Calvyn se Institusie gratis !

CALVYN SE INSTITUSIE (1559) Dr. Hennie van Wyk skryf namens die CBJF: Dit is met groot dankbaarheid dat die CJBF vanaand om 19:00 die 1559 Institusie van Calvyn gratis op die internet vrystel op die CJBF se webwerf: Institusie van Calvyn Ook hier beskikbaar in een PDF dokument: Calvyn se Institusie (let wel: ongeveer 200MB grootte)... Continue Reading →

Lesings beskikbaar oor genadeverbond en algemene genade

In albei lesings het dit baie duidelik deurgekom dat ons moet vashou aan die sentrale leerstuk van God se soewereine genade in Jesus Christus deur die genadeverbond, soos ons dit bely in ons gereformeerde geloof en dit tot uiting kom in ons gereformeerde lewensbeskouing. Daarom moet ons die antitese (Gen.3:15) handhaaf teen die (af)godsdienste van die Mens... Continue Reading →

Lesings oor die Genadeverbond en Algemene genade

Lesing 1: God's everlasting covenant of grace Spreker: Professor Russel Dykstra van die Protestant Reformed Churches of America (www.prca.org).  Russel Dykstra is professor in NT en Kerkgeskiedenis by die Protestant Reformed Theological Seminary, in Grandville, Michigan, VSA. ( http://www.prca.org/Seminary/seminary.html) Die lesing gaan 'n kort inleiding gee oor hoe die verbondsbeskouing van die PRCA (in die lyn van Herman Hoeksema)... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑