GEREFORMEERDE DENKERS DEUR DIE EEUE KONFERENSIE

Die Teologiese Studente Vereniging (TSV) bied aan: GEREFORMEERDE DENKERS DEUR DIE EEUE KONFERENSIE Datum: Saterdag, 27 Augustus 2022 Plek: Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Suid Program: 07:30 vir 08:00: Registrasie: Koffie en tee word bedien 08:00 - 08:30: Verwelkoming 08:30 - 09:45: Calvyn: Dr. Victor E. d'Assonville 09:45 – 10:00: Koffie breek 10:00 - 11:15: Kohlbrugge: Dr. Attie... Continue Reading →

CALVIN AND THE NICODOMITES

CALVIN AND THE NICODEMITES by rev. Kenneth Koole, minister emeritus in the Protestant Reformed Churches [Source: Standard Bearer, November 1, 2020. Published here with permission of the publishers, RFPA] The Reformation penetrated France along with the rest of Europe as the writings of Luther were distributed far and wide. Many a Frenchman, as well as... Continue Reading →

Theonomic Precedent in the Theology of John Calvin

Theonomic Precedent in the Theology of John Calvin by rev. Christopher B. Strevel An essay in commemoration of Dr. Greg Bahnsen (1947-1995), whose work in theology, philosophy, and apologetics rendered to the Church of Jesus Christ a lasting contribution, offered in humble thanksgiving to Almighty God for the impact of his work upon my own... Continue Reading →

Calvyn oor wet en evangelie in die boek Romeine

Calvyn oor wet en evangelie in die boek Romeine  Bron: Johannes Calvyn, Kommentaar - Romeine, in Afrikaans vertaal deur S. Postma: Nota: kursief wat beklemtoon word is bygevoeg, asook die opskrifte [in hakies] om die hoofpunte te belig wat Calvyn leer oor die onderwerp van wet en evangelie.  In 'n vorige artikel het ek reeds... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑