Demokrasie in die kerk ?

Gaan lees ondergenoemde belangrike artikel, oor hoe die verval in ons susterskerk, die CRCNA, plaasgevind het en gelei het tot die stigting van die URCNA.  Ongeag die voortdurende deformasie van die CRCNA, het ons kerkverband (GKSA) besluit om nogsteeds met hul bande te hê, wat daartoe lei dat ons nie met ons broers en susters van die... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑