissipel nie wees nie.  Want wie van julle wat ‘n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie? – sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot en sê:  Hierdie man het begin bou en kon nie klaarkry nie.”

In ‘n voormalige lewe, baie jare terug, het ek kollege voetbal gespeel.  Ek het kollege voetbal vir vier jaar by Texas Tech Universiteit gespeel.  Dit is lekker om te weet wie die uitverkorene is.  Bobby Night is darem ons kollege afrigter en korfbal, so ons het baie hoë spirituele standaarde.  Ek onthou, gedurende die lengte van my senior jaar in hoërskool, het ek ‘n volle voetbal studiebeurs ontvang wat alles betaal het.  Die enigste persoon wat gelukkiger as ek was, was my pa.  Vir die volgende vier jaar was alles ten volle betaal.  My onderrig was gratis.  My boeke was gratis.  Soveel private onderwysers as wat ek vir vier jaar wou hê, was gratis.  My kamer was gratis, my maaltye was gratis, my wasgoed was gratis.  Elke vlug na ‘n uit-die-dorp-wedstryd was gratis.  Elke busrit na ‘n stadion was gratis.  My Corvette, nee, hulle het my nie ‘n Corvette gegee nie.  Ek voel nou asof ek CJ is, weet u.

Vir die volgende vier jaar was alles in my lewe, wat met kollege te doen gehad het, ten volle betaal, dit het my nie ‘n sent gekos nie.  Al my wasgoed was gratis.  Al die steaks wat ek kon eet, was gratis.  Alles was gratis en vir die volgende vier jaar het dit my alles gekos.  Dit het begin met twee-dae oefeninge in Augustus en dit kon 105 grade word in Wes Texas.  Ons het toe pas ‘n kunsmatige grasveld aangelê en u kon op die een eindsone staan en in ‘n 105 rooster het daardie yster soos ‘n kookpotjie geword.  U kon op die een doellyn staan en na die doelpos aan die ander kant van ons stadion kyk, en u kon skaars die doelpos sien, as gevolg van al die hitte wat gestyg het.  Al die seisoenonderrig het ons verstand te bowe gegaan.

Die afrigters het ons letterlik doodgemaak.  U het nooit klas gemis nie, u was daar om 6uur die oggend.  U hardloop die stadiontrappe uit.  Elke soort gewigoptel, elke soort gimnastiek, om die waarheid te sê, ons het selfs met mekaar gestoei, skuins paaie, en twee dae in lente opleiding, en dan vroeg uitkom, en die maklikste deel van hierdie vier jaar was gedurende die seisoen.  U sou uself net heeltemal oorgegee het.

Ek het selfs dokter toe gegaan laas week, ek het my stem verloor.  Hy het my neus verdoof, iets soos ‘n teleskoop in my neus afgedruk en na my stembande gekyk.  Soos hy dit doen, sê hy toe:  “Wel, u neus is gebreek”.  Ek het gesê:  “My neus was nog nooit gebreek nie”.  Hy het gesê:  “Vertrou my”.  Hy het gesê:  “U neus is gebreek” en ek het terug gedink aan al daardie baie oefeninge en hoeveel keer ek so hard geslaan is, dat ek gevoel het dat ek nie nog ‘n hou sou voel nie, en wie weet, ek het ‘n semester op krukke spandeer.  Daar was ‘n semester wat ek nie eers elke dag kon klas toe gaan nie, omdat ek so seer en op was.  My opleiding, alles vir vier jaar, was ten volle betaal, dit was gratis.  Die feit van die saak is dat dit my bloed, swoeg, sweet en trane gekos het.  Dit het my alles wat in my was gekos, want ek sou vir hierdie saak myself offer en oorgee – ‘n voetbal.

Ek wil hê u moet weet dat dit presies dieselfde is om ‘n Christen te wees.  Dit is presies wat Jesus hier sê, dat wanneer Hy na die kruis gegaan het, het God ons sondes geneem, God het dit oorgedra aan die onskuldige Lam van God en Hy het ons sondes gedra, die Vader het hom aan die kruis vasgeslaan.  Jesus het Sy bloed vir ons laat vloei, geboet vir ons sondes en aan die einde het Hy gesê:  “Dit is volbring”.  Hy het ten volle vir al ons sondeskuld betaal.  Daar is nie een sonde wat u nie na die kruis kan bring en niks wat u kan bydra tot u ewige saligheid nie.  Maar u moet die voorwaardes verstaan, om die gratis geskenk te ontvang, want as u die gratis geskenk wil ontvang, gaan dit u die volgende kos.  Dit gaan vereis dat u alles wat u is aan die Here Jesus Christus toevertrou.

Daar is vandag sommige van u hier wat dink dat u gered is.  Dit feit is dat u eintlik nié is nie.  Al wat u gedoen het was om te loop in alleenheid, u hande op te hef, ‘n kaart te wys, gesig te wys by ‘n Bybelstudie, op te daag by ‘n konferensie, maar die feit van die saak is, u het nooit besigheid met God gedoen nie, u het nooit na die innerlike van die lewe gekom nie, en u het nooit na die plek gekom waar u gereed is om alles wat u is aan Jesus Christus oor te gee nie.  Dit is net dán wat u die gratis geskenk kan ontvang.

Vir die van u wat vandag hier is, wat nog nie ‘n ware bona fide dissipel van Jesus Christus geword het nie, ek wil hê u moet sien wat Jesus sê, oor hoe om in die Koninkryk van die Hemel in te gaan.  Vir die res van ons wat deur die smal poort gegaan het en ons lewens aan Christus toevertrou het, ons moet verstaan dat dit nodig is om ons verbondenheid met Christus te verdiep, sodat ons wandel op ‘n manier wat ons roeping werd is.  Dit is presies wat Jesus hier sê.  Dit wat Christus in vers 26 en vers 27 sê, hierdie voorwaardes is nie onderhandelbaar nie.  Hierdie voorwaardes is absoluut.  Hierdie voorwaardes is reg en vas.  Hierdie voorwaardes is onveranderlik en hulle is dieselfde vir elkeen van ons.

Jesus het nooit probeer om die skare te oorreed om Hom te volg nie.  Jesus het nooit probeer om besluite te manipuleer nie.  Jesus het nooit die boodskap versoet nie.  Jesus het nooit die moeilike deel in fynskrif gehou waar ons dit nooit kan kry nie.  Jesus het nooit die vereistes versag nie.  Jesus het nooit die prys om te Hom te volg afgemerk nie.  Elkeen van ons hier vandag moet ernstige sielsondersoek doen, is vers 26 en is vers 27 waar van my lewe?

So vanoggend wil ek hê ons moet oordink wat dit is om ‘n dissipel van Jesus Christus te wees.  In vers 25 sê Hy dat groot menigtes saam met Hom sou gaan.  Hierdie was ‘n massiewe menigte.  En een ding wat ons moet verstaan, dit is maklik om deel te wees van ‘n menigte.  Dit is maklik om in lyn te kom.  Om die waarheid te sê, hoe groter die menigte, hoe makliker is dit om onopvallend te wees en om net in te pas, hoe makliker is dit om eenvoudig net deur die gold en die vaart meegesleur te word sonder om ooit ‘n individuele persoonlike toevertrouing aan Jesus Christus met u eie lewe te moet maak – en ons Here het dit verstaan.  Daar is ‘n menigte-mentaliteit.  Daar is ‘n beweging-mentaliteit.  Mense wil wees waar mense is en hoe groter die menigte, hoe meer ander mense wil in daardie menigte wees en hoe makliker is dit vir mense om te kom en deel van ‘n menigte te wees.

Die menigtes hier saam met ons Here in vers 25, hulle groei, hulle swel, hulle ontplof, hulle vermeerder, maar ons Here is nie bedrieg nie.  Want Hy meet die sukses in die bediening nie aan die grootte van die menigte nie.  Ons Here stop en doen iets, wat sonder twyfel skokkend was vir die dissipels.  In vers 25 staan daar:  “En groot menigtes het saam met Hom gegaan en Hy het Hom omgedraai”.  Die idee is dat Hy gestop het en Hy het omgedraai en met hulle gepraat, en Hy het geweet dat die menigte ‘n gemengde spul geword het.  Selfs tussen Sy eie twaalf dissipels was dit ‘n gemengde spul.  Daar was een wat nie bekeer was nie, Judas.  Met so ‘n groot menigte, het ons Here geweet dat daar nie net bekeerdes was nie, maar dat daar ander was wat meer nuuskierig was.  Daar was ander wat maar net saam gekom het, so ons Here het gedraai om hulle van aangesig tot aangesig te sien en wat ons Here doen, is om in wese te sê:  Stop!

Hy sif deur die menigte en van tyd tot tyd sou ons Here dit doen, asof die menigte te groot word, dit word te maklik om op die lawaaiwa te klim.  Dit word te maklik om meegesleur te word in hierdie beweging van “volg my”, en soos ons Here dit sê, hy bring dit af na ‘n individuele basis en hy sit dit voor hulle neer en roep vir die totale toevertrouing van hul siel.

Die sleutelwoord in hierdie teks sal u vind, is die laaste woord van vers 26, dit is die laaste woord van vers 27, dit is ook in die middelste woord in vers 33, en dit is die woord dissipel, nie ‘n aanwesige nie, maar ‘n dissipel.  Wat ons Here verlang en waarvoor ons Here gesterf het, Hy het net vir dissipels van Jesus Christus gesterf.  Nie een druppel bloed was gedeel, buiten met die dissipels nie.  Hy het net vir sy eie mense gesterf.  So wat is ‘n dissipel?  Dit is baie belangrik vir ons hier om te weet wat ‘n dissipel is, want dit is net ‘n dissipel wat in lyn is en wat Jesus Christus volg.  ‘n Dissipel, ‘n ware dissipel, is ‘n ware gelowige in Jesus Christus.  Dit is ‘n Griekse woord wat beteken “leerder”.  Dit is een wat gekom het om by die voete van die Here Jesus Christus te sit, om deur Hom geleer te word, en om ‘n volger van Jesus Christus te word.  In Matthéüs 28:19:

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies.”

Ons Here kan nie minder omgee oor aanwesiges nie, ons Here soek dissipels.  ‘n Dissipel is in hierdie vroeëre hoofstukke ‘n ware gelowige.  Om die waarheid te sê, die woord Christen was nie eers uitgedink en in heilige geskrif gebruik nie, tot later in die boek Handelinge, in Handelinge hoofstuk 11, en daar was dit ‘n term van veragting en beteken dit ‘n klein Christus.  So ons Here sê nou wat die voorwaardes is om ‘n dissipel van Christus te wees en wat die voorwaardes is wat iemand sal toelaat om in lyn te wees en om Hom te volg.

So wat ons Here nou sê is skokkend.  Wat ons Here sê is onthutsend vir die menigte en wat ons Here sê, het so ‘n impak op hulle lewens.  Vandag wil ek almal van ons op ‘n manier geskok hê, soos ons weer herinner word aan wat die voorwaardes is wat ons Here gegee het, vir almal in hierdie gebou om een stap te neem om Hom te volg.  Dit is ‘n gratis geskenk wat Hy alleen gekoop het op Kalvarie se kruis en Hy gee dit vir ons sonder prys.  Maar Hy vereis van ons dat ons tot ‘n plek kom van totale, komplete en radikale nederigheid en oorgawe van ons lewe vir Hom of, volgens ons Here se woorde, “Hy kan my dissipel nie wees nie.”

Ons Here sit dit in die negatiewe om ‘n groter impak op ons harte te hê.  Asof Hy Sy hande ophou en sê:  “U kan nie een van my volgers wees tensy u na hierdie plek kom nie”.  So ek wil hê dat ons deur hierdie teks gaan.  Vir sommige van ons hier vandag sal dít wees wat God sal gebruik in u lewe, om te kom na die plek waar u meer as ‘n aanwesige is.  Waar u meer is as net in ‘n menigte.  Waar u meer is as net een wat saam gegaan het, tot die periferie waar u werklik ‘n ware, deur bloed gekoopte volger van Jesus Christus word.

Ek wil nou begin met vers 26.  Ek wil hê dat u weet in vers 26 is ‘n uiterste toewyding.  ‘n Uiterste toewyding, om ten einde ‘n ware volger van Jesus Christus te word, moet ‘n mens Hom meer liefhê as enigiemand en enigiets anders in die lewe.  Daar kan geen ander mededingende eienskappe wees nie.Daar kan geen ander mededingende getrouhede wees nie.  Jesus Christus moet nommer een in u lewe wees of u kan nie in lyn kom en Jesus volg nie.

So neem kennis wat Jesus sê in vers 26:  “As iemand” – en as Hy sê as iemand, sê Hy dat daar geen uitsonderings hier is nie.  “As iemand na My toe kom”.  Om na Christus te kom, is ‘n sinonieme frase vir reddende geloof en dit lei onvermydelik na wat ons lees in vers 27, agter My aan kom, almal wat na My toe kom op Sy voorwaardes, sal onvermydelik agter Hom aan kom.  Dit is die onvermydelike verbinding tussen regverdigmaking, heiligmaking en ware reddende geloof, dit sal ‘n lewelange toevertrouing word om Christus te volg.

So in vers 26 sê Hy:  “As iemand na My toe kom”.  As iemand hulle lewe aan My toevertrou.  As iemand ‘n ware gelowige in My word in vers 26.  Dit sal in vers 27 onvermydelik lei na ‘n leeftyd van agter My aan kom.  Daar sal geen mislukte dissipels wees wat, as hulle eers saam gekom het, sal ophou om te volg nie.  In vers 26 stel Hy die voorwaardes.  Ons moet herinner word wat hierdie voorwaardes is.  Dit in vers 26 is ons Here se verduideliking van ware reddende geloof.  Dit is nie al wat Hy te sê het oor ware reddende geloof nie, daar is so baie ander tekste, maar hierdie is ‘n onafskeidelike deel van ware reddende geloof, by die begin sowel as die volhouding van iemand se Christelike lewe.

“As iemand na My toe kom en hy haat nie” – en daardie woord spring net van die bladsy af, doen dit nie?  Dit klink so grof.  Dit klink so aanvallend, dit klink so fanatiek en tog, dit is so waar, want dit kom uit die lippe van die Een wat gesterf het aan die kruis, om ons ewigdurende redding te koop en te beskerm.  “As iemand na My toe kom en hy haat nie” – en Hy begin nou om te praat van hierdie verhoudings wat die naaste is aan u, hierdie verhoudings waar u naaste getrouhede en u naaste lojaliteite sal lê.

Hy begin met die binneste konsentriese sirkels in u lewe.  Hierdie mense wat u die meeste liefgehad het en wie u die meeste liefhet.  “As iemand na My toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters nie, kan hy my dissipel nie wees nie”.  Luister:  Jesus, as Hy ooit gesê het wat Hy bedoel het om te sê, dan was dit hierdie.

Wat beteken hierdie, haat.  Ander gedeeltes van die geskrifte sê dat u u vader en moeder moet eer.  Exodus 20 vers 12.  Die Bybel sê, ons moet selfs ons vyande liefhê.  Hoeveel te meer hierdie lede van ons eie familie.  Waarvan praat Hy?  Hierdie is ‘n Hebreeuse stylfiguur wat ons selfs in ons Afrikaanse kultuur gebruik, dit word ‘n hiperbool genoem.  ‘n Oordrewe verklaring om ‘n punt te maak, dit is gebruik om liefde en haat langs mekaar te sit om hierdie punt oor te dra:  Dat u My soveel meer moet liefhê as wat u die mense liefhet wat u die meeste in die wereld liefhet, en u moet My soveel meer liefhê as die dinge in hierdie wêreld wat u die meeste liefhet.  As u in die regte verhouding met My is, sal die liefde wat u vir My het veroorsaak dat die liefde wat u vir hulle het, lyk soos haat, in vergelyking met die hoogste, allesoortreffende toewyding, trou en liefde wat u vir My het.  Ons het ons Here se eie geïnspireerde interpretasie hiervan in Matthéüs hoofstuk 10, en in vers 37 stel Jesus dit so:

“Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie.”

U sien, die punt is wie u die meeste liefhet, en om die Here Jesus Christus lief te hê, is nie slegs gevoelens nie.  Dit vereis die totaliteit van wie u is, verstand, emosies en wilskrag.  Om Jesus Christus die meeste lief te hê, dit begin met die verstand.  U kan nie iemand liefhê wie u nie ken nie.  U kan nie iemand liefhê wat nie naby aan u is nie, as u nie meer van die persoon begin weet nie.  Dit begin met die verstand, en dit begin met deeglike geloofsleer, teologie en die voorstelling van Christus in die woord van God.  En om Jesus Christus lief te hê, moet u verstand vergroot en gevul word met die kennis van Jesus Christus.  Liefde vir Christus gebeur nooit in ‘n leemte nie.  Liefde vir Christus gebeur nooit in ‘n siellose mistieke ervaring nie.

Alle liefde begin met die verstand.  U kan nie in ‘n leemte liefhê nie.  Dan behels dit die hart, die emosie as u die persoon sien in werk van die Here Jeusus Christus, u aanskou Sy oneindigende heiligheid en Sy liefde sonder gelyke wat Hy vir ons gedemonstreer het by die kruis, dat Hy Homself vir ons gegee het, u hart kom onder die invloed van dit, u hart is aangetrokke, en u het Hom lief met die dieptes van die gevoelens van u hart.  U kan nie ‘n stoïsyn wees nie, u kan nie klinies wees nie, u kan nie koud teenoor Christus wees nie, en u is in die dieptes van u siel wat aangetrokke is tot die passie vir Christus, die liefde vir Christus.

Dan behels dit die wilskrag.  Jesus het gesê:  “As u My liefhet, dan sal u My gebooie onderhou”.  As u sê dat u Christus liefhet, en u leef nie in gehoorsaamheid tot Hom nie – dan is dit net godsdienstige praatjies in u lewe.  As u Jesus Christus waarlik liefhet, u verstand is vurig, u hart is vergroot en u wilskrag is besig om u lewe toe te vertrou, om u lewe oor te lewer, om u lewe oor te laat aan Jesus Christus, en dit is ‘n beslissende besluit van u wilskrag wanneer u afdaal tot die bodem.

Toe ek my vrou ontmoet het en ons mekaar beter leer ken het, was daar ‘n geestelike begrip vir wie sy is, wat sy is, wat haar agtergrond is en wat haar sterktes is.  Dan was daar die antwoord in my hart aan haar, omdat ek aangetrokke was tot haar en al hierdie skoonhede van haar waardeer het.  Maar ek kon nie werklik sê dat ek haar liefgehad het nie, voordat ek voor in die kerk gestaan het, sy die kerkgang afgeloop het, en as ‘n keuse van my wilskrag, het ek my lewe aan haar oorgegee en sy aan my.

Dit is wat dit is om ‘n dissipel van Jesus Christus te wees, en hoe maklik dit is.  Jesus het verstaan, om net in die naamloosheid van die menigte te wees, om net vasgevang te wees in die sensasie en emosie van die oomblik, en ons Here bring dit af na die individu, na die spesifieke, en Hy vra vir hulle absolute, totale getrouheid aan Hom.  Dit is wat ons Here hier doen vandag.  God praat deur Sy Seun, en God praat met jou, God roep jou individueel, Hy roep jou om Hom meer lief te hê as jou vader, meer as jou moeder, meer as jou broer, meer as jou suster.  Dan gaan Hy vir die eintlike oëverblindende ding in vers 26, ja, selfs ook sy eie lewe!  Ons fokus so baie keer op onsself, word so baie keer selfgemotiveerd, selfstandig, en Jesus het gesê:  “U gaan My meer moet liefhê as wat u selfs uself liefhet”.  Hy lig Sy hande op en Hy se:  “Of u kan my dissipel nie wees nie”.  U kan nog steeds deel wees van die menigte, loop op die omtrek, maar u kan nie een van Myne wees nie.

Dit is die hoogste toewyding wat ons Here voor vra, en so grafies as wat dit klink, die grootste geluk en die grootste plesier in enige persoon se lewe, is om die Here Jesus Christus met hul hele hart, met hul hele siel, met al hul verstand en met al hul krag lief te hê.  En om in ‘n persoonlike verhouding met Christus in te stap, waar u met Hom praat, waar u met Hom wandel, waar u met Hom omgang het, waar u met Hom gemeenskap het.  Dit is die wonderlikste ondervinding in die lewe.

Nou gaan ons Here tog verder en Hy volg op met sy mededeling in vers 27.  Vers 26 is ‘n hoogste toewyding.  Vers 27 is ‘n selfontkenning.  Jesus verstaan hoe maklik dit is om selfmisleidend te wees wanneer u in die middel van ‘n menigte staan, hoe maklik dit is om meegesleur te word in die oomblik van die groter menigte, en om te voel dat u dink dat u regtig verbind is met Christus, wanneer dit in realiteit nie so is nie.  So Hy volg in vers 27 met nog ‘n ander skokkende mededeling.  Ons het dit al so baie keer gehoor en so baie keer gesien, dat dit regtig al van sy trefkrag verloor het.

Maar kyk na vers 27 en sien wat dit sê:  “Elkeen” – en wanneer Hy sê elkeen, dit is soos iemand in vers 26.  Daar is geen ander manier nie, daar is geen ander voorwaardes om ‘n volger van Jesus Christus te wees nie.  “Elkeen wat sy kruis nie dra nie” -  en die klem hier op sy.  Dit is so individueel, dit is so persoonlik, u kan nie enigiemand anders se kruis dra nie, en niemand anders kan u kruis vir u dra nie.  Dit is iets wat net u kan doen.  Dit is ‘n besluit wat net u kan maak.

“En elkeen wat sy kruis nie dra en agter My aan kom nie”.  Dit is ‘n aktiewe geloof, dit is ‘n dinamiese geloof, dit is om uit te trek, om saam met die Here Jesus Christus te gaan.  Dit is om in stap te kom met die Verlosser, om uit te trek in die lewe.  En as Hy dit sê, praat Hy nie van fisies ‘n stap neem en uit te trek nie, Hy praat hier van spiritueel in iemand se eie hart en siel, die rigting en beweging van u innerlike lewe.

“En elkeen wat sy kruis nie dra en agter My aan kom nie”.  Dan herhaal Jeusus weer aan die einde van vers 27 wat Hy gesê het aan die einde van vers 26, dit is ‘n dubbele stopteken.  Dit is ‘n dubbele skynende rooi lig.  Hy roep ons terug by die landingsplek – “kan My dissipel nie wees nie”.  Wie is enige van ons hier vandag om te stry met die Verlosser rondom die voorwaardes wat Hy stel om Hom te volg.  Wie is enige van ons hier vandag om te probeer om dit wat die Verlosser sê, te versag of minder te maak.  Wat beteken dit om iemand se eie kruis te dra.  Hy praat hier beslis nie van om ‘n halssnoer om u nek te dra nie, dit is gaaf.

Niemand in die Romeinse Ryk, in die Nuwe Testament tye, en beslis nêrens in Palestina, het gemis wat ons Here hier gese het nie, want die kruis simboliseer die uiterste verskriklike pyn en ‘n hartelose wreedheid wat altyd geëindig het in die dood.  Om iemand se eie kruis te dra was die gevreesde dodemars waar iemand voor die regter se regterstoel sou staan en as krimineel skuldig verklaar sou word voor die regter, en as ‘n publieke vertoning van iemand se eie skuld, sou iemand gedwing word om sy eie dwarshout te dra, vanaf die oordeelstoel, al die pad tot by die plek van die voltrekking.  Hy was openlik vernederend, en as iemand sy eie dwarshout op hul eie skouers sou dra, was dit ‘n publieke getuienis van om onder die submissie te wees van die hoër gesag van die regter.

U sê:  Ek stem saam met die regters se kwytskelding van my, en nou bring ek my lewe en bely my skuld, vir verbreking van die wet van die hoër gesag, openlik saam met al die skaamte wat betrokke is in die toelating van my skuld en sonde, ek dra nou die dwarshout al die pad tot by die plek van die voltrekking.  Die strate van Jerusalem sal gevul wees en mense sal in rye staan langs die Via Delarosa, soos die tereggestelde krimineel, die veroordeelde krimineel sy dwarshout sou dra.  Almal sou sien dat Rome in beheer is en dat Rome Judea tot onderwerping en onderdanigheid gebring het, en dit is net nog een voorbeeld van wie onder onderwerping is en wie dood is in homself.

Dit is presies wat Jesus sê in vers 27, en wat Hy sê, is dat ons voor God se heiligheid moet staan in ons eie hart, en moet saamstem met God se eie oordeel oor ons, dat ons almal gesondig het en tekort gekom het in God se heerlikheid.  Ons sal dit maar net moet afsluk, en as ons gered word, moet ons daarmee saamstem en tot ‘n plek kom van onderwerping onder die heerskappy van Christus, en onder die hoër gesag kom van Christus.

Om een se eie kruis te dra is om ‘n openbare en publieke stelling te maak na die wêreld, dat ek skuldig is soos aangekla voor die heilige God, en my lewe is nou onder God se gesag.  My lewe is nou onder die heerskappy van Jesus Christus en ek het na die einde van myself gekom.  Ek het nie meer ‘n lewe nie.  Ek is nou dood vir self en dood vir sonde en ek gee my lewe oor aan Jesus Christus, ek is nou ‘n volger van Jesus Christus en ek dra my kruis elke stap van die reis soos ek Christus volg.  Ek is onderworpe aan Sy Heerskappy, ek bieg my sonde en ek is bereid om te gaan waarokal, om te doen watokal Hy my vra.  Dit beteken om te wandel soos Hy wandel.  Om te lewe soos Hy lewe.  Om te sê wat Hy sê.  Om my te verheug waarin Hy Hom verheug.  Om te huil waaroor Hy huil, want ek is nou een met Jesus Christus.  Ek word nou geïdentifiseer met Christus en ek is nou ‘n volger van Christus.  In Lukas 9:23 stel Hy dit so:  “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg”.  Dit is wat Jesus se hier in Lukas 14:27.  Dit is ‘n ander manier om te sê:  “Volg My”.

Daar word geen kwalifiseerders genoem in hierdie stelling nie.  Hy sal nie vir ons sê waarheen Hy ons lei nie, Hy gaan nie vir ons ‘n vyf jaarplan, ‘n tien jaarplan, gee nie.  Al wat u moet weet, is Jesus Christus, en om Hom te volg.  Hy vra ons om Hom onvoorwaardelik te volg.  Hy vra ons om Hom te volg in goeie tye en in slegte tye.  Hy vra ons om Hom met wilskrag, opsetlik, alleenlik en uitsluitend te volg.  Daar is niemand anders om te volg nie, daar is geen ander agenda vir ons lewe nie.  Daar is geen ander doel vir ons lewe nie.  Geen ander passie nie.  Ons gehele lewe is om Jesus Christus gesentreer.  Hy is die son en die kern van my lewe.  Soos ek Hom volg, moet ek Hom stap vir stap en tree vir tree volg.  Ek moet byhou by Christus se pas, ek kan nie agter raak nie en ek kan nie vorentoe stamp nie, maar ek moet altyd in die intiemste verhouding en diepste verbintenis met Christus bly.  Dit is die vraag by elke punt in die wending van die lewe – volg ek Jesus Christus?

Dit is hoe ons in die Koninkryk kom – deur om ‘n volger van Christus te word.  Dit is hoe ek in die genade en kennis van Christus groei.  Ek groei nader aan Hom en ek volg Hom waarokal Hy my sal lei.  Ons kan Christus nie in enigiets anders volg nie.  Dit is ‘n alles of niks aanbod. Ons kan nie Christus saam met iets anders volg nie.  Ek kan nie Christus volg en my werk meer liefhê as vir Hom nie.  Ek kan nie Christus volg en skool meer liefhê as vir Hom nie.  Ek kan nie Christus volg en plesiere meer liefhê as vir Hom nie.  Ek kan nie Christus volg en hierdie wêreld meer liefhê as vir Hom nie.  Wat Hy hier vra, is absolute, radikale getrouheid aan Christus en dit sluit my eie selfverloëning in.

Luister, u kan nie lewe voordat u sterf nie.  U kan nie vir Christus lewe voordat u in uself gesterf het nie.  Daar kan nie ‘n opstanding wees voordat daar eers ‘n kruisiging is nie.  Daar kan nie ‘n opstanding tot die lewe wees, voordat daar eers ‘n kruisiging was van u vorige lewe nie.  Ek wil u baie persoonlik vra, ek wil u in die middel van hierdie menigte uitsonder, of u op die boonste balkon staan, op die middelste balkon, of hier onder op die vloer.  Ek wil u in u eie hart uitsonder.  Het u al u kruis opgeneem om Christus te volg?  Het u u eie sondigheid erken voor ‘n heilige God in die hemel?  Het u erken dat God se oordeel van u waar is?  Het u Christus se reg om oor u lewe te regeer, erken?  Het u u lewe aan die Heerskappy van Jesus Christus oorgegee en onderwerp?  Het u regtig aan die einde van uself gekom?  Want Jesus begin nie voordat u eindig nie.

Dit is die selfverloëning waarvoor Hy vra.  Hoe maklik sal dit nie wees om deel van ‘n gelowige menigte te wees nie, net soos daardie menigte wat Christus gevolg het, om meegesleur te word in ’n oomblik, en om te misluk om individueel in uself te sterf.  Dit is so belangrik, om die waarheid te sê, in vers 28 sê Jesus dat dit vra vir ‘n verstandige berekening.  Niemand kom net hier in met ‘n gril nie.  Die insette is te hoog.  Dit vereis te veel van u en niemand sal dit net oppervlakkig opneem nie.  Jesus vra vir ‘n verstandige berekening, wat almal van ons sou onderneem in ons eie harte en lewens.  So, in die begin van vers 28 gee Jesus 2 gelykenisse.  U weet wat ‘n gelykenis is, dit is ‘n aardse storie met ‘n hemelse bedoeling.  Hy teken 2 prente op die doek van ons verstand, sodat ons kan sien wat dit is waarvoor Hy vra.  Eerder as dat ons Here hiervan terugstaan en die voorwaardes versag, is ons Here egter in opstand en Hy sê:  Luister, moenie hiervan deel word nie, nie voordat u dit regtig deurgedink het nie, want dit sal die grootste besluit van u lewe wees, dit sal die geheel van u lewe vir die res van u lewe affekteer, en dit sal affekteer waar u die ewigheid sal spandeer.  Al die dele is op die tafel in hierdie hand.  U moet regtig die koste tel.

So, die eerste gelykenis begin in vers 28 en Hy sê:  “wie van julle” – en wanneer Hy sê:  “wie van julle”, kyk Hy in die oë van die menigte en Hy sif deur die wat ‘n ware toevertrouing tot Christus gemaak het, en die wat regtig vals dissipels is, die wat regtig net nuuskierig is, wat ingesluip het in hierdie beweging.  So Hy sê:  “Want wie van julle wat ‘n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie?”  Enige wyse bouer, niemand sal net ‘n bouprojek begin sonder om eers ‘n idee te hê van wat dit sal kos nie.  Hoe dwaas sal dit wees om met ‘n konstruksieprojek te begin, en dan, wanneer u daarmee besig is, kopkrap en ‘n tweede keer dink en sê, sjoe, dit is regtig baie meer as wat ek aanvaklik gedink het , of regtig van plan was om op te neem.  Dan begin u twak praat, begin u aarsel, begin u om terug te trek en dan pak u op en sê:  “Weet u, my hart is nie regtig hierin nie”, besluit u om nie klaar te maak nie, want u wil nie meer hierin opeindig nie.  Hoe maklik is dit om iets te begin, en hoe moeilik is dit om iets klaar te maak.  Hoe maklik is dit om ‘n projek aan die gang te sit, hoe duur om dit te voltooi.

So Jesus sê in vers 29:  “sodat” – bedoelende as u nie die koste tel nie.  So u het hierin betrokke geraak en dit is weer iemand wat net ‘n maklike besluit vir Christus gemaak het, wat nie bekwaam is om klaar te maak nie, nie bekwaam is om al die pad te gaan nie.  Almal wat dit sien, sal begin om u te spot.  En weet u wat, met reg.  Elke keer as u in die straat afloop en u sien daardie stuk eiendom in die hoek, u sien dat alles skoongemaak is, die bome is afgekap en die wynstokke is weg, u sien dat die fondasie gelê is, u sien die voordeur wat op die fondasie staangemaak is, maar niks anders omring die deur nie.  Dag na dag wat u hierby verbyloop, kyk u na hierdie projek en u grinnik in u binneste, u besef, en u sê vir uself, hierdie dwaas het nooit regtig die koste nagesien nie.

Hoe baie mense is daar nie wie se lewens net so lyk nie.  Dan kom hulle selfs na die konferensie soos hierdie, word meegesleur met die musiek, word meegesleur met die prediking, word meegesleur met die ware liefde wat gewys word en dit is ‘n voel goed plek.  Dan begin u bou, u gaan terug huis toe en u dink:  Ja, ek moet dit meer doen.  Ek moet volgende week kerk toe gaan.  U gaan voort met dit alles sonder om ooit Jesus Christus nommer een in u lewe te maak.  So u val in met ‘n Bybelstudie.  Wanneer u teruggaan en u begin om deur ‘n paar spirituele bewegings te gaan, dan, sommer vinnig, kom daardie ou vriende aan en sommer vinnig kom daardie ou verleidings terug.  En u val langs die kant van die pad – u is net soos hierdie man wat begin bou het, maar nooit die koste getel het nie, dat dit u alles sou kos om ’n ware volger van Jesus Christus te wees, met die keuse in u hart, dat u die lyn sou moes oortree en die brûe agter u verbrand, dat daar geen terugkeer is nie, en in u hart van harte is wat dit okal vat langs die pad, ek sal my lewe meedoënloos vir Christus gee.

Laat ek u vertel, u weet nie wat spesifiek sal gebeur in volgende week, volgende maand en selfs volgende jaar nie.  Maar u moet nou dadelik ‘n verstandige berekening maak, dat dit u alles gaan kos.  Dit gaan bepaal met wie u trou.  Dit gaan bepaal watter soort familie u gaan grootmaak.  Dit gaan bepaal watter werketiek u gaan hê.  Dit gaan bepaal waar u aanbid.  Dit gaan regtig alles van die res van u lewe bepaal.  Niks is buite hierdie toevertrouing nie, u hele lewe word geleef onder die Heerskappy van Christus.  U moet daaraan dink dat u dit alles in u gedagtes moet weeg, sodat u nie ‘n vinnige besluit maak, teruggaan huis toe en weg val nie.

Dan gee Jesus ‘n tweede gelykenis.  Hy is die hoof onderwyser.  Hy is die hoof verklaarder.  In vers 26 en in vers 27 het Hy harde bal met ons gespeel, en Hy het elke reg daarop, want Hy het vir ons gesterf en Hy is Here.  Nou in vers 28 en wat daarop volg, verf Hy hierdie prente, en in vers 31 gee Hy die tweede gelykenis.

Die eerste is dat u die kostefaktor moet weeg, en moet bereken wat dit kos om ‘n dissipel van Jesus Christus te wees.  Dit sal u gewildheid kos.  Dit sal miskien soms u bevordering kos.  Dit sal u selfs ‘n maklike lewe kos.  U sal uself moet dissiplineer.  U sal u liggaam moet afskuur.  U sal nee moet sê vir verleiding.  U sal nee moet sê vir hierdie wêreld.  U sal weg moet breek van die menigte.  U sal bereid moet wees om alleen te staan vir Jesus Christus.  U sal bereid moet wees om teen ‘n ander dromritme te loop, en om uit die menigte te stap, selfs as niemand anders Jesus Christus volg nie.  U sal bereid moet wees om te staan, selfs as u die enigste persoon vir Jesus Christus is, in die wêreld.  Dit is die kostefaktor.  U sal bereid moet wees om vir Christus te ly onder vervolging, en laat ek u vertel, dit sal kom.  Dit kan u selfs u lewe kos.

Maar nou die tweede gelykenis in vers 31.  Die Here druk ons so te sê in ‘n hoek, waar daar nie ‘n manier is om uit te kom nie, u kan net u lewe aan Hom oorgee.  Met die tweede gelykenis is die aaname:  Wel, wat as u nie bereid is nie?  Wat as u nie bereid is om die prys te betaal nie?  Gaan dit vir u ‘n maklike uitweg wees, is daar enige vertakkings?  Is daar enige implikasies, is daar enige ewige implikasies vir u?  As u nie opstaan en sê:  Ja, deur die genade van God is ek bereid om die prys te betaal om ‘n dissipel van Christus te wees, nie.

So in vers 31 het Jesus gesê:  “Of watter koning wat optrek om teen ‘n ander koning slag te lewer”.  Sien u die prent hier?  Hier is 2 mededingende koninkryke, hier is 2 mededingende konings, hier is 2 mededingende leërs.  Net een sal wen, die ander een sal verloor, en die een wat verloor sal verslaan word.  Die een wat verloor, sal vir die res van hulle dae onderworpe wees aan slawerny tot die groter koning.  So daar is baie op die tafel hier, as tot watter koning:  “Of watter koning wat optrek om teen ‘n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslaag” – en hier is dit weer die berekening van die koste.  Daar moet oorweging en berekening wees.  Of hy nou met 10 000 man sterk genoeg is om te veg teen die een teen hom met 20 000 man.  En as Hy dit sê, dan sê Hy dit vir elkeen in die menigte:  U is hierdie koning met 10 000 soldate, en u vind uself in ‘n stryd.  Daar is teenstand teen u gebring, daar is ‘n ander koning wat teen u koninkryk is, hierdie koning het 20 000 soldate, wanneer u direk in hierdie stryd kom met hierdie ander koning,sal hy u heeltemal vernietig.

Hy sê in vers 32, hierdie is die enigste verstandige besluit wat u kan maak, of anders, wanneer die ander nog ver weg is, terwyl hierdie koning met 20 000 ten volle gewapende soldate teen u koningkryk, met minder verdediging, mars. Terwyl die ander koning nog ver weg is, sou enige verstandige menslike wese só reageer.  Hy stuur ‘n opdrag en vra vir vredesvoorwaardes.  Hy wil nie hierdie koning, wat oppad is met 20 000 soldate, ontmoet nie, hy kom nie om speletjies te speel nie, hy kom nie om gewillig te wees nie, hy kom om te domineer en om te slag.  Hierdie ander, groter koning is niemand anders nie, as die Een wat die gelykenis vertel, want Hy is die Koning van alle konings, Hy is die Here van alle here.  En aan die einde van hierdie tyd, sal Hy uit die hemel neerpyl, op ‘n wit strydros, Sy gewaad druppend in bloed, die bloed van Sy eie vyande, en Hy kom terug om in te stem en om te veroordeel.

U moet vredesvoorwaardes maak met hierdie komende Koning, of u sal onderworpe wees aan verdoemenis, vir ewig.  Jesus Christus het vredesvoorwaardes gemaak.  U moet buite die hof met Hom skik.  U wil nie ingaan in daardie finale dag van stryd met Christus nie, want Hy sal genadeloos wees in die voltrekking van Sy geregtigheid.  Maar Hy offer u vandag genade.Hy sal instem tot oorgawevoorwaardes.  Hy sal instem tot vredesvoorwaardes, maar dit is Sy vredesvoorwaardes.  U moet u vader, moeder, broer, suster en selfs u eie lewe meer as vir My haat, of u kan nie My dissipel wees nie.  U moet u kruis optel en My volg, of u kan nie My dissipel wees nie.  As u dit nie doen nie, sal u My ontmoet in die finale oordeel.  En Ek sal God verheerlik in u vernietiging.

Dit is die 2 gelykenisse wat ons Here vertel het.  In vers 33 bring Hy dit tot die punt.  Hy is die hoof evangelis.  Hy vra vir die uitspraak.  Hy vra vir u hart se besluit.  Hy druk u vir ‘n besluit.  Hy sal nie afgesit word nie.  U kan nie u hart se stilknoppie langer druk nie, u moet Hom antwoord.  Vers 33:  “So (slot) kan dan ook niemand van julle my dissipel wees nie”.  Hy sê:  Niemand van u kan ‘n ware Christen wees nie.  Niemand van u kan in My Koninkryk kom nie.  Niemand van u kan in die regte verhouding met My of die Vader wees nie.  Niemand van u, wat nie afsien van al sy besittings, kan My dissipel wees nie.

Wat sê ons Here?  Hy staan nie terug nie.  Hy vergroot die toevertrouing waarvoor Hy vra met elke lyn van hierdie gedeelte.  Hy sê nie dat u u weg tot in die koninkryk van die hemel moet koop nie, want niemand van ons het genoeg goud nie, niemand van ons het genoeg silwer om selfs ‘n vlek van die sonde te verwyder wat ons innerlike siel besmet het nie.  Wat sê Hy?  Wie gee nie al sy besittings op nie?  Wel, dit moet in die konteks van ‘n ander teks in die skrifte opgeneem word, so laat ek net tot die punt van die punt kom.  U moet die eienaarskap van alles wat u is en alles wat u het, oordra aan alles wat Hy is.  Dit is wat Hy sê.  U lewe is nie meer u lewe nie, dit is nou Sy lewe.  U tyd is nie meer u tyd nie, dit is nou Sy tyd.  U besittings is nie meer u besittings nie, dit is nou Sy besittings.  U toekoms is nie meer u toekoms nie, dit is nou Sy toekoms.  U rykdom is nie meer u rykdom nie, dit is nou Sy rykdom.  U moet alles wat u is en alles wat u het oorgedra aan alles wat Hy is.  Dit is wat dit is om aan Sy vredesvoorwaardes te voldoen.

Iemand het dit op hierdie manier voorgestel, ‘n gesprek, iemand wil ‘n pêrel koop by ‘n pêrelhandelaar.

“Ek wil hierdie pêrel hê, hoeveel kos dit?”

“Wel, dit is baie duur.”

“Hoeveel?”

“Wel, ‘n baie groot bedrag.”

“Dink u ek kan dit koop?”

“Natuurlik, enigiemand kan dit koop.”

“Maar het u nie gesê dat dit baie duur was nie?”

“Ja.”

“Hoeveel?”

“Alles wat u het.”

“Goed, ek sal dit koop.”

“Wel, wat het u?  Laat ons dit neerskryf.”

“Wel, ek het $10 000 in die bank.”

“Goed, $10 000, wat nog?”

“Wel, dit is al, dit is al wat ek het.”

“Niks anders nie?  Niks meer nie?”

“Wel, ‘n paar dollars hier in my sak?”

“Hoeveel?”

“Wel, laat ons sien, 30, 40, 50, 60, $100, $200.”

“Dit is goed, wat het u nog?”

“Wel, niks nie, dit is alles.”

“Waar bly u?”

“Wel, in my huis?”

“’n Huis, u het ‘n huis, gee my u huis.”  (En hy skryf neer ‘huis’)

“Bedoel u dat ek in my karavaan moet gaan bly?”

“O, u het ‘n karavaan, ek wil u karavaan ook hê.”

“Wel, as u dit doen, sal ek in my motor moet slaap.”

“O, u het ‘n motor, gee my u motor.”

“Wel, ek het twee van hulle.  U het al klaar my geld, my huis, my karavaan, my motors, wat meer wil    u hê?”

“Is u alleen in hierdie wêreld?”

“O nee, ek het ‘n vrou en ek het twee kinders.”

“Ja, so ek wil u vrou en u kinders hê.”

“Ek het niks oor nie, ek is heeltemal alleen.”

“Goed, nou mag u die pêrel kry.”

Dit is soort van wat Jesus Christus vir u sê.  Ja, die uitruiling is nie geleen of gekoop met egte geld nie, maar dit is verkry met die totale, komplete oorgawe van u lewe aan Christus.  Dit is wat reddende geloof is.  Dit kom tot die einde van uself, in komplete, algehele vertroue van alles wat u is en alles wat u het aan alles wat Hy is.

Eindelik, ‘n ondersoekeksamen, vers 34.  U mag dink dat Jesus op ‘n tyd die voordele sou bring, Jesus sou week word, Jesus sou verhelder, Jesus…  Maar weet u wat?  Dit is te belangrik.  Dit is u ewige siel.  Dit is die enigste lewe wat u ooit sal lewe.  Dit gaan oor die enigste ewigheid wat u ooit sal hê.  So ons Here sê in vers 34, gevolglik trek Hy alles vorentoe van vers 26:  “Die sout is goed” en ja, sout is goed.  Dit bewaar goeie vleis.  Dit verhoed bederwing.  Dit verleen smaak.  “Die sout is goed, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit smaaklik gemaak word?”

U sien, ons moet verstaan dat nie alle sout sout is nie, en sommige sout het ‘n mengsel daarin.  Sommige sout in hierdie deel van die wêreld het gips daarin, en dit sal uiteindelik wys.  Dit lyk soos sout, maar dit proe nie soos sout nie, en dit werk nie soos sout nie.  Dit is ‘n vals, nagemaakte sout.

Wat ons Here met hierdie metafoor bedoel, is om die vergelyking te maak tussen ‘n ware volger van Christus en ‘n vals volger van Christus.  ‘n Ware gelowige in die Here en iemand wat maar net deel is van die menigte.  So Hy sê sout is goed, maar as selfs sout smakeloos word, beteken dit dat dit ‘n bewys is dat dit nooit ware sout was nie, om mee te begin.  Waarmee sal dit smaaklik gemaak word?  Die antwoord is:  Niks.  Vers 35:  “Dit is nie bruikbaar vir die grond of vir die ashoop nie.”

Dit is nie goed vir enigiemand nie, nie vir God nie, nie vir Christus nie, nie vir die Koninkryk nie, nie vir die beweging nie.  U neem ‘n plek op vir iemand anders.  Daar was ander mense wat probeer het om hier in te kom.  Dit is nie bruikbaar vir die grond nie, u is nie eers die toilet werd nie, spiritueel bedoel, want u het nie tot die oomblik van totale oorgawe van u lewe, en die hoogste legioene, en die hoogste lojaliteit tot Christus, gekom nie.  U het nog nie onder die Heerskappy van Christus gekom en u kruis opgetel om Hom te volg nie.

Dan sê Hy:  “Wie ore het om te hoor, laat hom hoor”.  U moet die strengste aandag gee aan wat God gesê het deur Sy Seun, want God het deur Sy Seun met ons gepraat in hierdie konferensie.  God het almal van ons na hierdie plek gebring, nie een van ons is per ongeluk of per toeval hier nie, dit is die goedheid en die genade van God wat u na hierdie plek gebring het, waar u gehoor het van Jesaja 53.  U het gehoor van die lydende Verlosser, die Here Jesus Christus, wat teen daardie kruis sonde vir ons geword het.  Teen daardie kruis het Hy gesterf in Homself, dat Hy vir ons mag lewe, dat Hy ons sondes mag dra, daardie onregverdigheid teen daardie boom, en verkry Hy vir ons redding.  Daar is redding in geen ander naam nie, want daar is geen ander naam onder die hemel gegee onder mans, waardeur ons gered moet word nie.  Jesus het gesê:  “Ek is die weg en die waarheid en die lewe.  Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie”.  Hy roep uit na u vandag:  “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.  Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hat, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig”.  Dit is, dit is!  U het die gewig van die sonde, gooi dit van u af, en u sal die juk van Christus op u hê, Hy kom saam met u onder daardie juk, Hy dra dit saam met u, maar dit sal totale toewyding van u lewe, op Hom, vereis.

O, ons moet ons harte deursoek vandag:  Het ek na hierdie plek van totale toewyding in my lewe gekom?  Het ek my lewe aan die soewereine Heerskapy van Hom, wat vir my aan die kruis gesterf het, oorgegee?  Ek wil hê dat u weet dat die paradyshekke vir u oopgemaak is, die smal hek is oop, as u ‘n stap in geloof neem, deur hierdie smal hek kom en u lewe aan Hom toewy, ten spyte van die krag van Sy woorde.  Hy sê ook:  “Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie.”

Hy vra u vandag om te kom, om na Hom toe te kom, om ‘n stap in geloof te neem en na Hom toe te kom, maar as u na Hom toe kom, moenie speletjies speel nie.  U moet oorgee aan Christus.  Iemand het die volgende geskryf, en ek sluit hiermee af, dit is getiteld:  Ek is ‘n dissipel.

“Die dood is gewerp.  Ek het oor die lyn getrap.  Die besluit is geneem, ek is ‘n dissipel van Jesus Christus.  Ek sal nie opkyk, toegee, vertraag, terugdeins of stil wees nie.  Ek het nie meer voorrang, voorspoed, posisie, promosies, toejuigings of gewildheid nodig nie.  Ek hoef nie reg of eerste te wees, te praat, herken, geprys, respekteer of beloon te word nie.

Ek leef nou deur geloof, het lief deur geduld, leef deur gebed en werk deur krag.  My pas is bepaal.  My doel is die Hemel.  My pad is smal.  My weg is grof.  My metgeselle min.  My gids betroubaar.  My missie duidelik.  Ek kan nie gekoop, geskik, afgeskrik, weggelok, teruggedraai, mislei of vertraag word nie.  Ek sal nie in die gesig van opoffering terugdeins nie.  Ek sal nie in die teenwoordigheid van teenspoed aarsel nie.  Ek sal nie by die tafel van die vyande onderhandel nie.  Ek sal nie by die poel van gewildheid oorweeg nie, ook nie by die doolhof van middelmatigheid ronddwaal nie.  Ek sal nie opgee, agteruit staan, vertraag of stilbly nie, nie voordat ek gebid, gepreek, opgegaar en gebly het by die saak van Christus nie.

Ek is ‘n dissipel van Jesus Christus.  Ek moet aangaan totdat Hy terugkeer.  Gee totdat ek neerslaan.  Preek totdat almal weet, werk totdat Hy kom.  En wanneer Hy kom om Sy eie te haal, sal Hy geen moeilikheid hê om my te herken nie, my kleure vlieg hoog en hulle is vir almal duidelik te sien.”

Is u ‘n dissipel van Jesus Christus?

Dit sal u alles kos!

Amen.

open_bible

Lees: Romeine 14:1-12

Fokusgedeelte: v.10-12

Prediker: ds. Cobus Rossouw (GK Daspoort)

Geliefdes, wanneer Paulus in vers 10 sê:

“Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder?

Of jy ook, waarom verag jy jou broeder?”

dan kom Paulus terug by sy eerste twee opdragte in vers 3.

Bewys:

Want hoor wat sê Paulus in vers 3. Hy sê:

“Hy wat eet, moet hom wat nie eet, nie verag nie;

en hy wat nie eet, moet hom wat eet, nie oordeel nie …”

Hoor u die ooreenkoms?

In vers 3 en vers 10 gaan dit daaroor

dat ons mekaar nie moet oordeel nie en verag nie.

So, nadat Paulus in vers 5 waar ons verlede week was

die derde opdrag gegee het van: “Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees”,

en toe in vers 6-9 die maatstaf gegee het van hoe elkeen oortuig moet word,

kom hy nou in vers 10-12 terug by opdrag een en twee

van moenie mekaar veroordeel en verag nie. …

Hier is die volledige preek: Rom 14.10-12 ds. cobus rossouw

Posted by: proregno | January 10, 2014

Voorbidding vir Suid-Soedan (oorlog) en Uganda (sodomie)

Africa (orthographic projection).svg

(foto: Wikipedia)

Soos die Evangelie verkondig word, sal daar teenstand wees, dit is niks nuuts nie.  Orals waar die kerk van Christus gevestig word en groei, sal die Satan en sy magte ‘n aanslag loods, op verskillende vlakke en op verskillende maniere.  Hy haat dit dat God gedien en verheerlik word onder alle volke.  Soos die Evangelie ook toeneem in Afrika, sal die stryd groter word.  Daarom word gelowiges se voorbidding ook gevra vir lande waar daar ook nou groot stryd is op hierdie oomblik, spesifiek Suid-Soedan en Uganda, om verskillende redes, maar dit gaan oor dieselfde saak:

17 En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. – Openbaring 12

Sien die twee gevalle hier vir voorbidding vir gelowiges in Suid-Soedan en Uganda, by eersgenoemde blyk dit dat ‘n diktator besig is om ‘n skrikbewind te voer, en in laasgenoemde geval word ‘n regering wat God se gebod wil handaaf teen sodomie, deur die liberale afvallige westerse wêreld gedreig en geteister:

1. Suid-Soedan

Ek plaas ‘n brief van die GKSA se deputate wat kontak het met gelowiges daar:

Ons het pas die volgende berig ontvang van die predikant (ek noem doelbewus nie sy naam nie) wat tydens die GKSA se vorige Sinode afgevaardig was toe ons met die Gereformeerde Kerk daar eenheidsbande gesluit het:

We have experienced a heavy fighting between soldiers loyal to President Salva Kiir and his former vice Riak Machar last three weeks.  The government called it an attempted coup but it was actually a political difference that arose over party meetings and the president dictatorial tendency that sparked the fight.  The President wants to eliminate all his political critics in hope of becoming a full dictator. Unfortunately, the fight turned quickly into tribal conflict targeting people that come from Nuer tribe in Juba.

Since the fight began, it is estimated that about 1000 innocent South Sudanese citizens mainly from Nuer tribe from whom Riak Machar comes have being killed. This is being done under the command of the president of the nation who comes from Dinka. His private army who comes from his home area Warrap carried out the mission of killing Nuer in Juba. Nuer are being killed in streets and hunted in houses and killed. They are being killed systematically and even two Presbyterian pastors were brought out from their residences and killed on nearby street.

About 200 000 people mainly from Nuer have fled for safety to UNMISS (United Nations Mission in South Sudan) compounds in Juba, or to churches, or left Juba altogether. We are also hearing information that Nuer are organizing themselves to attack Dinka villages. This situation if not controlled may turn to be another Rwanda in Africa. Current tension may engulf the whole country into civil war if not settled very soon.

Therefore, we first would like to appeal for prayers for South Sudan to avoid further escalation in the situation. Secondly, we appeal to advocacy and human rights groups to urge their governments to dispatch envoy to Juba, South Sudan to seek quick settlement of the crisis. The humanitarian situation is bad many people do not have food and shelters.

Our churches in Juba, Bor, Bentiu and Malakal have been greatly affected by this fight. Graciously, I and family are safe but we do not know what will happen next.

Broergroete

Dr. Douw Breed (Voorsitter: Deputate Ekumeniese Sake (Buitelands)

Ds.Malan van Rhyn (Lessenaar: Suid-Soedan)

2. Uganda

Hier plaas ek die artikel van rev. Al Baker (PCA) oor die situasie in Uganda.  Ook vir ons in SA en elders is dit belangrik om kennis te neem van hierdie saak, en wat ons elkeen persoonlik, ons gesinne, gemeentes en gemeenskappe daaruit kan leer.

Anti-homosexual Legislation

FORGET NONE OF HIS BENEFITS
volume 13, number 2, January 9, 2014

But I have this against you, that you tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess, and she teaches and leads My bondservants astray so that they commit acts of immorality and eat things sacrificed to idols, Revelation 2:20.

In late December, after years of controversy, the Ugandan parliament passed an anti-homosexuality bill. President Yoweri Museveni has thirty days to sign the bill to make it law. This legislation has been a possibility since 2009, and the bill allows for life imprisonment for “aggravated homosexuality”-one with HIV engaged in the homosexual act, serial offenders, and sex with minors. One with HIV can be sentenced to life in prison even if the sexual act is consensual.

It seems clear that the people of Uganda are seeking to protect themselves from the disintegration of the traditional, Biblical family. What’s wrong with that? Of course the homosexual hegemony of the western world is in an uproar and many nations are threatening to cut off financial aid to the nation of Uganda. President Obama, a year or so ago, threatened the same thing on Ugandan President Museveni, saying to Museveni that it is time for Uganda to join the Twenty-first century. Homosexual advocacy groups have flooded Uganda in the last couple of years, trying to coerce (or is it bribe) church and political leaders to embrace homosexuality.

These groups, led by the likes of George Soros, are godless, humanistic, western rejectors of Biblical truth who are seeking to sodomize Uganda. They are promising financial aid to this largely impoverished people if they “get with the program.” Last May, while I was in Uganda, a Church of Uganda Bishop told his preachers that he would never accept money from these groups. He would never go against the Scriptures on this or any other issue, that he would rather remain poor than to deny God’s word.

Most of the African nations have anti-homosexual laws, stemming no doubt from the strong Christian influence that has come through, among other things, the East African revival that has been going on for over fifty years. Keep in mind too that Christianity began to take hold in Uganda in 1886 when homosexual King Mwanga roasted alive twenty-two young boys and men who refused any longer to service his perverse desires. Martyrdom emboldened many others to preach Christ and willingly to suffer and die for the gospel. Every June 3 Uganda observes a national holiday to commemorate the young martyrs. Uganda is the only nation in Africa to turn back the AIDS epidemic and they have done so, largely, by preaching abstinence. Museveni’s wife, Janet, a vibrant Christian leader, has led the way in the abstinence campaign.

Bottom line-the largely Christian Ugandan parliament is heeding the words of Jesus to the church at Thyatira. The Laodiceans were tolerating evil. They were tolerating “Jezebel”, a reference to the wicked wife of King Ahab of Israel, a pagan woman who led her nation into ruin through sexual perversion and idolatry.

Instead of being mocked, the nation of Uganda ought to be celebrated. We ought to pray for God to use these godly men and women to awaken the rest of the world to our lethargy and slide into Sodom. I find it ironic that the English and American world which brought the gospel to Africa over one hundred years ago, is now being rebuked and challenged by those to whom the gospel first came. The Anglican Church of Uganda has eleven million members. The Anglican Church of Nigeria has over twenty million members (American Anglicans and Episcopalians number two million); and these African Archbishops are challenging the largely apostate western Anglican church to repent and return to the Scriptures as their sole authority. I love it! Our children are now teaching us.

What should we take away from the courageous stand of our Ugandan brethren? Are we not guilty of tolerating evil in the western world? Have we not caved on all the major, moral issues of the last forty years-abortion, infanticide, euthanasia, homosexuality and same sex marriage, legalized gambling and prostitution, rampant pornography, statism, and many more? Jesus told the church at Thyatira that He would cast her upon a bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, that He would kill her children with pestilence if they refuse to repent of their immorality. The church at Thyatira was guilty of acquiescing to evil, of looking the other way, of being too involved in their own personal peace and affluence that they had not the heart to engage in the strong work of refusing the devil a foothold into their culture.

Consequently the adulterous, godless culture of paganism, was making inroads into Thyatira, causing church members to go after idols, to engage in sexual immorality in the name of their false religion. The possibility of not allowing the devil a foothold into our culture has evaporated. We need, now, to reclaim that which has been lost.

What must you do?

First, begin with yourself.

Do you tolerate evil in your own life? What do you watch on television? Do you wade daily into the river of grace (availing yourself the public and private means of grace-personal quiet time with God; Scripture reading, study, memorization, and meditation; earnest prayer; sitting weekly under true Biblical preaching; partaking of the Lord’s Supper); or do you wade into the river of licentiousness (television, cinema, pornography, books, friends, heresy)? Examine your daily, weekly habits. What is helping you grow in grace and what is hindering that growth? Is there anything in your life zapping you of spiritual vitality? If so, then root it out now.

Second, do not tolerate evil in your children. If your children are still at home, resist the clearly American notion that you need to be your child’s best friend. Nonsense! Learn to say “No” to your children, to teach them the value of delayed gratification. Pray they will know Christ from an early age and demand that they keep the covenant by obeying God’s word. Call them to sexual purity from puberty to adulthood. Don’t assume they are living in purity. Demand access to their Facebook page. No secrets in the covenant family.

And third, do not tolerate evil in the world around you. Easier said than done, but Noah was a preacher of righteousness who warned his community of impending doom if they refused to repent. So did Jonah, Nahum, Joel, Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel. Start with demanding from your elected officials that they pass laws which follow God’s word, and not the decay of a godless, western humanism. At the very least you can warn your elected officials that they are accountable to God for their actions, for the laws they pass or do not pass, that they will stand before Him on that great day and give account for what they have done or not done.

The battle is now being largely lost in the western world, but as long as Jesus leaves us in the world, there still is the possibility of renewal, revival, and restoration.

Begin small.

Start with your own life, branch out to those closest to you, and then go to the world.

Ask for Christ’s presence, power, and authority by the Holy Spirit.

Abide in Christ as He abides in you.

If you do so, then He promises to bring forth fruit in your life (John 15:1-5).

Seek the Lord while He may be found.

Draw near to God and He will draw near to you.

Perfect holiness in the fear of the Lord (Isaiah 55:6-7, James 4:8, 2 Corinthians 7:1).

Posted by: proregno | January 1, 2014

Skrifoordenkings en Bybel leesplanne vir 2014

gereformeerd
1. Skrifoordenkings

Vir die wat belangstel, ek stuur daagliks (behalwe Sondae) per epos, die volgende Skrifoordenkings uit (as u wil inteken (stuur ‘n boodskap na proregno@gmail.com met die subject ‘Skrifoordenkings’):

a. Afrikaanse Skrifoordenkings van ds MJ Booyens (GKSA) vanuit die Evangelie volgens Johannes (ons is reeds by Johannes 8):

http://www.enigstetroos.org/pdf/BooyensMJ_ElkeDagInDieLig.pdf

b. Engelse dagstukkies oor die Heidelbergse Kategismus asook algemene Skrifoordenkings vanaf die volgende webbladsye:

http://www.prca.org/resources/categories/meditations/heidelberg-catechism-meditations

http://www.prca.org/resources/categories/meditations/today

(Hier onder is voorbeelde van elk van hierdie dagstukkies vir 1 Januarie)

2. Bybel leesplanne

Hier kan u ook verskillende Bybel leesplanne vir 2014 kry:

http://www.ligonier.org/blog/bible-reading-plans/

“Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit U wet.” – Ps.119:18.

Groete

Slabbert Le Cornu

Oorspronklike Denkers

1 Kor. 1:17-24

“Ek spreek van wat Ek by my Vader gesien het, en julle doen ook wat julle by julle vader gesien het.” (Joh. 8:38)

‘n Mens kry soms die benydenswaardige geleentheid om ‘n “groot gees” in die wêreld teë te kom. Dit mag ‘n groot denker wees – só iemand soos Immanuel Kant of die ou Griekse wysgeer Aristoteles. Soms sit ‘n mens aan die voete van ‘n beroemde leermeester – een uit ‘n duisend. Jy kan jou ook met skugterheid en eerbied koester in die aroma wat ‘n groot digter of dramaturg of skrywer versprei. Die soort mense is in die omgang bekend as “oorspronklike denkers” en mense wat selfstandig kan optree. Hulle het ‘n kennis en insig en selfbeheersing; die vermoë om ons kleintjies en minder ingeligtes en huiwerendes se selfvertroue met ‘n enkele woord tot stof te laat verkrummel.

Terwyl Jesus nou besig is om ‘n groep “kleintjies” in die geloof te onderrig, gryp ‘n paar van hierdie leiersgeeste uit Israel in. Hoewel dit nie aan ons uitdruklik gesê word nie, is dit duidelik dat hulle, sy haters, nou ook weer in die gesprek inmeng. Hulle kon dit nie verdra dat hy vir “kinders van Abraham” – al is dit dan ook al mense uit die volk sonder kennis – sê dat hulle slawe is nie. Wat hulle presies gesê het, weet ons nie. Hulle is vry van slawerny en daarby skrifgeleerdes en selfstandige denkers, wat hulle nie só maklik as die skare laat mislei nie.

Hierop sê die Here Jesus dan: “Ek spreek van wat Ek by my Vader gesien het, en julle doen ook wat julle by julle vader gesien het.” Selfs ons Middelaar, Jesus, Christus, erken dat Hy dinge sê wat Hy by sy Vader gesien het. Hoe ons dit van Hom moet begryp, is onverklaarbaar. Hy praat hier vanuit sy vernederde staat as mens – vandaar sy “afhanklikheid” van sy Vader wat sy kennis betref. Meer kan ek nie sê nie.

Indien Hy sy afhanklikheid van sy Vader bely, hoeveel te meer is die “groot geeste” – wat per slot van sake sondaars met ‘n beperkte insig en vermoë is – afhanklik in hulle insigte van iemand of iets buite hulleself. Niemand op aarde kan iets sê of doen wat hy nie ontvang het nie. Alle gawes en talente kom van die Here. Die probleem is egter dat die gawes van die Here misbruik word deur die vader van die leuen. Hy gebruik denkers se verstand en kunstenaars se vermoëns om die volkere van die wêreld te mislei.

Dit is só werklik dat Jesus sê: “Julle doen wat julle by julle vader gesien het.” Julle vader – die duiwel – wys julle bepaalde dinge en julle sien dit. Hy het ook sy openbaringsmetodes. Hy is slimmer as enige mens en kan ook meer doen as enige mens. Mense “sien” dinge sogenaamd self in, terwyl dit in werklikheid vir hulle ingefluister word. Hulle word voorgesê en verkondig dit dan as hulle eie wysheid.

Stel die geeste op die proef.

January 1 – Lord‘s Day 1, Day 1: The Value of the Heidelberg Catechism

Wednesday the 1st of January

in Heidelberg Catechism Meditations

Lord’s Day 1

Question 1. What is thy only comfort in life and death?

Answer. That I with [a] body and soul, both in life and death, [b] am not my own, but belong [c] unto my faithful Savior Jesus Christ; who, with his precious [d]blood, hath fully [e] satisfied for all my sins, and delivered [f] me from all the power of the devil; and so preserves me [g] that without the will of my heavenly Father, not a hair [h] can fall from my head; yea, that all things must be [i] subservient to my salvation, and therefore, by his Holy Spirit, he also assures me [j] of eternal life, and makes [k] me sincerely willing and ready, henceforth, to live unto him.

Question 2. How many things are necessary for thee to know, that thou, enjoying this comfort, mayest live and die happily?

Answer. Three; [l] the first, how great [m] my sins and miseries are; the second, how I may be delivered [n] from all my sins and miseries; the third, how I shall express my gratitude [o] to God for such deliverance.

[a]: 1Cor. 6:19,20 [b]: Rom. 14:7,8,9 [c]: 1Cor. 3:23 [d]: 1Pet. 1:18,19 [e]: 1John 1:7 [f]: 1John 3:8; Heb. 2:14,15 [g]: John 6:39; John 10:28,29 [h]: Luke 21:18; Matt. 10:30 [i]: Rom. 8:28 [j]: 2Cor. 1:22; 2Cor 5:5 [k]: Rom. 8:14; Rom. 7:22 [l]: Luke 24:47 [m]: 1Cor. 6:10,11; John 9:41; Rom 3:10,19 [n]: John 17:3 [o]: Eph. 5:8,9,10

January 1 – LD 1, Day 1: The Value of the Heidelberg Catechism by Prof Herman Hanko

Read: John 14:16-18; 14:26-28; 15:26; 17:7-11; 17:13, 14.

The Reformation, begun in Germany by Martin Luther, spread throughout Germany and came to a province called, The Palatinate, with its capital in Heidelberg. Over this province Frederick the Wise ruled, who was persuaded of the truth of the Reformation doctrines taught by John Calvin in Geneva, a fairly short distance south of Heidelberg. He was a godly and pious man and was concerned that the children and young people of his province learned and understood the truths of Scripture taught by Calvin.

He himself had been raised a Lutheran, but had through a long time of study, become convinced that the doctrines taught by Calvin were more faithful to the Scriptures. He wanted the province over which he ruled to be a province faithful to the teachings of John Calvin.

For this action he was summoned before a general council, called together for purposes of condemning him. But his genuine piety, his love for the truth, and his deep sincerity made such an impression on the council that they did not care to condemn him. You may find the story of this great man in my “Portraits of Faithful Saints.”

Frederick, therefore, instructed a professor of theology in the University of Heidelberg, Zacharias Ursinus, and the court minister, Caspar Olevianus, to prepare a Catechism which could serve this purpose.

The result of their work was our wonderful Heidelberg Catechism (HC). Although, before its publication in 1563 it underwent a few changes, the final form was soon adopted by churches throughout Europe. Its simplicity (understandable by children), its beauty of expression, and its theme of comfort attracted the loyalty of thousands. It became the personal confession of the faith of multitudes.

The great Synod of Dordt (1618-1619) adopted it as the confessional bases of the Reformed Churches in the Netherlands, and so it has remained a part of the confessional heritage of the Reformed Churches throughout the world. This synod also saw that the book was a wonderful tool for the systematic instruction of God’s people in the “whole counsel of God.” And so they ordered that the HC be preached in the churches once a Sunday. Hence the HC has 52 Lord’s Days. This was done so that the ministers might go through the Catechism in its entirety every year.

It is a book of instruction ideally suited to preaching with its motif of comfort for the believer in the truth God revealed in Scripture.

The HC has been translated into many different languages and is loved by thousands in all parts of the world.

Glory at the End of the Road

Wednesday the 1st of January

in Meditations: Psalm 73:24   

What lies in store for us in the year we entered today we know only in broad, general terms. But we know not how long we will continue in this valley where the shadow of death is cast. For some, today will be the last day in this vale of tears. Others may be here for another week or month. Some of us will live through this whole year and beyond. And created as thinking, willing creatures we have faculties whereby we can and do plan, and whereby we judge whether what we desire to see happen this year is threatened by what takes place round about us.

The big question, however, is not whether the wishes of our flesh will be fulfilled. The all-controlling question is not what the year will bring to us, but where the year will bring us. And the Word of God contains such comfort for the child of God, because it not only tells us where we are going, but also assures us that all that which the year brings us will, without one exception, bring us to the glory of the kingdom of God’s dear Son. For the psalmist declares in Psalm 73:24, “Thou wilt guide me with Thy counsel and afterward receive me to glory.”

Take that truth with you today and every day throughout the years of your life. The all-wise and almighty God has the glory, of those whom He purchased by the blood of His Son, planned to the smallest detail. If you belong to that innumerable host that He gave to His Son, you will find heavenly glory at the end of the road you now travel on this earth.

Sing then that truth of Psalm 73:24 as versified with these words:

My soul with Thy counsel

Through life Thou wilt guide,

And afterward make me in glory abide.

Sing it as soon as you wake up in the morning and face a new day. Sing it no matter what the day may bring you.  For all that happens is bringing you to the glory Christ Himself now has and has purchased for His people.

Read: Psalm 73  Psalter versification 202:1

Through the Bible in One Year Read today: Genesis 1 ; Genesis 2:1-25  Matthew 1 ; Matthew 2:1-12  Psalm 1:1-6  Proverbs 1:1-6  ****

Quote for Reflection:

     Our Hope for the New Year:  “…let the dawn of the first day of the year find us on our knees, humbly seeking the face of Him who revealed Himself in Jesus Christ our Lord.  Not to ask Him for things He will never give.  Not to seek the things that are on the earth.  But to leave all things to Him, if only we may be assured of His everlasting mercy. Then all will be well!  “Let thy mercy, O Lord, be upon us, according as we hope in thee.” (Psalm 33:22). ” - Herman Hoeksema

oom christiaan matlabas

Preek: Psalm 11 Omgekeerde fondamente              GK Matlabas 2013-12-22

Lees Psalms 10,11 en 12

Teks Ps. 11:3 As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?

Psalms: 138:1,2; 138:3,4; 68:3; 68:9; 68:15,16.

Tema: God sien en God oordeel

Prediker: ds. Gustav Opperman (GK Matlabas)

Geliefdes,

Ons het gisteroggend ‘n geliefde lidmaat begrawe …

die slagoffer van ‘n geweldsmisdaad,

of moet ek liewer sê …

nog ‘n slagoffer van ‘n geweldsmisdaad …

Ons het Oom Chrisjan ter ruste gelê,

maar ons het nog nie self ter ruste gekom nie.

Hierdie probleem woel in ons binneste.

Dit broei onder ons mense …

Hierdie probleem van die omgekeerde fondamente.

Vandag vra ons, Broeders en Susters …

Saam met u vra ek die HERE vandag:

As die fondamente omgegooi word,

wat kan die regverdige doen …?

Wat kan ons doen in ‘n land … in ‘n gemeenskap

waar die fondamente omgegooi is?

Dit wat vroeër reg was,

dis nou verkeerd …

Dit wat vroeër waarheid was,

dis nou ‘n leuen …

Dit wat vroeër lelik was,

is nou mooi …

Dit wat bo was,

is nou onder …

Dis lankal nie meer snaaks om op te merk

dat die misdadigers nou vry rondloop,

terwyl die wetsgehoorsames agter tralies leef nie …

Ons mense word links en regs uitgemoor

terwyl die polisiehoofde

en baie ander korrupte amptenare

net daar is om hulle self te verryk.

So lyk dit.

Ja, sedert die land se hoogste wet ‘n akte van menseregte is,

staan ons onder ‘n regering van sotterny.

So wil dit voorkom.

En die fondamente is omgekeer …

Die pilare van die samelewing het getuimel …

Niks is meer seker nie …

Niks staan meer vas nie …

Vergeet maar van reg en geregtigheid …

Wat kan die regverdige doen?

Dis wat ons vandag van die HERE vra …

Dis wat ons vandag uit sy Woord wil verneem …

Want dis wat ons ook vandag bely:

Want alleen Sy woorde is rein woorde.

Die HERE se woorde alleen is silwer …

silwer wat gelouter is in ‘n smeltkroes in die aarde,

gesuiwer sewe maal.

En omdat Sy woorde gelouterde en gesuiwerde silwer is,

sal ons versigtig daarmee werk …

Die eerste vraag wat ons dus moet beantwoord:

Wie is die regverdiges, van wie hier geskryf word …?

Wie is die regverdiges in hierdie land …

Miskien is dit ons aanvoeling om te sê:

Die regverdiges is mos alle wetsgehoorsame burgers …

mense wat hulle belasting betaal …

mense wat gewoonlik by stopstrate stilhou …?

Of miskien is ons aanvoeling om te sê:

Ons weet mos almal wie in Suid Afrika die regverdiges is:

Die regverdiges is blank …

en die goddeloses is swart …

Dis ‘n eenvoudige verklarings,

maar dis nie die Bybel se verklarings nie …

Dis nie sewemaal gelouterde, gesuiwerde verklarings nie.

Volgens die Bybel is net dié wat voor God regverdig is,

waarlik regverdig …

Die regverdiges is die ware Godsvolk, die ware Israel.

Die ware Israel ken nie ‘n algemene universele begrip van geregtigheid nie.

Die ware Israel verlaat hom nie op die akte van menseregte nie.

Die ware Israel ken slegs God se geregtigheid.

Alles wat goed en reg is, verwag die ware Israel slegs van Hom,

van Hom in wie se beloftes hulle onwrikbaar vashou.

En daarom beroep die ware regverdige hom telkens …

telkens op die Here se beloftes …

ook hier in die Psalms wat ons saam gelees het:

“U het mos belowe, HERE

U sal die ellendiges nie vergeet nie.

U is die helper van die wees.

U sal die ootmoediges se hart versterk.

U oor sal luister.

U oog sal sien.

U is die een wat bewaar …

U sal ons vir ewig bewaar …

U is die een wat opstaan …”

Mense wat so praat,

mense wat so bid,

mense wat hierdie woorde ken,

mense wat die regverdige HERE ken,

alleen hulle … alleen hulle kan hulself regverdig noem.

Volgens Habbakuk 2 vers vier:

Alleen hulle wat deur die geloof lewe …

alleen hulle is die regverdiges.

Nou is daar baie wat glo dat hulle onder die regverdiges tel …

Maar nie almal wat sê hulle glo in liewe Jesus,

is noodwendig van Sy mense nie.

Hy sê dit self in die Evangelies.

Nie almal wat sê dat hulle van Israel is nie,

is van Israel nie …

En daarom toets die oë van die HERE die mensekinders.

Die HERE toets die regverdige.

Sy oordeel begin by Sy eie volk.

Sy oordeel begin in Sy eie huis …

En as die volk soos in Jeremia se tyd,

as die volk slegs uiterlik uitgeroep het:

Vrede … vrede …

As die volk slegs die tempeldiens uiterlik onderhou het …

As die volk eintlik meer in Rugby, Braaivleis, Sunny skies and Chevrolet belanggestel het,

dan moet hulle nie verbaas wees

as die HERE die fondamente omkeer nie …

As die volk net daarop uit is

om homself ten alle koste te verryk,

dan moet hy nie verbaas wees

as hy eendag geteister sal word deur ‘n goddelose volk

wat hulleself ook ten alle koste wil verryk nie …

Dan moet hulle nie verbaas wees

as hulle in die toestand land

waar die volk in Jeremia se klaagliedere geland het nie …

Hoor die smart van die omgekeerde fondamente in vyfde hoofstuk van die Klaagliedere:

Ons erfdeel het na vreemdes oorgegaan, so sê Jeremia

ons huise het na uitlanders oorgegaan.

Ons water drink ons vir geld,

ons hout kom teen betaling in.

Ons vervolgers is op ons nek;

Knegte heers oor ons,

niemand ruk ons uit hulle hand weg nie.

Met lewensgevaar bring ons ons brood in.

Jongmanne dra die handmeul,

en seuns struikel onder die drag hout.

Die oudstes is nie meer in die poort nie,

die jongmanne sonder hulle snarespel.

Die kroon van ons hoof het geval  

Ja, Geliefdes, die HERE toets ons.

Hy toets ons deur omstandighede …

Hy toets ons deur landsomstandighede …

Miskien is daar geen vromes meer nie.

Miskien het al die opregtes verdwyn?

Nee, tog nie, dit kan nie wees nie!

Daar sal altyd regverdiges wees.

Die HERE sal hulle bewaar,

so het ons mos saam gelees …

Die HERE sal hulle bewaar …

Die HERE sal ons bewaar … vir ewig bewaar.

Maar dan kom die vraag steeds by Dawid op,

dan kom die vraag steeds by my op …

en ek is seker dit kom ook by u op:

Wat kan die ware regverdige doen as die fondamente omgegooi is?

Dan klink ons gebed so:

“Ek is ‘n bedienaar van U woord in die gemeente.

Ek is ‘n getroue ouderling in U kerk.

Ek leef in ootmoed voor die almagtige God.

Ek sit nie in die kring van spotters nie …

Ek soek nie my heil in onregverdige wins nie …

Ek bedien my vrou en my kinders met die Here se Woord.

Ek verwag my Here van waar Hy sal kom

om die lewende en die dooies te oordeel …

Wat kan ek doen as die fondamente omgekeer is …?

As die goddeloses maak en breek soos hulle wil …?

As die goddeloses lieg en bedrieg soos hulle wil …?

As die goddeloses roof en moor soos hulle wil?

Hulle lê hulle hinderlae langs ons nasionale paaie.

Uit skuilplekke beloer en begeer hulle oë.

Hulle beloer en begeer dit

wat nie aan hulle behoort nie.

Hulle span die boog

en skiet vanuit die donker.

Hulle martel en moor en verkrag …

sonder om ‘n oog te knip.”

God is, volgens hulle, hulpeloos.

God kan niks onthou nie.

God het nie ‘n saak met hierdie wêreld nie.

Eintlik verag hulle God.

Eintlik sê hulle:

Daar is geen God nie!

Hulle is inderdaad goddeloos.

Wat kan ons doen

as die fondamente omgekeer is,

as dit is hoe sake staan?

Vlug?…Vlug soos ‘n voël?

Daar is baie wat die raad volg …

vlug … soos ‘n voël na ander lande …

ander goddelose lande …

Vlug na ‘n ander land met ‘n blanke regering,

‘n blanke goddelose regering …

waar daar sonder om ‘n oog te knip gehoereer en geaborteer word;

‘n ander land waar God gelaster word;

‘n ander land waar God ook misken word,

maar wat tot nou toe nog nie so geweldadig is,

as hier in Suidelike Afrika nie … ‘n ander goddelose land.

Ek vra u, Broeders en Susters:

Hoe lank sal die oordeel in daardie lande uitbly?

Hoe lank voor die Skepper van hemel en aarde hulle nie ook sal oorgee nie …

oorgee aan die noodwendige vergelding van hulle dwaling?

Wat sê die apostel Paulus in Romeine 1 ?

Wat is die noodwendige vergelding van hulle dwaling,

die noodwendige vergelding van elke goddelose nasie …

ongeag ras of kleur?

Hy noem dit in Romeine 1 vers 28 en verder.

God gee hulle uiteindelik ook oor aan:

‘n slegte gesindheid

allerhande ongeregtigheid

boosheid,

hebsug

moord

Dan word daardie gemeenskap ook haters van God,

uitvinders van slegte dinge.

Dan word hulle ook geweldenaars.

U kan dit self gaan lees.

Dit staan net so daar in Romeine 1.

Nee, op die lang duur sal hierdie uitvlug ook nie help nie.

Nee, sê Dawid in Psalm 11:

Hoe kan julle vir my sê:

Vlug … soos ‘n voël?

Maar wat dan?

Maar wat dan?

Wat kan die regverdige doen?

Die regverdige kan doen wat alle regverdiges deur alle eeue nog gedoen het …

Hy kan doen wat ons voorouers gedoen het,

nadat Dingaan se impi’s Piet Retief en sy 75 man laat vermoor het;

nadat Dingaan sy moordenaars by Bloukrans en Weenen op die vroue en kinders losgelaat het …

Hy kan doen wat ons voorouers gedoen het …

toe die blanke Britte van Brittanje ‘n bietjie meer as ‘n eeu gelede op die Boererepublieke losgelaat is …

toe die blanke skuim van Brittanje ‘n bietjie meer as ‘n eeu gelede op ons vroue en kinders losgelaat is …

en hierdie aarde ses-en-twintig duisend vroue en kinder lyke ontvang het.

Ons voorouers het hulle tot die HERE gewend.

Die regverdige wend hom tot die Here.

By die HERE skuil ek.

Hy is Koning vir ewig.

Vir diegene van ons wat na veiligheid smag.

Hy sal ons in veiligheid stel.

Psalm 11 sê:

Hy is regverdig …

Die res van die Skrif sê:

Hy is Die Regverdige.

As Die Regverdige ken Hy die omgekeerde fondamente.

Hy wat self bo was, was toe onder gestel.

Geweldenaars en moordenaars het bo-oor Hom getroon.

Hy is tot  die hel verdoem,

maar … maar … God die Vader het Hom weer verhef …

tot aan Sy regterhand verhef …

tot by Sy troon in die hemel verhef.

Ek skuil by Hom …

en dit is in Sy Naam

dat ek met die Vader in gebed sal worstel.

Dis wat die regverdige kan doen.

Hy kan met die Vader in gebed worstel in die Naam van Jesus Christus.

Ons kan bid:

“Vader hierdie omgekeerde goddelose wêreld onteer u Naam!

U sien tog …

U sien alles …

U hoor die begeertes van die ootmoediges …

Ons lees U beloftes in die Skrif

en ons gryp daaraan vas” …

Die gebed van die regverdige het groot krag …

Ons leer dit uit die brief van die apostel Jakobus …

Die gebed van die regverdige het groot krag

En ons weet dat die Here ons geleer het

om vir ons vyande te bid …

Om te bid dat hierdie goddelose land tot bekering sal kom.

Ons weet dat die Here elke uitverkore kind

wat Hy wil red, uit hierdie krom en verdraaide geslag sal red.

Maar, Geliefdes,

die Bybel leer ons ook

om die woorde van die Psalms te bid …

en dan te bid

dat die regverdige God Sy regverdige oordeel oor die goddelose sal loslaat …

in ewigheid, maar ook nou …

ook nou in hierdie tyd waarin ons vandag leef.

“Verbreek hulle arms, hemelse Vader.

Maak hulle vermetele monde stil.

Laat die heiden in U land vergaan,

sodat geen aardse mens langer sal voortgaan

om skrik aan te jaag nie.

Reën vuur en swael op hulle, hemelse Vader …

en soos ons, U kinders, die nagmaalbeker deel …

laat hulle deel aan die beker van U gloeiende wind.

Laat u koninkryk kom,

want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid …

Amen”.

Posted by: proregno | December 25, 2013

Begrafnispreek: Psalm 27 (Oom Chrisjan se begrafnis)

oom christiaan matlabas

foto geneem deur Gustav Opperman

Lees: Psalm 27

Begrafnispreek van Johannes Christiaan Theunissen  

GK Matlabas 2013 12 21

Prediker: ds. Gustav Opperman (GK Matlabas) 

Ps.27:10  Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die HERE sal my aanneem.

(Agtergrond van die preek: Die moord op ‘n boer van die Gereformeerde Kerk Matlabas, sien die berig hier in die Beeld: Boer (88) doodgeskiet)

Begrafnisgangers, Huisgenote in die geloof,

Chrisjan Theunissen het sy vyande gehad.

Stil en eenkant op sy plek, was hy.

Maar hy was nie sonder vyande nie.

Dis duidelik uit die afgelope week se gebeure.

Ons het almal iets in die gemeen met Oom Chrisjan.

Soos hy vyande gehad het,

So het ons ook vyande.

U het reg gehoor …

Dis net vyande wat aanval.

Dis net vyande wat op die onskuldige lê en loer.

Dis net vyande wat gewapend in die donker nader sluip.

Maar dis nie al vyande wat ons het nie.

Moordenaars en rowers is nie al vyande

wat ons het nie.

Ons het ontelbaar ander vyande.

Vyande wat Oom Chrisjan ook geken het.

Eensaamheid, ouderdom, liggaamlike agteruitgang,

siekte … uiteindelik die dood …

Almal vyande …

Die dood is die laaste vyand wat vernietig moet word,

skryf die apostel Paulus (1 Kor. 15:26).

Ja, ook Twyfel en Depressie kan op ons afkom soos die kwaaddoeners

wat Maandagaand op Oom Chrisjan afgekom het.

Soos kwaaddoeners kom hulle nader

om my vlees te eet,

soos Dawid dit stel.

Soos kanker ons vlees kan eet.

Soos twyfel ook ons gees kan eet.

Stukkie vir stukkie opknaag …

Wat kan ons doen?

Wat bly daar oor om te doen

as die vyand ‘n laer teen jou opslaan?

Ons moet doen wat Dawid gedoen het …

Ons moet doen wat elke bang verbouereerde klein kindjie doen

wanneer al die seuns op die blok teen hom saamtrek ….

Wat doen hy?

Hy laat spaander huis toe …

reguit Pa toe.

Ons kan beter doen as dit.

Ons het ‘n hemelse Vader,

ontsaglik in vermoë …

‘n hemelse huis …

onbereikbaar vir enige vyand …

My hart sal nie vrees nie;

al staan ‘n oorlog teen my op,

nogtans vertrou ek.

Want die hemelse Vader steek my weg in Sy hut in die dag van onheil;

Hy verberg my in die skuilplek van Sy tent.

So het ons gelees.

Die hut en die tent klink miskien nie baie indrukwekkend nie,

maar dit is nie die waar, die plek,

die hut, of die tent wat saak maak nie.

Dis die Wie wat saak maak.

Ek mag afgesonderd in ‘n nederige huis bly.

My skuilplek is dalk net ‘n kamer êrens.

Dit maak nie saak nie.

As ek maar net by die Here is,

dan is ek veilig.

As my siel by die HERE is,

dan is ek werklik geborge.

Dan kan die vyande maar kom!

Laat dan maar buig en beef

Al wat ons hier omgeef …

Die Heer is daar, Hy hou die wag

So gaan die donker uur dan om … (Ps. 46 berymd).

Waarin lê die geheim van hierdie skuilplek?

Dit lê nie in die magtige mure, die versterkte torings nie.

Nie in die verdedigingswapens nie;

nie die pille en die antidepressante nie …

of die mediese fonds …

die sielkundige beraders nie …

Wat doen die voortvlugtende Dawid in hierdie skuilplek?

Is hy besig om ‘n voorraadopname van sy wapens te maak?

Is hy besig om sy korrel op die vyand in te stel?

Bou hy sy gestel op deur ‘n daaglikse dosis vitamines?

Is hy besig met ‘n verjongingskuur …?

Soek hy sielkundige berading?

Ons lees niks daarvan nie.

Wat doen Dawid in hierdie huis?

Een ding het ek van die HERE begeer …

om die lieflikheid van die HERE te aanskou

en te ondersoek in Sy tempel.

Ek wil in Sy tent offerandes offer.

Ek wil sing, ja, psalmsing tot eer van die HERE.

Is dit nie merkwaardig nie?

Die vyand lê voor die deur.

Hulle het hulle laer opgeslaan.

Hulle blaas geweld uit.

Ons leef in ‘n dag van onheil,

soos die Psalmdigter dit stel …

‘n Oorlog staan teen Dawid op:

Heidense bendes, Saul se bendes,

rowerbendes, moordenaars …

maar ook Eensaamheid, Kanker en Dood …

Hulle wil ons vlees eet …

En wat doen die gelowige?

Hy wil die lieflikheid van die Here aanskou!

Hy wil die tempel, die huis van God ondersoek!

Hy wil offerandes offer!

Hy wil psalmsing tot eer van die Here!

En só, glo hy, sal die Here hom op ‘n rots plaas.

So sal sy hoof hoog wees bo sy vyande rondom hom.

Bo Eensaamheid , bo Siekte, bo Dood …

Bo al die ander vyande wat Chrisjan Theunissen in sy lewe moes trotseer.

Al daardie vyande wat ons dalk nou of eendag moet trotseer …

Die Here plaas ons hoofde hoog bo die vyande rondom ons.

Terwyl ons besig is om met Hom besig te wees …

om die dinge van Sy huis te ondersoek;

om te sing, Sy Psalms te sing:

Hoe lieflik is U wonings, HEER der leërskare!

Hoe begeer my siel en hunker van verlange

om na Gods woning op te gaan

en in U tempelpoort te staan

met jubelende lofgesange …

Om ons liggame te stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer,

soos die apostel Paulus in Rom. 12 sê.

Daardie selfde liggame wat reeds …

reeds so deur die ouderdom se aanvalle verrinneweer is.

Dis ons beste verweer teen hierdie aanvalle …

om skuiling te soek by die Here,

by ons hemelse Vader,

terwyl ons oë op Hom gerig hou.

Waar soek ons troos? Waar soek ons versterking in hierdie omstandighede?

Waar kry ons krag en waar word ons self verhef in hierdie omstandighede?

Wie is getrou, is betroubaar onder alle omstandighede?

Wie sal my nie verstoot nie?

Wie sal my nie verlaat nie?

Al het my vader en my moeder my verlaat

Al is my huis oud en bouvallig …

Al is ek sonder kind of kraai …

Wie sal my nie verlaat nie?

Wie sal my aanneem?

‘n Hemelse huis …

onbereikbaar vir enige vyand …

Ons kan tog wel vra,

ons moet seker wonder:

Hoe bereikbaar is daardie huis, daardie skuilplek, daardie rots vir my?

Wie mag klim op die berg van die HERE?

En wie mag staan in sy heilige plek?

vra Dawid in Psalm 24.

Wie mag? word gevra.

En dan gee Dawid self die antwoord:

Hy wat rein van hande en suiwer van hart is

Skoon hande, suiwer hart …

Dis nie ek nie!

Dit was ook nie Dawid nie.

In Psalm 51, sê hy weer:

Was my heeltemal van my ongeregtigheid

en reinig my van my sonde.

Want ék ken my oortredinge,

en my sonde is altyddeur voor my.

Dit was sekerlik ook nie Chrisjan Theunissen nie …

Hoe voorbeeldig hy ookal gelewe het.

Skoon hande, suiwer hart …

Dis die vereiste, dis die toegangskaartjie

tot die huis van God …

En nou lyk daardie huis, daardie skuilplek, daardie rots skielik so vêr!

Hoe gaan ek daar kom?

As ek maar ‘n toegangskaartjie gehad het …

Maar dit sou ook nie help nie …

Want die oomblik as ek of Oom Chrisjan daardie toegangskaartjie sou uithou,

sou enigiemand kon sien hoe vuil ons hande was.

En nou lyk daardie vyande vir my skielik weer so baie:

kwaaddoeners, siekte, eensaamheid, depressie, twyfel, dood.

Hulle laers staan stewig opgeslaan.

Hulle banier wapper in die wind.

Hulle kom op my af!

Ek kan die grinnik op hulle gesigte sien …

Waar is al my vroom gedagtes om te gaan skuil in die Here se huis?

Hoe ek daar Sy dinge gaan ondersoek …

vir Hom my offers bring,

Sy Psalms sing … ?

Vriende, dis hoekom die Here Jesus se woorde in Joh. 14 so besonders is,

so ongelooflik is …

daar waar Hy sê:

In die huis van My Vader is daar baie wonings;

Ek gaan om vir julle plek te berei.

En as Ek gegaan en vir julle plek berei het,

kom Ek weer

en sal julle na My toe neem,

sodat julle ook kan wees waar Ek is.

Thomas, een van die dissipels, het swaar gesluk aan dié woorde:

Here, ons weet nie waar U gaan nie,

en hoe kan ons die weg ken?

“Ons weet nie meer waar hierdie huis is nie!

En ons ken ook nie die pad soontoe nie!”

As Jesus se uitspraak oor die huis van die Vader besonders was,

dan was Sy antwoord aan Thomas nog meer besonders:

Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe;

niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Hy is die Weg!

Die pad loop deur Hom.

Hy hou die toegangskaartjie in Sy hand.

En laat ons met mekaar eerlik wees:

Sy hande was skoon.

Hy mag klim op die berg van die Here.

Hy mag maar staan in sy heilige plek.

Ons Here Jesus het die toegangskaartjie in Sy hand.

Deur Hom kom ons in die Vaderhuis.

Een vir een loop ons na binne, Sy broers en susters, begrafnisgangers.

Hy het elkeen se toegangskaartjie in Sy hand.

Hy het vir elkeen betaal …

vir Dawid … vir my,

vir Oom Chrisjan.

Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek:

dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die HERE,

om die lieflikheid van die HERE te aanskou

Hoe weet ons dit?

… Dat ons maar kan ingaan …?

Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die HERE?

Hoe weet ons dit vandag? Nou?

Ek het my Gees vir julle gegee, sê die Here.

Die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in My Naam sal stuur,

Hy sal julle alles leer.

Hy sal julle herinner aan alles

wat Ek vir julle gesê het (Joh 14:26).

Hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God,

wat ons ook die Gees as onderpand gegee het …(2 Kor 5:5).

Waarvoor het God ons toeberei?

Waarvoor het Hy sy Gees gegee as waarborg?

Sodat ons kan weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word,

ons ‘n gebou het van God,

‘n huis nie met hande gemaak nie,

ewig, in die hemele.

Daarom sug ons ook, skryf Paulus

en verlang om met ons woning uit die hemel oorklee te word

Hoe lieflik is U wonings, Heer der Leërskare!

Daarom gee ons nie moed op nie,

het Paulus eerder geskryf in dieselfde brief,

maar al vergaan ons uiterlike mens ook …

Al storm die vyande, Siekte en Dood, op ons af …

nogtans word die innerlike mens dag ná dag vernuwe …(2 Kor. 4:16).

Al het my vader en my moeder my verlaat …

Ek weet die Here sal my nie verstoot nie!

Ek weet Hy sal my nie verlaat nie …

Dis vanweë die Gees wat in ons getuig …

Is u bewus van daardie Gees wat in u getuig?

Getuig Hy in U … nou?… Hier? … Vandag …

onder hierdie omstandighede?

Dieselfde Paulus skryf in sy brief aan die Romeine:

Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie,

maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders,

deur wie ons roep: “Abba, Vader!”

Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is … (Rom 8:15,16).

Nou kan die kwaaddoeners teen my maar nader kom.

Ek weet hulle wil my vlees eet …

Soos ons vlees deur kanker geëet word …

Kyk, die kwaaddoeners struikel en val …

En vir u, familie en vriende en geloofsgenote, is daar geen beter troos nie.

Is daar geen beter plek van vertroosting nie …

As juis in die huis van Here nie …

Hoe lieflik is u wonings, HEER der leërskare!

Hoe begeer my siel en hunker van verlange

om na Gods woning op te gaan!

Al word ‘n laer teen my opgeslaan:

Kwaaddoeners, Eensaamheid, Siekte, Ouderdom …

My hart sal nie vrees nie!

Al staan ‘n oorlog teen my op,

Nogtans vertrou ek

Dood, waar is jou angel?

Doderyk, waar is jou oorwinning? (1 Kor. 15:55)

Amen.

Posted by: proregno | December 19, 2013

Woordoordenking: Joh.8:12 – Die Lig van die wêreld

Die Lig van die Wêreld

ds. MJ Booyens

Lees: Joh. 1:1-14

“Ek is die lig van die wêreld.” (Joh. 8:12)

[nota: In hierdie tyd waar ons opnuut gehoor het hoe 'n verlore wêreld hoop op politieke leiers om hul te red en lig te bring in hul verlore lewens, plaas ek graag hierdie Woordoordenking wat ons opnuut wys op die mens se enigste ware Hoop, Troos en Lig vir hierdie en die ewige lewe.]

Jesus is nog by die Loofhuttefees. Volgens voorskrif van die Talmud moes daar elke aand in die voorhof van die vroue helder ligte aangesteek word. Dit is genoem “die vreugde van die fees”.

Dit word verklaar as die Jode se hoop en verwagting op die koms van die Messias, wanneer die vreugde oor die hele aarde sal weerklink. Só het ou Simeon in die tempel die Kindjie Jesus in sy arms geneem en gesê:

“Nou laat U, Here, u dienskneg gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het, wat u berei het voor die oë van al die volke – ‘n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van u volk Israel” (Luk. 2:29-32).

Wanneer Jesus Homself die lig van die wêreld noem, dink ‘n mens ook aan die lig wat op die eerste skeppingsdag geskape is.

“En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed… En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.” (Gen.1:2,3)

Sonder lig sou geen lewende wese op aarde kon bestaan nie. Die aarde sou koud en dood – of woes en leeg – gebly het… God gee egter lig om die natuurlike lewe in aansyn te kon roep en in stand te kon hou. Uiteindelik is die son die bron van die voortbestaan van alle lewe op aarde.

God het die son geskape nie alleen om te heers oor die dag nie, maar om alles wat lewe van energie te voorsien. Die son is die lig van die aarde. Daarsonder sou geen mens of dier, of selfs die allerkleinste plantjie, kon bestaan nie.

“Ek is die lig van die wêreld…” sê Jesus.

Hoor u dit!

Hy sê nie: “Ek is die lig van die Jode” of “Ek is die lig van die Christene” nie, maar “Ek is die lig van die wêreld”. Die Here Jesus se blik is alomvattend. Hy sien die hele wêreld – almal sit in duisternis en skaduwee van die dood … Sy genade en die liefde van sy hart gaan uit tot die hele wêreld. Ons beperkinge en menslike grense geld nie vir Hom nie.

Kerklike en volksgrense verdwyn voor sy alsiende oog. Hy het gekom om die wêreld te verlos. Dit beteken vir ons dat ons nie alleen na die Lig van die wêreld moet kom nie, maar die wêreld – elkeen wat ons enigsins kan bereik – binne die ligkring betrek.

“Ek is die Lig van die wêreld…” sê Jesus.

Daarmee verklaar Hy dat Hy die enigste Bron van die ware lig is. Buite Hom is allerweë alleen die stikduister van die nag van sondeverlorenheid.

Daar is nie buite Hom nog ‘n Mohammedaanse lig en ‘n Boeddhistiese lig en ‘n Hinduïstiese lig (of Humanistiese lig – slc) wat almal maar ewe goed is nie. Buite Hom is alles nag – ook die verligte mense van die verligte eeu sit buite Christus in duisternis en skaduwee van die dood.

Indien die son aan die hemel sou ophou om te skyn, dan sou ons aardetjie met alle lewe daarop wegsink in ‘n ewige nag.

Net so seker sink die mensdom weg in die nag van die ewige dood, sonder Christus.

“Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.” – Joh.15:5

Bron: ds. MJ Booyens, Elke dag in die Lig, dagstukkies uit die Evangelie volgens Johannes

cropped-sonsondergang-varkenskraal-sept-2013.jpg

Lees: Psalm 37; Jes. 52:13 – 53:12; 61; Mat 5:1-12

Teks: 5:5  Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.

Tema: Buig voor die Here en die aarde is joune …

Ps. 146:1,3; 9:1,7; 19:6,7; 23:1,2; 72:1,2

Prediker: ds. Gustav Opperman (GK Matlabas)

 

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Die Bybel is ‘n boek vol teenstrydighede.

So wil dit partykeer lyk …

Dié wat eerste is,

sal laaste wees;

dié wat laaste is,

sal eerste wees …

Om ryk te kan wees,

moet jy eers arm wees …

Ons is bedroefdes

(skryf Paulus aan die Korintiërs),

maar ons is altyd opgeruimd!

Ons is mense wat niks het nie,

sê hy

en tog is ons mense wat alles besit … (2 Kor. 6:10).

 

Met hierdie woorde

sluit die apostel aan by dit wat die Here Jesus gesê het …

daardie dag toe Hy ons op die berg geleer het …

daardie dag toe Hy soveel dinge gesê het,

wat vir mense raaiselagtig geklink het …

dat die armes die koninkryk besit …

dat die treurendes vertroos sal word,

en dat dié wat hulself neerbuig,

dié wat bereid is om die minste te wees …

dat hulle eendag alles sal erf …

 

Salig is die sagmoediges,

want hulle sal die aarde beërwe

 

Dis mooi woorde …

Dis woorde wat baie mense al aangetrek het …

self ongelowiges en heidene …

In 1999 was ek by die wêreldparlement van Godsdienste in Kaapstad …

Daar het ‘n Hindu vir my gesê:

Hy lees die Bhagavad Gita as sy hoofgereg

(Die Bhagavad Gita is die Hindu-Bybel)

Dis sy hoofgereg ..

en dan vir sy nagereg …

dan lees hy Jesus se Saligsprekinge …

 

Hy lees al die mooi dinge wat daar te lees is …

 

In Jesus se Saligsprekinge is daar soveel waarhede

wat netsowel Hindu kon gewees het,

(so sê hulle).

Ghandi, die bekende Hindu leier…

Hy was so ‘n nederige arm man

sagmoedig van geaardheid …

Hy het geveg vir geregtigheid

Hy was, so meen baie, rein van hart …

Hy was bekend as ‘n vredemaker …

Hy was vervolg en in die tronk gegooi …

 

Ander lees hierdie woorde

en dan sien hulle ‘n Moeder Theresa of ‘n Madiba,

Madiba die nederige en sagmoedige prisonier,

Hy was glo in die tronk ter wille van ‘n lofwaardige saak ….

Hulle sien hom as die perfekte verpersoonliking van die saligsprekinge …

 

Die vraag is net:

Verstaan ons wat ons lees?

Kan ons die Saligsprekinge buite om die persoon van Jesus Christus verstaan …?

Hoe sal ons die Saligsprekinge in sy volle diepte begryp

as ons geen kennis dra van Die Saligspreker nie …?

 

Hoe sal ons die sagmoediges uitken

as niemand ons nog voorgestel het aan die Die Sagmoedige nie …?

 

En laat ons maar mekaar eerlik wees, Geliefdes,

ons sal nooit Die Saligspreker of Die Sagmoedige ken

as ons nog nie met drie ander persone kennis gemaak het nie …

Daar is drie ander persone wat ons aan Die Saligspreker bekend moet stel…

Buite om hulle kan ons ook nie die Saligsprekinge verstaan nie …

Buite om hulle kan ons ook nie die Jesus Christus van die Saligsprekinge verstaan nie …

 

Die eerste persoon wat ons moet ken, is Dawid …

Dawid wie se hele lewe profeties heenwys na Christus …

Dawid is die digter van Psalm 37 …

Daar lees ons die eerste keer van die ootmoediges

Die ootmoediges sal die aarde besit (Ps. 37:11).

Wie is hierdie ootmoediges?

 

Hulle is God se kinders wat op die HERE vertrou …

Hulle is God se kinders wat graag die goeie wil doen,

ten spyte van teenstand …

Dis hulle wat swaar kry

om op hierdie aarde ‘n bestaan te maak …

 

Hoekom kry hulle swaar?

Want hulle word verdruk …

Die goddeloses verdruk hulle.

Die kwaaddoeners beraam listige planne,

listige planne om die erfdeel van die regverdiges in die hande te kry …

 

Maar, … so hoop en vertrou Dawid:

Die regverdiges, hulle sal die aarde besit en hulle sal vir ewig daarop woon … (37:29).

Dis wat die ootmoediges doen.

Hulle hoop en vertrou

dat die HERE nie sy gunsgenote sal verlaat nie (37:28).

 

Die ootmoediges buig hulself neer in afwagting op die HERE.

Hy sal eendag hulle saak kom verdedig …

Wag op die HERE

en hou sy weg,

so skryf Dawid.

Wag op die HERE

en Hy sal jou verhoog,

om die aarde te besit;

jy sal met welgevalle neersien op die uitroeiing van die goddelose mense.

 

Dis die eerste ding wat ons van die sagmoediges, die ootmoediges, leer:

Hulle verkeer in ‘n toestand …

Hulle word verdruk en onderdruk …

soos die vrouesaad deur al die eeue heen verdruk was;

soos die Kain-geslag deur al die eeue heen die seën van die aarde

van God se kinders wil afneem …

 

In hierdie toestand word die ootmoediges deur Dawid opgeroep om op die HERE te wag …

Vertrou op die HERE,

en doen wat goed is;

bewoon die aarde en beoefen getrouheid,

Laat jou weg aan die HERE oor

en vertrou op Hom,

en Hy sal dit uitvoer … (Ps. 37:3,5).

 

Dis die Gees van Christus,

die Gees van Die Saligspreker wat hier reeds praat …

en vandag nog steeds met ons praat …

om geduldig op die Here te wag …

om lankmoedig te wees …

ten spyte van teestand …

om ons begeertes en verlanges met gebed en smeking aan God die Vader op te dra …

Die tweede persoon wat ons moet ken

voordat ons Die Sagmoedige self kan ken,

is die profeet Jesaja.

Jesaja bring ‘n verlossingsboodskap aan die onderdrukte volk …

daardie onderdrukte volk wat Psalm 37 so goed omskryf:

Jesaja verkondig aan hulle bevryding.

 

Ons sien dit veral in Jesaja 61:

 

Daar kom ‘n profeet, sê Jesaja …

Die HERE het Hom gesalf ..

Die HERE het Hom gestuur om aan ‘n blye boodskap te bring …

Aan wie?

aan die ootmoediges!

 

In Jesaja 26 het die Jesaja self hierdie ootmoediges beskryf:

In benoudheid het hulle die HERE gesoek

Hulle het stille gebede uitgegiet toe die HERE se tugtiging hulle getref het … (Jes. 26:16).

 

Wat is dan nou die blye boodskap aan die ootmoediges?

Wat sê die gesalfde Profeet van God?

Hy sê

God die Vader het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart,

om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep

en vir die geboeides opening van die gevangenis;

om uit te roep ‘n dag van die wraak van onse God

Hy het My gestuur om al die treurendes te troos

 

Hierdie Profeet kom met ‘n volmag, ‘n gesag van God.

Die Profeet se Woord bring ‘n omkeer in die lewe van die ootmoediges en die treurendes …

Trouens … ons lees in Jesaja 61 dat die Profeet oor sekere dinge sal beskik …

Hierdie is nie net ‘n Profeet nie.

Hy is ook ‘n Koning!

Hierdie Koning neem weer terug wat regmatig aan die ootmoediges behoort …

Vir die treurendes in Sion sal nou gegee word ‘n sieraad in die plek van as

vreugde olie in plaas van treurigheid,

‘n gewaad van lof vir die verslae gees … (61:3).

 

Hulle sal ook hulle land ‘n dubbele deel in besit neem

Hulle sal ewige vreugde geniet … (61:6).

 

Aan die einde van sy betoog kom Jesaja met ‘n lofsang:

Ek is baie bly in die HERE,

my siel juig in my God;

want Hy het my beklee met die klere van heil,

Hy het my in die mantel van geregtigheid gewikkel.

Want soos die aarde sy plante voortbring,

en soos ‘n tuin sy gewasse laat uitspruit,

so sal die Here HERE geregtigheid

en lof

laat uitspruit voor die oog van al die nasies (61:10,11).

 

Hierdie Profeet en Koning kom self omhul in ‘n teenstrydigheid …

Dit het Jesaja al in hoofstuk 53 opgeskrywe.

daar word hierdie Koning ‘n Kneg, ‘n Dienaar genoem:

Hy word selfs mishandel,

Hy onderwerp Hom ook daaraan …

Hy maak sy mond nie oop nie

soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word … (Jes. 53:7).

 

Hy word so erg mishandel dat mense nie eers na hom wil kyk nie,

so misvormd was sy voorkoms. 

Hy het geen gestalte van heerlikheid dat ons Hom aansien

of dat ons Hom sou begeer nie … (53:2).

Hy was verag

en deur mense verlaat

 

Ja, Geliefdes, as daar nou ooit ‘n ellendige, arme, ‘n treurende of ‘n sagmoedige was,

dan was dit hierdie Man …

 

En tog, so lees ek ook in Jesaja 53,

(hier is ons weer by die teenstrydigheid)

en tog …

Die HERE sal Hom ‘n deel gee onder die grotes,

met magtiges sal Hy buit verdeel … (53:12).

Hy sal hoog en verhewe,

ja, baie hoog word …

Hy sal nasies laat opspring …(52:13,15).

Hy sal ‘n nakroos sien … (53:10).

Hy sal ‘n nageslag hê …

 

Met ander woorde:

Hy is terselfdertyd ook ‘n Koning der konings  …

 

Tot sover die woorde van Jesaja …

 

Die laaste man wat ons moet ken

voordat ons Die Sagmoedige self kan ken,

is die Johannes die Doper …

 

Johannes die Doper,

die laaste profeet van die Ou Testament.

Hy kondig aan:

Die koninkryk van die hemele het naby gekom

met ander woorde,

God se heerskappy oor die aarde en sy bewoners sal nou herbevestig word …

maar nog meer …

God se heerskappy sal ook na vore kom in een Persoon.

Johannes is nie waardig om selfs die Persoon se skoen aan te dra nie.

Waar Johannes met water doop,

sal die Persoon met die Heilige Gees en met vuur doop…

 

Johannes roep die hele volk op om hulle voor te berei op hierdie Koning.

Wat behels hierdie voorbereiding?

Die volk moet hulle eie sondes erken …

Hulle moet hulle eie afhanklikheid bely …

hulle eie onmag erken …

Die volk word opgeroep om ootmoedig te wees …

 

Johannes se eie voorkoms en leefwyse getuig saam met hom …

Hy bly in die woestyn …

eet sprinkane en wilde heuning …

dra klere van kameelhare …

 

Wanneer Johannes uiteindelik hierdie Koning identifiseer,

dan kom hy ook weer met die teenstrydigheid van Jesaja 53 na vore.

Dan sê Johannes:

Daar is die lam van God!” …

Terselfdertyd Koning,

maar terselfdertyd ook Lam …

 

Johannes kon dit nie altyd self so goed verstaan nie.

Hierdie Koning

(so het hy daar op die walle van die Jordaan geprofeteer …)

hierdie Koning se skop is in sy hand,

en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak

en sy koring in die skuur saambring,

maar die kaf sal Hy met onuitbluslike vuur verbrand.

 

Maar as hierdie dinge, hierdie oordeel, nie onmiddelik gebeur nie,

dan stuur Johannes vanuit die gevangenis twee van sy dissipels na Jesus met ‘n vraag:

Is U die Een wat sou kom,

of moet ons ‘n ander een verwag?

As U die een is wat die koninkryk van die hemele bring,

hoekom het U oordeel nog nie in werking gekom nie?

 

En hoe antwoord ons Here hom toe?

Ons Here self verwys weer na Jesaja 61:

En Jesus het geantwoord

en vir hulle gesê:

Gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien:

blindes sien weer

en kreupeles loop,

melaatses word gereinig

en dowes hoor,

dooies word opgewek

en …

en aan armes word die evangelie verkondig (Mat 11).

 

Salig is die armes wat na die verlossingsboodskap verlang.

Salig is die armes van gees,

want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele

Salig is die wat treur,

want hulle sal vertroos word.

Salig is die sagmoediges,

want hulle sal die aarde beërwe.

 

U sien, Geliefdes,

ons kan nie hierdie woorde verstaan … reg verstaan …

as ons nie eers vir Dawid,

as ons nie vir Jesaja

en as ons nie eers Johannes die doper ontmoet het nie …

 

En as ons hulle ontmoet het

en hulle het ons aan Die Saligspreker voorgestel,

dan kan ons begin om die Saligsprekinge te begryp …

 

Sonder Die Saligspreker beteken die Saligsprekinge niks …

Hierdie is nie woorde wat ons na ‘n vroom lewenswandel toe lei nie …

Hierdie woorde kan nie sommer op die mensdom in die algemeen toegepas word nie …

Dit kan ook nie toegepas word op die mense van hierdie wêreld nie …

die mense wat in die mensdom se oë ikone is nie;

die mense wat deur ander mense vereer en geprys word,

omdat hulle kwansuis so nederig of sagmoedig is nie …

 

‘n Ghandi of ‘n Moeder Theresa of ‘n Madiba is nie hier te sprake nie …

Dit gaan nie hier oor die sogenaamde “Madiba magic” nie …

 

Ons as gelowiges kan ook nie hierdie woorde:

salig is die sagmoediges,

uit hulle konteks haal …

(soos ‘n mens ‘n sjokolade uit ‘n pakkie gemengde lekkers uitpik nie …)

en dan meen dat hierdie woorde vir ons ‘n besondere betekenis sal hê nie …

 

Hierdie is nie woorde van algemene lewenswysheid nie …

Hierdie woorde is ‘n toekomsvoorspelling …

van die mees radikale aard …

 

Saam met al die ware gelowiges …

al God se uitverkorenes deur duisende jare …

van Dawid se tyd …

tot 500 later in Jesaja se tyd …

tot ‘n duisend jaar later in Johannes se tyd …

Hulle wat treur oor die wêreldtoestand …

Ons wat treur oor ons eie sondetoestand …

Ons wat weet dat ons in ons eie krag niks kan vermag nie …

Ons wat dikwels deur die wêreld geminag word,

omdat ons die HERE verwag …

Ons wat die HERE soek …

Ons wat stille gebede voor Hom uitgiet …

Ons wat in die nanag en die vroeë oggenduur …

onsself voor die HERE verootmoedig …

 

Ons wat die Goddelike teenstrydigheid verstaan

en daarmee saamleef …

 

Ons sal salig wees …

 

Ons wat in afwagting leef …

Ons wat beledig en vervolg word ter wille van ‘n Koning,

Hy aan Wie alle mag op hemel en op aarde gegee is …

Ons sal saam met Hom hierdie aarde beërwe …

 

Ons wat die voleinding van God se koninkryk verwag …

Ons wat ons Verlosser uit die hemele verwag

van waar Hy weer sal kom …

 

Ons sal by Hom rus kry …

 

Hy wat sê:

Kom na Hom toe,

almal wat vermoeid en belas is

en Hy sal julle rus gee …

 

Neem Sy juk op julle

en leer van Hom ,

want …

want Hy

Hy is sagmoedig

en nederig van hart …

 

Amen.

 

Posted by: proregno | December 11, 2013

Was Nelson Mandela a champion of human rights ?

Photo: Laat mens dink nê!

There can be no keener revelation of a society’s soul than the way in which it treats its children. … A Nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but it’s lowest ones” - Nelson Mandela

In my previous article, a sermon I preached this weekend from Hebrews 13:7, I showed from Heidelberg Cathechism (q/a 91) why mr. Mandela could not be a example or hero for believers to follow:

Vertrou nie op mensehelde nie, maar op Christus alleen

Most believers would acknowledge the following:

- he never confessed Christ openly in public (contra Ps.2:10-12; Luke 9:26)

- he never used or referred to God’s righteous good Law in his presidential service as a standard for all political laws in our country

- he never repented or rejected the marxist ideology and his part in the acts of terrorism which caused the death of many civilians in the apartheid era.

- he were a prominent member of the ungodly atheistic SACP (South African Communist Party)

But, many would still say, he was at least a champion of human rights and justice, and at least that example we must follow.

One Christian leader in the USA, dr. Al Mohler, writes as follows:

When it comes to human rights and human dignity, Nelson Mandela has to be put on the side of the heroes, not only of the 20th century, but of any recent century. 

Now, if we must follow Mandela’s example of rejecting racism and hate and bitterness, then I think I can agree with that.  Talking and living in peace with our neighbours, irrespective of race, religion and gender, is what the Bible wants us to do (Rom.12:18).

But unfortunately, that is only part of the story.

To use the New World Order’s own standard: the greatest abuse and trampling of human rights and human dignity were signed into law in 1996/1997 by the current icon of human rights, Nelson Mandela.

Mandela is quoted many a times as a freedom fighter for all of South Africa’s people, standing up for ‘justice for all’.

Not true for 1 million citizens of SA that has been murdered since 1997 by the abortion holocaust.

Antoine Theron, a South African citizen doing his doctorate in theology at Calvin Theology Seminary in the USA, wrote the following letter to dr. Mohler:

Dear Dr.Mohler,

 Nelson Mandela, abortion, and human rights

I have been privileged to read your recent blog post “Nelson Mandela and the Ironies of History.”

Please allow me, a theology student and South African citizen who has long benefited from your articles, books and opinions, to briefly react.

I agree with many of your remarks, and can say “amen!” to your final conclusion. But I am disappointed that you write, after weighing the moral complexities, “When it comes to human rights and human dignity, Nelson Mandela has to be put on the side of the heroes, not only of the 20th century, but of any recent century.”  This entirely ignores Mr.Mandela’s promotion of abortion, which was heroic only in a perverse sense.

One of the first laws of parliament that President Mandela’s government passed was a very liberal abortion law. South Africa’s Choice of Termination of Pregnancy Act, Act 92 of 1996, signed into law by President Mandela, states in the preamble that it “repeals the restrictive and inaccessible provisions of the Abortion and Sterilization Act, 1975 (Act No. 2 of 1975), and promotes  reproductive rights and extends freedom of choice by affording every woman the right to choose whether to have an early, safe and legal termination of pregnancy according to her individual beliefs”

You can read the Act, signed by President Mandela, on the South African government website: http://www.info.gov.za/acts/ 1996/a92-96.pdf

Abortion according to the 1996 Choice of Termination of Pregnancy Act is legal, for example:

* “upon request” up to 12 weeks of pregnancy

* up to 20 weeks of  pregnancy if “the continued pregnancy would significantly affect the social or economic circumstances of the woman”

* up to full term if the continued pregnancy “would pose a risk of injury to the fetus” (yes!) (See art 2(1)(c) ), and under other circumstances.

According to estimates, up to half of all pregnancies in South Africa now end in abortion; and more than half a million women (some figures estimate one million) have had “safe and legal abortions” since the introduction of the Act. The vast majority of these aborted babies are black.  Almost a quarter of all abortions are second trimester. See http://www.hst.org.za/news/ half-sa-pregnancies-end- abortion.   Here are some statistics: http://www.johnstonsarchive. net/policy/abortion/ southafrica/ab-sap.html  

Did you forget about President Mandela’s abortion legacy when you advised Christians in your article that Mandela belongs on the side of the heroes of human rights and human dignity “not only of the 20th century, but of any recent century”?  

Is abortion not a crucial issue of human rights and human dignity? 

When you write, “American Christians looking at Nelson Mandela must eagerly affirm that we are thankful that he was used in order to achieve freedom and human dignity for his people,” are you disregarding abortion as an issue of freedom and human dignity for black people in South Africa and America? 

Has legalized abortion not unleashed death, bondage and indignity in South Africa rather than freedom and human dignity?

And in Scriptural terms, are champions of abortion to be classed with heroes of human rights and dignity, or with him who “was a murderer from the beginning” (John 8:44) ?

Or perhaps you think the right to life sometimes has to take a back seat in the fight for justice and equality?

Perhaps you think legalizing abortion, like promoting Marxism and Communist revolution and terrorism, is a sad part of what your article calls (quoting Niebuhr) “the inescapable irony of the human condition”?  

Perhaps this “inescapable irony” means that what you have elsewhere described as the “perverse logic of abortionshould sometimes make sense to Christians?

Please consider publishing a follow-up article to give Christians in America and South Africa a fuller perspective.

Your brother in Christ, rejoicing with you that it is in Christ alone that women and men, unborn, infants and elderly, black and white, African and American, find true freedom (John 8:31-36) and restoration of dignity (Gal.3:28),

Antoine Theron (Calvin Seminary, Grand Rapids

Atheron9@calvinseminary.edu

________________________________

See also the following  articles of pro life leaders warning against the unbalanced view of Mandela as a champion of human rights:

Pro life leaders urges caution

U.S. Catholic bishop calls Mandela’s support of abortion ‘shameful’, black leaders concur

See also the following articles on the topic:

Mass Marketing the Mandela Myth

Mandela Day and the making of a new religion

On apartheid:

http://proregno.com/category/apartheid/

2 Februarie 1990 ?

“I AM THE MASTER OF MY FATE AND THE CAPTAIN OF MY DESTINY.” – Nelson Mandela 

“How can a man who has committed adultery and left his wife and children be Christ? The whole world worships Nelson too much. He is only a man.” – Evelyn Mase (first wife of Nelson Mandela)

“If anyone desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow Me.  For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for My sake will save it.  For what profit is it to a man if he gains the whole world, and is himself destroyed or lost?  For whoever is ashamed of Me and My words, of him the Son of Man will be ashamed when He comes in His own glory, and in His Father’s, and of the holy angels.” – Jesus Christ (Luke 9:23-26)

« Newer Posts - Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 389 other followers