DIE GKSA SE AMPTELIKE STANDPUNT OOR HOMOSEKSUALISME

DIE GKSA SE AMPTELIKE STANDPUNT OOR HOMOSEKSUALISME

Die GKSA se amptelike sinodebesluit van 2003 kan hier gelees word: Acta 2003, bl.748-752.  Daar staan onder meer:

“Die Gereformeerde Kerke neem sterk standpunt in teen alle vorme van buite-egtelike en homoseksuele omgang. God se Woord wys die monogame huwelik tussen ‘n man en ‘n vrou aan as die grense waarbinne die Godgegewe seksualiteit beoefen moet word. Gelowiges en alle mense word daartoe opgeroep om almal binne die kerk en samelewing met liefde en bewoënheid, deur woord en voorbeeld, op te roep tot ‘n heilige en God-erende uitlewing van die seksuele lewe.

In Jesus Christus is daar (soos met enige ander sonde) verlossing vir persone wat buite-egtelike en homoseksuele praktyke beoefen het. Deur die krag van God se Heilige Gees kom daar berou en is ‘n heilige lewe moontlik. Persone met homoseksuele neigings moet soos alle ander mense met die nodige pastorale bewoënheid hanteer en toegerus word om ook ten opsigte van hulle seksuele lewens getrou aan God se Woord te lewe”.

Sien hier vir meer artikels oor die onderwerp van homoseksualisme.

10 thoughts on “DIE GKSA SE AMPTELIKE STANDPUNT OOR HOMOSEKSUALISME

Add yours

 1. Baie dankie vir die artikel, Slabbert.

  Stem geheel en al daarmee saam. Maar, hoekom sonder ons homoseksualisme uit, en neem nie soortgelyke standpunte in teen hoereerders, gierigaards, afgodedienaars, kwaadsprekers, dronkaards en rowers nie?

  Groete

  1. Hallo Jan,

   Dankie vir jou opmerking.

   Ek weet nie na wie jy verwys as jy skryf van ‘ons’ nie ?

   Die kerk van Christus, ten minste die een waaraan ek behoort bely nog altyd dat volhardende ‘hoereerders, gierigaards, afgodedienaars, kwaadsprekers, dronkaards, rowers’ ens. wat meen dit is nie sonde nie, en dat ons ons nie daarvan hoef te bekeer en daarteen te stry nie, dat dit verkeerd is. Sien bv. HK So.30-42 oor die tug en nagmaal, die wet, asook die woorde van Nagmaalsformulier.

   As jy my skrywes oor die onderwerp gelees het, het ek dit nog altyd so gestel, dat alle sondes aangespreek moet word, sien bv. hier:

   ROMEINE 1: VAN DIE VIDA PLAN NA DIE HIDA PLAN

   Hier is ‘n uittreksel uit daardie artikel,

   “Dit is veral by laasgenoemde (die willekeurige verbreking van die huweliksverbond, contra Mal.2:14-16), soos ek in ander skrywes reeds genoem het, waar ons in ons huwelike en verhoudings reeds begin afwyk het van God se skeppingsorde en die wil vir die huwelik (en die homoseksuele geslag die verdere gevolg is), naamlik die groeiende verdraagsaamheid en selfs goedkeuring (sien Rom.1:32) van seksuele sondes soos:

   – egbreek (en die gevolglike egskeidings)

   – hoerery

   – onreinheid

   – ontrou

   – wellus

   – slegte begeertes

   – tweedrag en partyskappe in ons huwelike

   – liefdeloosheid binne die huwelik

   – mans en vrouens wat nie hule skeppingsordelike roepinge wil omhels nie

   – onwettige hertroues, ens (sien Rom.1:28-31; 1 Kor.6:10; Gal.5:19,20; Kol.3:5)

   alles dinge wat, soos homoseksualisme, volgens Kol.3:5-7, ‘afgodediens’ is, waardeur die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het’, wat Paulus reeds ook beskryf het in Rom.1:18-32.

   So, enige seksuele beoefening buite die plek wat God daarvoor bepaal het, nl. die huwelik tussen een man en vrou, is afgodediens in God se oë waaroor sy toorn uitgestort word (Lees ook HK Sondag 41 aangaande die sewende gebod).”

   En, onthou, wat tans sentraal op die tafel is/was, is of homoseksualisme nog sonde is of nie, nie of (bv) dronkenskap en rowery sonde is of nie.

   So dit is vanselfsprekend dat die fokus tans is op die onderwerp van homoseksualisme.

   Ek vind dit baie tragies dat mense, veral gelowiges (ek sê nie noodwendig jy nie) hierdie tipe argument gebruik om eintlik die aandag van die huidige kwessie af te trek: naamlik die bose verwerping van God se Woord oor die huwelik en verhoudings met homoseksualisme.

   Ja alle sondes is sondes, maar ek meen die sonde van homoseksualisme is ‘n nog groter en meer gruwelike opstand teen sy wil.

   Maar tegelykertyd is daar vergifnis en genade vir hulle wat dit as sonde bely en daarteen stry in Christus.

   Om saam te vat, dit is nie ‘n kwessie van of – of nie, ons moet die sonde van homoseksualisme aanspreek (soos al die ander sondes wat jy genoem het, sien ook 1 Kor.6:9,10), terwyl ons inderdaad ook die ander sondes aanspreek wat die Here se wil vir seksualiteit/huwelik aanval deur die eeue, soos hierbo genoem.

   Groete, mooi dag
   Slabbert

 2. Baie dankie Slabbert. Ek is nie ‘n lidmaat van die GKSA nie, wel van die AP Kerk. Ek kan myself 100% vereenselwig met die GKSA se standpunt.
  Die abnormale gedrag waarna verwys word is net so ‘n sonde soos enige ander sonde, nie groter of kleiner nie, en indien onbely en daarmee voortegaan word. net so strafbaar met die ewige dood.

  Lees wat sê ‘n lidmaat van die NG Kerk na aanleiding van hule AS se besluit:

  “Die eerste reaksie wat by my opgekom het is om kwaad te word, want ek was so geskok en tog was ek dit te wagte. Toe kry ek via ‘n vriend van my ‘n epos vanaf my gemeente waarin hulle dit baie duidelik stel dat hulle nie die besluit van die sinode kan honoreer nie. Toe kom daar so ‘n rustigheid in my gemoed. Aan Hom al die eer!

  Maar toe kom ‘n ander gedagte by my op – maar dan kan ons mos nie langer aan ‘n instansie vashou wat sulke radikale on Bybelse besluite neem nie. Dis mos nou totaal en al dwaalleer. God se bepalings van die huwelik, verhoudings man en vrou, seksualiteit, ens is tog baie duidelik. Dit kan as niks ander verstaan word nie. Mal_2:15 Die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Omdat Hy wil hê dat daar ‘n nageslag moet wees, wat Hom eer.…..

  Ja, gemeentes wat die besluit teëstaan sal die Gees moet vertrou en kerkrade, leraars en lidmate sal ‘n radikale besluit moet neem – dis onvermydelik, want dit impliseer dalk, het ek anderdag verneem, dat leraars se pensioen in die gedrang kom, alhoewel ek twyfel. Hoe dit ookal sy.

  Ons is al meer as 50 jaar lidmate van die NGK en indien ons gemeente nie die weg volg wat jy sê nl “c) Verwerp hulle die besluit, sal hulle die band met die Algemense Sinode moet opsê eên word hulle ‘n gemeente buite Ned. Geref. Sinodale verband.”, het ons geen ander keuse nie as om ook die pad te stap.

  Nog so ‘n kort gedagtetjie. Ons as gesin en van ons vriende ken die pad van gay-seuns. Vandag is hulle geseënd met wonderlike vroutjies en kinders en baie gelukkig getrou. Sê my seun eendag, Pa dis ‘n keuse wat ‘n mens moet maak – of jy bly in jou toestand van gay-wees of jy loop die pad van straight-wees. Dis nie maklik so ‘n besluit na 15 jaar nie, en beide het uiteindelik in die krag van die Here oorwin! Baie gebed vanuit ons selgroep, baie liefde van ons as ouers, baie ondersteuning, ens. Want van die begin het ons geweet God het hulle nie so geskape nie.

  Liefdegroete

  Thys”

 3. Ek plaas met toestemming die volgende boodskap van ‘n leser:

  Goeiemiddag Ds. Le Cornu,

  Baie dankie vir u Blog inskrywing oor die GKSA se standpunt oor homoseksualiteit. Ek is baie verheug oor hulle standpunt. Ek stem met u een honderd persent saam dat oriëntasie kan verander. Ek self was homoseksueel en help tans ander mense ook wat uit homoseksualiteit wil uitkom. Ek beskik ook oor ’n dokumentêr, ’n video met die naam “Such were some of you” wat die verhale is van persone wat verander het.

  (slc: sien hier vir meer inligting: http://suchweresomeofyou.org/)

  Sien ook hierdie skakel om my verhaal te lees:

  http://www.learntolove.co.za/index.php/people-s-stories-dealing-with-same-sex-attraction/god-s-amazing-grace

  Groete
  André Bekker

  New Living Way Ministry

  Mobile: +27 (0)71 326 8034

  Email: Info@LearnToLove.co.za

  Web: http://www.LearnToLove.co.za

  Advocating for the Constitutional Rights of Former Homosexuals

  Ministering to People with Unwanted Same-sex Attraction, Families and Loved Ones

 4. Sien CAN se reaksie op die NGK se homoseksuele besluit:

  RESPONSE TO DUTCH REFORMED CHURCH SYNOD’S APPROVAL OF SAME SEX UNIONS

  The Christian Action Network is deeply saddened by, but not surprised at, the Dutch Reformed Church’s recent Synod approval of homosexual civil unions.

  On Thursday (8 October), with a 64 percent majority, the Synod voted in favour of acknowledging same sex unions and allowing gay ministers to be ordained without the need for them to be celibate.

  The denomination as a whole seems to have compromised the preaching of Gospel for a long time now. This recent decision is further evidence that that the DRC have failed to fulfil the Great Commission – “to make disciples of all nations, teaching obedience to all things that [the Lord] has commanded.” (Matthew 28:18-20) Their approval of homosexual unions will further undermine their ability to reach people for Christ.

  Pressure on Pastors
  Further pressure will now be brought to bear on pastors to perform same-sex union services and they may face litigation if they refuse. There will also be further pressure to hire openly homosexual staff at churches, including in children’s ministries.

  Picture of the Gospel
  The re-definition of marriage is not, and should not be, a side issue for Christians. Radical homosexuals and their supporters’ agenda to destroy marriage and the family is ultimately a war against God Himself. Marriage is meant to be a picture of the Gospel – a husband laying his life down for his wife – just as Christ sacrificially gave up His life for His bride – the Church.”

  “Husbands, love your wives, just as Christ also loved the Church and gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the Word, that He might present her to Himself a glorious Church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish.” Ephesians 5:25-27

  Congregations Still Free to Decide
  It must be remembered that the Synod has said that congregations are still free to decide what their stand will be. Our hope and prayer is that many individual congregations will stand firm on the Biblical definition of sin and marriage.

  “It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not allow yourselves to be burdened again by a yoke of slavery… you, my brothers, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the sinful nature; rather serve one another in love.” Galatians 5:1,13.

  What really matters is not what the SA Constitution, DRC Synod, or what a pastor may say or believe, the real question is what does the Bible say?

  Undermining Both Family and Church
  The family is the basic building block of society. Marriage is an institution established at Creation by God. Marriage, a life-long partnership of love between a man and a woman, is a Creation ordinance and a sacrament of the Church. No government has the right to interfere in religious freedom and presume to redefine a Creation ordinance.

  Civilisation Itself is at Stake
  “At its heart, the battle to re-define marriage, to incorporate what God in the Bible condemns as perversion and an abomination, is a war against the family. It is not only a battle for the family, but it is a battle for civilisation itself. Of the 26 civilisations that are recorded in history, none have survived the public tolerance of homosexual perversion. The great Roman and Greek civilisations collapsed when sexual morality was subverted. Homosexual perversion represented the terminal stage of the collapse of these civilisations. Similarly, one can see in the collapse of the Aztec, Mayan and Inca civilisations, the role of sexual perversion in fuelling the collapse of those societies.”

  “Therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth of God for a lie… God gave them over to shameful lusts. Even their women exchanged natural relations with unnatural ones. In the same way the men also abandoned natural relations with women and were enflamed with lust for one another. Men committed indecent acts with other men and received in themselves the due penalty for their perversion… although they knew God’s righteous decree that those who do such things deserve death, they not only continued to do these very things, but also approved of those who practiced them.” Romans 1:24-32

  Love Your Neighbour
  We must love our neighbour and reach out to homosexual neighbours with Christian love and concern, sharing the liberating Gospel of the Lord Jesus Christ with them. We cannot submit to this counterfeit marriage movement or stand by while our children are subjected to brainwashing and bullying to declare good and normal what God has condemned as sinful and perverse.

  “Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light, and light for darkness; who put bitter for sweet and sweet for bitter!” Isaiah 5:20

  See also:
  Gender Mainstreaming – The Attempt to Abolish Male and Female Distinctives
  The Rise of the GayGB and Pink Inquisition
  The Curse of Cowardice
  Does the US Supreme Courts Re-definition of Marriage Really Matter?
  Perverted US Agenda Destabilises Nigeria
  Marriage Under Attack in South Africa
  Bisexuals, Gays, Lesbians and the Bible

  Resources to Counter-Act the Homosexual Agenda
  Where is South Africa heading?

  With the extraordinary pressures to re-define marriage and accommodate the demands by gay activists for homosexual unions to be accepted as “marriage”, many are asking: Well, what difference does it make?

  If you think that the homosexual agenda won’t affect you or your family – you are wrong. As The Pink Agenda documents, the sexual revolutionaries want to transform the very fabric of society, they intend to reconstruct the family, and homosexualise the schools – and they want government funding (your taxes) to do it! Freedom of speech and toleration of dissent are a fruit of Christianity, and seldom in history have these freedoms been more at risk. We need an open and intelligent debate on the homosexual agenda:

  *Does medical science support the claim that people who get involved in homosexuality are born that way and cannot change?
  *Are homosexual activists really just wanting the same rights as everyone else or are they after special rights and privileges?
  *What would be the economic implications for businesses and taxpayers if homosexual partnerships were entitled to the same benefits as marriages?
  *What health risks are involved in homosexual and lesbian activities?
  *Why do men involved in homosexuality and sodomy have an average life expectancy of 42 compared to 73 for other men?
  *Why are homosexuals 24 times more likely to commit suicide than other people?
  *Why are those involved in homosexuality more likely to sexually molest a child?
  *Does the international “gay” movement agenda include the lowering of the age of consent for sex with children, especially boys, and the normalisation of paedophilia?
  *What is being taught to 10-year-olds in South African schools about homosexuality and bisexuality?
  *Have politicians, radio stations, Christian ministers and others been sued, fined and imprisoned in other countries for speaking against homosexuality, and is there a similar agenda for South Africa?
  *South Africa is the only country in the world with a constitution that specifically protects “sexual orientation”. Legally and politically, what does this mean for our country?

  All these questions are clearly dealt with and well documented in The Pink Agenda. The homosexual activists own writings make it abundantly clear that, as part of a vast social engineering project, the pink agenda will not settle for the deviant being declared normal. They insist that the normal must be declared deviant.

  With governments promoting homosexual pseudo-marriage right now, you need to be equipped with the facts, and an understanding of where it will all end – if we don’t stop the tidal wave! This book will equip you with ways to ensure that we do not only resist the homosexualisation of future generations, but that we turn back the tide of sexual revolution in our country.

  For more info read – The Pink Agenda – available from Christian Liberty Books. Now available for R55 plus Free Audio CD – The Homosexual Agenda in South Africa. (Excluding postage)

  Now also available as an e-book here.

  Other resources available include:
  Gay Rights, Special Rights DVD – R85
  The Truth About Same-Sex Marriage – Book – R130

  Christian Liberty Books
  021 689 7478
  admin@christianlibertybooks.co.za
  http://www.christianlibertybooks.co.za

  Africa Christian Action
  PO Box 23632
  Claremont 7735
  Cape Town South Africa
  Tel: 021-689 4481
  E-mail: info@christianaction.org.za
  Web: http://www.christianaction.org.za
  Join us on Facebook

Leave a Reply to Pro Regno is 7 jaar oud ! Januarie 2017 | Pro Regno Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: