Huwelik en gesin in die Skrif: Inleiding, inhoudsopgawe en hoofstuk 1 – Man en vrou het Hy hulle geskape

ou bybel

Laasjaar het ek begin om Herman Bavinck se ‘Het Christelijke Huisgesin’ te vertaal, met die doel om dit te gebruik by my belydenisklas.  Hier is die inleiding en hoofstuk een: Bavinck. Maar ek het nie verder gekom nie, as daar iemand is wat wil verder gaan met die vertaling, kan jul my kontak by proregno@gmail.com (Hier is meer inligting oor die engelse vertaling wat onlangs verskyn het:  Bavinck on Marriage and the Family).

Ek het wel toe afgekom op ‘n kosbare boek van ds. MJ Booyens (GKSA predikant, 1948-2002), ‘Huwelik en Gesin in die Skrif’ wat ek in ons gemeente se huisgodsdiens program en by my belydenisklas gebruik.

Totius het hierdie belangrike woorde geskryf in sy artikel, ‘Ons roeping en Toekoms’:

“Ons beste katkisante kry ons uit die huise waar vader en moeder in staat is om hulle kinders ‘n Gereformeerde opvoeding te gee. Ja, selfs die aanwesigheid van ‘n nie so slegte staatskool kan in hierdie opsig die gebrek van die ouers nie aanvul nie. Die getroues word egter min.

Baie ouers gee die aan hulle deur God toevertroude taak heeltemal aan die onderwysers oor, so selfs dat hulle nie eens meer die moeite doen om te vra wat daar in die skool geleer word nie. Asof die onderwyser (soms ‘n ongelowige of halfgelowige man) die belofte vir die kinders afgelê het en vir die belofte verantwoordelik is! Geen wonder dat ons, sedert die staatskool die septer oor ons kinders swaai, die kerk vol lidmate kry wat dikwels maar ‘n flou besef het van wat Gereformeerd is. Hierdie wantoestand moet opgehef word. Selfs al bestaan daar goeie skole, dan is die ouer nog verplig om sy kind by die huisgodsdiens te leer en te ondervra en in alle opsigte te sorg dat hy in die huis ‘n Gereformeerde opvoeding kry.

Die geskiedenis bewys dat as die huisgesin gesond is, beide kerk en staat bloei. Die huisgesin is die bron van die menslike samelewing. Gee ons dus Gereformeerde huisgesinne, en die Gereformeerde Kerk sal bloei. Anders gaan ons gewis ‘n donker toekoms tegemoet.”

Ek wil by elke huisgesin en gemeente dit aanbeveel om hierdie boek saam met hul kinders/belydeniskatkisante deur te werk.  Dit bestaan uit 51 kort lesse van ongeveer 2/3 bladsye elk wat openbaringshistories die onderwerp van ‘die huwelik en gesin’ regdeur die Skrif behandel, van die skepping (Gen.1) tot die bruilof van die Lam (Openbaring).

Hier is die huisgodsdiensrooster (met verduideliking) wat ons as gesin/gemeente gebruik in 2013, as voorbeeld:

HUISGODSDIENS-ROOSTER VIR 2013

Les

Datum

Huwelik en Gesin in   die Skrif , ds. MJ Booyens, hfst.1- 26

Belydenisdeel om te   lees

Psalm om te lees en   leer

Les 1 Jan 14 – 20 1. Man en vrou NGB artikel 1-4 Ps.136:1 (19)
Les 2 Jan 21 – 27 2. Vrou vir die man NGB 5-7 Ps.137: 1 (4)
Les 3 Jan 28 – Feb 3 3. Man verlaat ouers NGB 8-11 Ps.138: 1 (4)
Les 4 Feb 4 – 10 4. Skaamtegevoel NGB 12-15 Ps.139:1 (12)
Les 5 Feb 11- 17 5. Gemengde huwelike NGB 16-19 Ps.140:1 (11)
24 Februarie: Nagmaal   – geen katkisasie nie
Les 6 Feb 25 – Mrt 3 6. Kind, eer ouers NGB 20-23 Ps.144:1 (5)
Les 7 Mrt 4 – 10 7. Verbond NGB 24-26 Ps.145:1 (12)
Les 8 Mrt 11- 17 8. Bruid afgebid NGB 27-32 Ps.146:1 (8)
Skoolvakansie (sluit:   20 Mrt – open: 9 April) die eredienste gaan voort, Hebr.10:25   
Les 9 April 8 – 14 9. Josef se reinheid NGB 33-35 Ps.147:1 (2)
Les 10 April 15 – 21 10. Jogebed se kind NGB 36-37 Ps.148:1 (5)
28 April: geen   katkisasie nie
Les 11 April 29 – Mei 5 11. Misdade van vaders HK So 1 Ps.149:1 (2)
Les 12 Mei 6 – 12 12. Jou kinders inskerp HK So 2-4 Ps.150:1 (3)
19 Mei: Nagmaal –   geen katkisasie nie
Les 13 Mei 20 – 26 13. Die Here dien HK So 5-8 Ps.1:1 (4)
Les 14 Mei 27 – Jun 2 14. Simson HK So 9-13 Ps.2:1 (6)
Les 15 Jun 3 – 9 15. Rut HK So 14-18 Ps.3:1 (2)
Skoolvakansie (sluit:   Jun 21 – open: Jul 15) – die eredienste gaan voort, Hebr.10:25
Les 16 JuL 15 – 21 16. Samuel HK So 19-24 Ps.4:1 (4)
Les 17 Jul 22 – 28 17. Swak vader HK So 25-30 Ps.7:1 (6)
4 en 11 Aug: geen katkisasie   nie
Les 18 Aug 12 – 18 18. Dawid HK So 31-34 Ps.8:1 (2)
25 Augustus: Nagmaal   – geen katkisasie nie
Les 19 Aug 26-Sept 1 19. Huweliksliefde HK So 35-38 Ps.9:1 (7)
Les 20 Sept 2 – 8 20. As Here bou nie HK So 39-42 Ps.10:1 (10)
Les 21 Sept 9 – 15 21. Wingerdstok HK So 43-44 Ps.14:1 (7)
Skoolvakansie (sluit:   20 Sept – open: 1 Okt) – die eredienste gaan voort, Hebr.10:25
Les 22 Sept 30 – Okt 6 22. Vrou van jou jeug HK So 45-48 Ps.18:1 (14)
Les 23 Okt 7- 13 23. Lipper soos heuningstroop HK So 49-52 Ps.19:1 (4)
20 Oktober:   Gemeentekamp – geen katkisasie nie
Les 24 Okt 21 – 27 24. Rus of twis DL hoofstuk 1&2 Ps.23:1 (3)
Les 25 Okt 28 – Nov 3 25. Liefde en wyn DL hoofstuk 3/4 Ps.24:1 (2)
Les 26 Nov 4 – Nov 10 Hersiening (OT) DL hoofstuk 5 Ps.25:1 (2)
17 November: Nagmaal   – geen katkisasie nie
24 November –   katkisasie afsluiting
Skoolvakansie: vanaf   4 Desember (die eredienste gaan voort, Hebr.10:25)

Hierdie jaar se huisgodsdiensrooster is gebaseer op ds. MJ Booyens se boek, “Huwelik en Gesin in die Skrif”. In 51 kort gedeeltes gaan hy deur die hele Skrif en wys ons wat die Bybel leer aangaande die huwelik en gesin.

Hoe om huisgodsdiens te hou:

1. U benodig u Bybel, Psalmboek en die boek ‘Huwelik en gesin in die Skrif’, van ds. MJ Booyens’ (bestel by predikant, R20 per boek), en die Psalm CD’s om die Psalms te leer (op aanvraag beskikbaar by die predikant, R10 per CD).

2. Elke gesin en lidmaat kan die rooster (sien hierbo) gebruik en aanpas soos hul omstandighede dit toelaat. Die rooster is so opgestel dat daar elke week die volgende godsdiensoefeninge gedoen kan word soos dit elkeen pas (bv):

a. gebed b. sing ‘n vers van die Psalm vir die week c. lees die hoofstuk uit die boek en bespreek.

d. lees die belydenisgedeelte van die week. e. sing nog ‘n vers van die Psalm f. gebed

3. Vra die volgende paar vrae met elke Skrifgedeelte en hoofstuk wat u lees: –  wat leer dit ons aangaande God Drie-enig (sien HK, v/a 24)? –  wat leer dit ons aangaande die mens ? (HK Sondag 2-4) –  wat moet ons daaruit glo én doen (gehoorsaam, sien HK So.34-44), veral wat die huwelik en gesinslewe betref ?

4. Elke week moet daar gepoog word om die betrokke Psalm in die erediens te sing, ook by die katkisasie en by die huisgodsdiens.  Dit is veral daarop gemik om die kinders die Psalms te leer, asook om die wysies goed te leer ken. Daarom is dit belangrik om ook die Psalm CD’s te gebruik om te help met begeleiding as u dit by die huis sing.  By elke Psalm volgens die rooster is daar ‘n vers om te leer. Indien die kinders reeds die Psalm ken, kan die vers in hakies of enige ander vers bygeleer word.  Dit sal goed wees om reg in die begin van die week (bv. die Sondag of Maandag), die Psalm uit die Bybel eers te lees, en dan die Psalm te begin leer en sing.

5. Daar is ook ‘n leesrooster beskikbaar in die kerksaal vir lidmate wat graag die Bybel in eenjaar wil deurlees.

6. U moet asb vir ds Slabbert (082 770 2669) kontak as daar enige vrae is oor die huisgodsdiensrooster.  Meer inligting oor Bybellees en Bybelstudie: http://bit.ly/yjGtk5

Die boek van ds MJ Booyens kan hier volledig afgelaai word:

Huwelik en Gesin in die Skrif

Of u kan elke week op ‘n Maandag die volgende hoofstuk hier op die blog kom aflaai.  U is meer as welkom om ook hier onder in die ‘comments’ afdeling enige vrae of bespreking van die bepaalde hoofstuk te doen, sodoende kan ons mekaar opbou in die geloof oor hierdie belangrike sake.

Eerstens dan, plaas ek vandag die ‘Woord vooraf’, inhoudsopgawe en hoofstuk 1 van ds. MJ Booyens se boek hier:

Woord vooraf

In hierdie boek probeer ek met die leser gesels oor die huwelik en gesin soos ons dit in die Bybel teëkom – van die begin af. Die Bybel bly die bron en grondslag van ons hele lewe.  Daarom is dit nodig om in alles – ook die huwelik en gesin – eers te luister na wat die Bybel te sê het, voordat ons na allerlei ander stemme luister. Dit gaan vir my ook om vermeerdering van Bybelkennis in die algemeen, daarom kan die boek ook diens doen vir persoonlike of groepbybelstudie oor hierdie onderwerp. My diepste begeerte is dat ons vandag die stem van die Skrif duidelik mag hoor en begryp, en vanselfsprekend ook daarna lewe.

M. J. Booyens

Heilbron 1981

INHOUDSOPGAWE

Woord vooraf

1. Man en vrou het Hy hulle geskape ….. 10

Na beeld van God

Man en vrou het Hy hulle geskape

2. Die Here God bring die vrou na haar man ….. 11

Geen hulp wat by hom pas

Nie goed dat mens alleen moet wees nie

Verlange na maat

Een Liggaam

Erfenis uit Paradys

3. Die man verlaat sy vader en moeder en kleef sy vrou aan ….. 13

Eenheid

Wonder van kinderseën

Band met ouers

Gevaarlike bande

4. Skaamtegevoel – skild van die Here ontvang ….. 14

Die dood tree in

Skaam vir mekaar

God sien en soek hulle

Rokke van vel

Mense breek skaamtegevoel af

Bewaar die skild van skaamtegevoel

5. Gemengde huwelike ….. 17

Twee geslagte

Gemengde huwelike

Dra bose vrugte

Moenie in dieselfde juk trek nie

6. Kind, eer jou vader ….. 18

‘n Dronk vader

Eer nogtans jou vader

Vaders moet hulle eerbiedwaardig gedra

7. Verbond met ouers en kinders ….. 20

Abraham en sy nageslag

Genadeverbond om Christus wil.

Verbond ook met ons en ons kinders.

En almal wat daar ver is.

8. ‘n Bruid afgebid …… 22

Land van die belofte.

Niemand wat by Isak pas nie.

Gebed om ‘n vrou vir Isak aan te wys

Die Here hoor

Isak ontmoet sy bruid

Hy het haar liefgehad

9. Josef glo in God en hou sy jong lewe rein ….. 24

Verbondskind as slaaf verkoop

Gedra soos kind van God

Lei my nie in versoeking nie.

Anders omdat hy in God glo

Vlug vir die Bose.

Versoeking word ‘n beproewing.

10. Jógebed se kindjie was vir haar kosbaar en mooi …… 26

Geen toekoms – geen kinders

Nee, my vrou!

Hulle glo in God se beloftes

Hy is mooi.

Glo die Here waak oor hom

Gawe uit die hand van die Here

11. “Die misdade van die vaders besoek aan die kinders …” ….. 29

Sonde is besmetlik.

Sonde dra vrugte.

Boosheid en bose gevolge

Huil te laat

12. “. . . jy moet dit jou kinders inskerp . . .” ….. 30

My kind is ‘n kind van die Here

Jy moet die Here jou God liefhê.

Leer dit aan jou kinders

Geen geleentheid mag verlore gaan nie

Ja Here, ek beloof

13. “. . . maar ek en my huis, ons sal die Here dien” ….. 33

Ek en my huis

Volksleier is vader van sy volk

Kies nou – moenie uitstel nie!

Ek en my huis

God eis rekenskap

14. Simson deur sy beminde verraai ….. 35

‘n Man met ‘n geheim

Leef as heilige

Maak ‘n grap van nasireërskap

Delila verraai hom.

Speletjie met sy geheim.

Die sterk “swak” man.

15. Rut, die deugsame vrou

U God, is my God.

Rut tel are op

Hy is ‘n losser.

Rut se eer beskerm deur Boas.

Christus uit Rut se nageslag gebore.

16. Samuel deur sy moeder van God afgebid ….. 39

Vrouenood by veelwywery.

Vrouewraak.

Sy bid en ween bitterlik.

Die Here verhoor.

17. Eli, die swak vader met tuglose kinders ….. 41

Ikabod!

Waak oor eie huis.

Sonde se bose vrugte

‘n Vader wat die roede spaar, het sy kind nie lief nie.

18. Dawid pleeg owerspel en moord ….. 43

Volwasse mens

Van nature geneig tot sonde.

Sien en begeer

Een sonde lei tot ‘n ander

Sonde dra vrugte

19. Huweliksliefde en Messiasflitse ….. 45

Messias-koning

Gee aan huwelik ‘n dieper betekenis

Beklee met ootmoed

Huwelik ‘n geheimenis

20. “As die Here die huis nie bou nie . . .” ….. 47

Troffel en swaard.

Tevergeefs bou ons.

Die Here bou en Hy waak

Ons kan nie – Hy alleen kan

21. Gelukkig is jy met jou wingerdstok en olyfboompies ….. 50

Jou vrou ‘n wingerdstok.

Kinders soos olyfboompies.

22. “Verheug jou oor die vrou van jou jeug” ….. 52

Liefde ‘n lopende fontein.

God gun dit aan ons.

Werk daarvoor

Soek nie jouself nie

Uit liefde kinders ontvang

Christen man-en-vrou kan waarlik liefhê.

Verloor hulleself in mekaar.

23. Lippe soos heuningstroop is op die end bitter soos wilde-als ….. 53

Ware liefde bly soet.

Uit die duiwel.

Heuningstroop.

Bitter soos wilde-als.

Die Here sien dit

Gewond en vermink

24. Armoede en rus of rykdom en twis ….. 55

Rykdom en offermaaltye.

Twis in die huis

Verloor die koninkryk van God.

Armoede en huweliksvreugde.

Liefde gee deurslag – nie besittings nie.

25. Jou liefde is kosteliker as wyn ….. 57

Bruilofslied

Liefkosings

Kosteliker as wyn.

Wees versigtig.

Bewaar liggame rein vir huweliksdag

Wees suinig met liefkosings.

Leer mekaar geestelik ken.

26. Josef wou Maria nie tot skande maak nie ….. 59

Ek is tot beskikking van die Here

Verloofdes

Josef se stryd

Liefde en plig

Die Here gehoorsaam en die meisie se eer beskerm

27. Jesus woon ‘n bruilofsfees by ….. 61

Dit gaan om die heerlikheid van Jesus.

Joodse bruilof.

Bevestiging.

Bruilofsmaal

Boodskap van Joodse bruilof.

Die huwelik ‘n heilige instelling van God.

Wees bly!

28. Jesus se eerste wonderteken: op ‘n bruilof! ….. 63

Nie toevallig nie

Verbond van die Here

Hoof van die Nuwe Verbond

Verbondsvader en moeder

Jy en jou huisgesin

Nie almal is werklik Israel nie

29. Jesus gebruik die ses klipkanne ….. 66

Kanne by reiniging gebruik

Afwassing van sondes

Jesus lê sy hand op die klipkanne

Huwelik onder die kruis

Altyd bereid om te vergewe

30. Jesus verskaf beter wyn as die bruidegom ….. 68

Die beste wyn

Fees dreig om te misluk

Vreugde van Bo af

Sy heerlikheid geopenbaar

31. Sy leef met die sesde man saam ….. 70

Jesus soek verlorenes

Eie lewe opgemors

“Vrye liefde”

Saamlewe as man en vrou

Sondebesef

32. Wie na ‘n vrou kyk om haar te begeer ….. 72

Jesus ontbloot die heilige erns van die wet van God

Pleeg egbreuk in jou hart

Vroue self gee aanleiding

Waak oor hoe en waar jy kyk

33. Die verloste “slegte” vrou ….. 73

‘n Veragte vrou

“Die slegte vrou” is onrein

Wat dryf die vrou na Jesus?

Jou geloof het jou gered

34. Johannes onthoof as gevolg van die huweliksontrou van Herodes ….. 75

U is die man!

Wyn en vroue

Johannes in die tronk

Sonde van die oog

Kap profeet se kop af

35. ‘n Moeder se nood ….. 77

Moeder se nood is ellende van haar kind

Jesus van Nasaret

Jesus sê niks en doen niks

Jesus antwoord negatief

Laat haar verneder

Groot is jou geloof

Gelukkige kind

36. Jesus – die Fariseërs – die owerspelige vrou ….. 79

Jesus van Nasaret, wat sê U?

Wie gooi die eerste klip?

Gewete geraak – gaan weg óf bly by Jesus

Gaan, en sondig nie meer nie!

Die pad van die lewe

Dankie Here, maar ek bly wat ek is

37. Wat God saamgevoeg het mag geen mens skei nie ….. 82

Fondament van die huwelik

Liefdesvlam sterf

Bekeer julle!

Bitter gevolge

Begin reg en hou so aan

38. Egskeiding en hertrou ….. 85

“Iets skandeliks”

Egskeiding nooit ter sprake

Behalwe oor hoerery

Van die begin af was dit nie so nie

Wie kan weer trou?

Nie onvergeeflike sonde nie

39. Aan moedershand na Jesus ….. 87

Moeders met kindertjies

Wat begryp kindertjies tog?

Laat die kindertjies na My toe kom

Hy lê sy hand op hulle

40. Jesus aan die kruis dink aan sy moeder ….. 89

Kind van Maria

Jesus skep afstand

Swaard deur jou siel

Hy dink aan haar

Dink aan jou moeder

41. Jou liggaam is ‘n tempel van die Heilige Gees ….. 90

Die vraag-sonder-antwoord

Die Bybel doen minder en tog ook meer

Wys ook weg van verlossing aan

Alles is my geoorloof

Mens sy eie afgod

Gees van God beheers ons liggame

Die Heilige Gees eis gehoorsaamheid

42. Paulus beantwoord vrae oor die huwelik ….. 93

Dit is goed om ongetroud te bly

Vermy onsedelikheid binne en buite die huwelik

Egskeiding oor geloofsverskille

Bly na egskeiding ongetroud

Ouers en kinders binne die verbond

Vry om weer te trou

43. “En die grootste hiervan is die liefde”! … 95

Christelike liefde en huweliksliefde

Liefde ‘n gawe van God

Pas 1 Korinte 13 toe in jou huwelik

Die liefde vergaan nooit nie

44. Die huwelik is ‘n geheimenis ….. 97

Twee word een

Twee in een geweef

Onbegryplik vir ongelowige

Openbaring van geheimenis

Verbondsgeheimenis

45. “Mans julle moet julle vrouens liefhê”…. 99

Soos Christus

Hoof maar geen tiran nie

Jy leef en werk vir haar

Die Heilige Gees leef en werk in jou

Die geheimenis vir jou

46. “Vrouens, wees aan julle mans onderdanig” ….. 101

Emansipasie

Geheimenis raak soek

Afvallig

Die oog op Christus en sy gemeente

Die gelukkige Christenvrou

Bewaar jou selfrespek as vrou

Ontdek skatte in jou huwelik

In alles wat reg en billik is

47. Die “geheimenis” tussen ouers en kinders ….. 103

Geheimenis van ouerliefde

Sien jouself eers in regte lig voor God

Stel jouself onder tug van die Here

Kind sien homself as ‘n groot mislukking

Opstandig of moedeloos

48. Die vrou vind haar redding in moederskap ….. 106

Waarom moet die vrou onderdanig wees

Moeite en smart verander deur die geloof

Kindergeboorte word ‘n seën

Moeder van ‘n nuwe menslike geslag

49. Die huwelik en gebedsverhoring ….. 108

Mede-erfgename

Erfgename van verbondsbelofte

Die Here saam dien en aanbid

Hoe is ‘n ware gebed?

Julleself reg ken en gelowig bid

Leef so dat God julle gebede verhoor

Wanneer twee saamstem in die gebed

50. Die “bruid” van die Antichris ….. 111

Eerlose saamlewe

Oorheers die nasies

Verbind en haat mekaar

51. “Die bruilof van die Lam het aangebreek” ….. 113

Halleluja!

Volkome heerlikheid vir die bruid

Maak self haar bruidskleed

Geheim van Christus se Bruid

Hoofstuk 1: Man en vrou het Hy hulle geskape

“En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape” (Gen. 1:27).

Na beeld van God

Die Bybel wil aan ons tuisbring, dat die mens anders as al die diere is. Hy is al anders by die skepping. God het toe Hy die mens maak anders te werk gegaan as by die diere.

Vooraf hoor ons ‘n gesprek in die hemel:

“En God het gesê: Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor al die diere wat op die aarde kruip” (Gen.1:26).

Die mens moes die kroon van God se skepping wees. Hy is gemaak om ‘n koning te wees – die koning van die hele skepping. Hy is gemaak om te heers oor al die diere en later word nog bygevoeg:

“Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak” (Gen. 2:15).

Hy moes ook die tuin bewerk en daaroor waak. God het die mens nie gemaak om ledig te wees nie, maar om te werk. Sy taak en roeping is om te heers oor die skepping en om die aarde te bewerk. Daarmee sou hy God, sy Skepper dien.

Dat hy ook oor die skepping moes waak, is die bewys dat daar een of ander gevaar dreig – ‘n gevaar van buite. Dit sou later wel blyk dat die gevaar die duiwel is.

Redelik, sedelik en godsdienstig

Die mens moes toegerus wees vir die taak waartoe hy geskape is. Hy is nie ‘n dier nie, maar die heerser oor die diere. Daarom gaan die Here selfs met sy skepping anders te werk as by die van die diere:

“En die Here het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens ‘n lewende siel geword” (2:7).

Die mens is nie alleen ‘n stoflike wese nie, daar is ook iets van die hemel in hom gelê. Ons kan dit die ewigheid of die ewige lewe noem. Hy is onsterflik gemaak . . . Die betekenis hiervan word omskrywe met die vroeëre uitspraak:

“En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.”

“Die beeld van God” word normaalweg só omskrywe:

Die mens is geskape as ‘n redelik, sedelik en godsdienstige wese.

Hy het ‘n verstand om te kan dink en redeneer, praat en kommunikeer. Hy kon aan God dink en met Hom in verbinding tree. Hy het God geken met sy verstand en kon met Hom omgaan deur Hom te dien en aanbid. Hy kon begryp wat God van Hom verwag en sou onbevange die opdrag van God, om oor die skepping te heers, dit te bewerk en te bewaak, kon uitoefen. Hy is geskape om God lief te hê met sy hart en Hom te dien met sy hande.

Hy is ook geskape om medemense te hê en hulle te ken en lief te hê. Die omgang tussen mens en mens sou vanself ‘n liefdesomgang wees – ‘n ware gemeenskap van die heiliges. Dit is in die volle sin van die woord, wat Jesus later van die gelowiges sê:

“strome van lewende water sal uit sy binneste vloei” (Joh. 6).

Die stroom van liefde, wat uit die hemel na die mens vloei, sou ongehinderd deurvloei na elke ander mens.

Man en vrou het Hy hulle geskape

En as heerser oor die diere van die aarde was ook al drie die eienskappe in werking. Ons lees:

“So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld.” (2:20).

Met sy verstand het hy die diere se wese deurskou. Hy het hulle geken en deurgrond en paslike name gegee. Hy sou oor die diere nie as tiran en moordenaar heers nie, want in sy hart leef daar begrip en liefde vir sy Skepper en die Skepper van die diere. Ook die diere is die maaksel van God se hande.

Ten slotte het God nie alleen een mens gemaak nie: “man en vrou het Hy hulle geskape.”

Dit word in Gen. 1 as ‘n feit genoem en in Gen. 2 word in besonderhede verhaal, hoe God hulle as man en vrou geskape het. Ons het hier nie twee weersprekende skeppingsverhale nie, maar die een is ‘n aanvulling van die ander.

In ons tyd is dit mode om van twee “skeppingsmites” te praat, maar ons glo dat God daarmee ook ‘n wyse doel gehad het. Hy wou duidelik laat uitkom dat die huwelik iets anders en iets meer is as die saamleef van twee mense soos diere. Daarom vertel die skrywer eers in Genesis 2 van die instelling van die huwelik.

Volgende week: hoofstuk 2 – Die Here God bring die vrou na haar man (Gen.2:22)

Leave a Reply to HGS – reeks: hoofstuk 2 – Die Here bring die vrou na haar man | Pro Regno Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: