PRO REGNO BOEKE: Nuwe en ou voorraad 26 Januarie 2023

PRO REGNO BOEKE  Nuwe en ou voorraad, Januarie 2023 ADMIN REëLINGS  (vir aanlyn aankope) 1 Enige navrae moet per e-pos of whatsapp gedoen word, verkieslik nie telefonies nie, asb. 2 Boeke word nie uitgehou nie, behalwe wanneer inbetaling reeds gedoen is. 3 Daar moet gepoog word om boeke af te haal in Carletonville, Potchefstroom of Pretoria soos prakties... Continue Reading →

Featured post

Die saligprekinge (5): Salig is die barmhartiges, deur Totius

DIE SALIGSPREKINGE (5): SALIG IS DIE BARMHARTIGES (Inleiding op bergpredikasie hier beskikbaar, ander saligsprekinge-oordenkings hier beskikbaar.) Lees: Jak. 2. Sing: Ps. 138:1; 103:4; 37:11; 146:5. Teks: Matth. 5:7: Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Ons het nou by die vyfde saligspreking gekom, die punt waar die geloofswerksaamheid so duidelik geopenbaar... Continue Reading →

Featured post

Die HERE beskik (nog steeds) oor alles

In 2010 het ek 'n artikel geskryf in antwoord op prof. Adrio König se artikel destyds in die Beeld van 2010-12-14, waar hy na aanleiding van wrede moorde beweer het dat God nie oor alles (d.w.s ook oor die kwade) beskik nie, u kan die artikel hier lees.  In die Netwerk 24 artikel, “Dis hoe... Continue Reading →

Featured post

S. GREIJDANUS OOR DIE WESE VAN DIE CALVINISME

“Calvinisme het in die eerste plek betrekking op die mens se verhouding tot God. In sy diepste wese is dit Godsdiens. Dit is die Christelike geloof in sy suiwerste wese en rykste ontwikkeling. En om daardie rede kan gesê word dat Calvinisme eintlik voor Calvyn bestaan het. Waar die Christelike waarheid, die Evangelie, werk en... Continue Reading →

Featured post

KENNISGEWING: GKSA Algemene sinode 2023 whatsapp groep

KENNISGEWING: GKSA Algemene sinode 2023 whatsapp groep Ek gaan 'n whatsapp groep begin waarin ek gebeure, besluite en inligting oor die GKSA se algemene sinode (DV, 31 Januarie en verder) gaan deurgee, asook my eie menings en opmerkings. LET WEL: ek is nie 'n amptelike woordvoerder vir die amptelike besluite nie, hou die amptelike terugvoer... Continue Reading →

Featured post

Die saligprekinge (4): Salig is die wat honger en dors het, deur Totius

DIE SALIGSPREKINGE (4): Salig is die wat honger en dors het, deur Totius* [Inleiding op bergpredikasie hier beskikbaar, ander saligsprekinge-oordenkings hier beskikbaar.] Totius wys in die vierde saligspreking treffend daarop wat die term 'regverdiges' (teenoor die goddeloses) beteken in terme van die honger na die geregtigheid soos geopenbaar deur sy Wet, wat Christus volkome vir... Continue Reading →

Featured post

Skrifoordenkings en Bybel leesplanne vir 2023

1. Skrifoordenkings a. Enige Afrikaanse Skrifoordenkings van ds MJ Booyens oor verskillende Bybelboeke, sien hier: MJ Booyens c. Calvyn vir Vandag dagstukke, hier beskikbaar. Want ons wysheid moet niks anders wees nie as om met ootmoedige leersaamheid alles wat in die Skrif oorgelewer is, sonder uitsondering te aanvaar. - Institusie I, 18, 4 NOTA: ons stuur... Continue Reading →

Featured post

Post tenebras Lux: Die Franse Hugenote

Post tenebras Lux: Die Franse Hugenote “Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid." (Heb 13:7–8) Vraag 1: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Antwoord:... Continue Reading →

Featured post

Die saligprekinge (3): Salig is die sagmoediges, deur Totius

DIE SALIGSPREKINGE (3): Salig is die sagmoediges, deur Totius* Inleiding op bergpredikasie hier beskikbaar, ander saligspreking-oordenkings hier beskikbaar . Totius wys op ‘n baie wesentlike waarheid vir elke gelowige en die kerk van Christus in die goeie stryd van die geloof, nl. Jesus Christus is nie net ons volkome geregtigheid (deur die kruis) nie, maar... Continue Reading →

Featured post

PRO REGNO BOEKE: Nuwe en ou voorraad 5 Desember 2022

PRO REGNO BOEKE  Nuwe en ou voorraad, 5 Desember 2022 ADMIN REëLINGS  (vir aanlyn aankope) 1 Enige navrae moet per e-pos of whatsapp gedoen word, verkieslik nie telefonies nie, asb. 2 Boeke word nie uitgehou nie, behalwe wanneer inbetaling reeds gedoen is. 3 Daar moet gepoog word om boeke af te haal in Carletonville, Potchefstroom of Pretoria soos... Continue Reading →

Featured post

Sermon: The Cruelty of Escapism (Judges 15:9-13)

Sermon: The Cruelty (and cowardice*) of Escapism (Judges 15:9-13) "Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie." (1 Kor. 15:58) Theme: Raising Samson Not Cowards Preacher: Rev. Dr. Sacha Walicord speaks to how parents need... Continue Reading →

Featured post

STOKER OOR MENSEREGTE: ontiese regte vs menseregte

STOKER OOR MENSEREGTE Teenoor die outonome humanistiese natuurreg menseregte, moet die gelowige 'In U Lig' ontiese bybelse pligte en regte handhaaf  Inleiding HG Stoker het ‘n artikel geskryf oor menseregte, getiteld, 'n Kursoriese Besinning oor 'Menseregte'[i], waarin hy ingaan op ‘n paar aspekte van ‘Menseregte’.  Die volledige Afrikaanse artikel kan hier gelees word: HG Stoker oor... Continue Reading →

Featured post

STOKER OOR CALVYN SE ETIEK: nie natuurreg (die mens) nie, maar teonomie (God se wet) bepaal reg en verkeerd

CALVYN LEER VOLGENS STOKER: Nie die natuur openbaring (natuurreg) nie, maar God se morele wet (teonomie) is die absolute gesag en standaard vir alle etiek vir alle mense vir elke lewensterrein  Inleiding HG Stoker het ‘n artikel geskryf oor ‘Calvin and Ethics’[i], waarin hy ingaan op ‘n paar aspekte van ‘Calvyn se Etiek’.  Die volledige... Continue Reading →

Featured post

PRO REGNO BOEKE: Reformasie dag 2022 uitverkoping!

PRO REGNO BOEKE  Reformasie dag (31 Oktober 1517 - 2022) uitverkoping! Afslag is vanaf 31 Oktober tot 3 November 2022 ADMIN REëLINGS  (vir aanlyn aankope) 1 Enige navrae moet per e-pos of whatsapp gedoen word, verkieslik nie telefonies nie, asb. 2 Boeke word nie uitgehou nie, behalwe wanneer inbetaling reeds gedoen is. 3 Daar moet gepoog word om... Continue Reading →

Featured post

PRO REGNO BOEKE: Nuwe en ou voorraad 26 September 2022

PRO REGNO BOEKE  Nuwe en ou voorraad, 26 September 2022 ADMIN REëLINGS  (vir aanlyn aankope) 1 Enige navrae moet per e-pos of whatsapp gedoen word, verkieslik nie telefonies nie, asb. 2 Boeke word nie uitgehou nie, behalwe wanneer inbetaling reeds gedoen is. 3 Daar moet gepoog word om boeke af te haal in Carletonville, Potchefstroom of Pretoria soos... Continue Reading →

Featured post

Prof. Bouke Spoelstra oor die Koningskap van die verheerlikte Christus wat nie genoegsaam erken word nie

DIE KONINGSKAP VAN DIE VERHEERLIKTE CHRISTUS WORD NIE GENOEGSAAM ERKEN NIE* deur Prof. Bouke Spoelstra  "En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle: Waarom soek julle die Lewende by die dooies?" (Luk. 24:5) Prof. Spoelstra se artikel, Stol ons “kerklike” godsdiensbeoefening in die historiese... Continue Reading →

Featured post

PRO REGNO BOEKE: Nuwe en ou voorraad 29 Augustus 2022

PRO REGNO BOEKE  Nuwe en ou voorraad, 29 Augustus 2022 ADMIN REëLINGS  (vir aanlyn aankope) 1 Enige navrae moet per e-pos of whatsapp gedoen word, verkieslik nie telefonies nie, asb. 2 Boeke word nie uitgehou nie, behalwe wanneer inbetaling reeds gedoen is. 3 Daar moet gepoog word om boeke af te haal in Carletonville, Potchefstroom of Pretoria soos... Continue Reading →

Featured post

GEREFORMEERDE DENKERS DEUR DIE EEUE KONFERENSIE

Die Teologiese Studente Vereniging (TSV) bied aan: GEREFORMEERDE DENKERS DEUR DIE EEUE KONFERENSIE Datum: Saterdag, 27 Augustus 2022 Plek: Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Suid Program: 07:30 vir 08:00: Registrasie: Koffie en tee word bedien 08:00 - 08:30: Verwelkoming 08:30 - 09:45: Calvyn: Dr. Victor E. d'Assonville 09:45 – 10:00: Koffie breek 10:00 - 11:15: Kohlbrugge: Dr. Attie... Continue Reading →

Featured post

Die Christelike huisgesin: HOOFSTUK 3 (deel 1): Die huisgesin onder die volke na die sondeval

DIE CHRISTELIKE HUISGESIN HOOFSTUK 3 (deel 1): Die huisgesin onder die volke na die sondeval Herman Bavinck [Vertaal deur S. Le Cornu uit die oorspronklike, Het Christelijk Huisgezin (Kampen: J.H. Kok, 1908).  Meer inligting oor Bavinck (1854-1921) kan hier bekom word: http://hermanbavinck.org/ Van sy werke kan hier, Paideia Press, en hier, Neo-calvinisme, afgelaai word] Vorige inskrywings:... Continue Reading →

Featured post

Liefdevolle skerp prediking & God se wet en die grondwet

1. LIEFDEVOLLE SKERP PREDIKING, prof. dr. EE van Rooyen* (Bron: Die Tien Gebooie- populêr en prakties-stigtelike verklaring aan die hand van die Heidelbergse Kategismus, Bloemfontein: Sondagskool Depot, 1947: p. 153-155. Beklemtonings bygevoeg) JESUS ROEP ONS OP TOT SKERPE LIEFDEVOLLE WETSPREDIKING Vr.  114 Maar kan diegene wat tot God bekeer is, hierdie gebooie ten volle onderhou?... Continue Reading →

Featured post

‘Wet en Evangelie in die Koninkryk’ en ander lesings van die Bybelse wêreldbeskouing seminaar aanlyn beskikbaar

'WET EN EVANGELIE IN DIE KONINKRYK VAN GOD' ('n Lewensbeskoulike verklaring vanuit Matteus 5:1-20) EN ANDER LESINGS VAN DIE 2022 BW SEMINAAR https://www.youtube.com/watch?v=NUIGG-CfS4M Al die lesings kan hier gekyk word: Pactum Institute Die volledige program en lesings in geskrewe teks is ook hier beskikbaar: BW seminaar 2022 “Die kerk het die taak en opdrag om... Continue Reading →

Featured post

Die Christelike huisgesin: HOOFSTUK 2. Die versteuring van die huisgesin

DIE CHRISTELIKE HUISGESIN Herman Bavinck [Vertaal deur S. Le Cornu uit die oorspronklike, Het Christelijk Huisgezin (Kampen: J.H. Kok, 1908).  Meer inligting oor Bavinck (1854-1921) kan hier bekom word: http://hermanbavinck.org/ Van sy werke kan hier, Paideia Press, en hier, Neo-calvinisme, afgelaai word] Vorige inskrywings: Inleiding en agtergrond (ook tot vertaalprojek) Hoofstuk 1: Die oorsprong van die... Continue Reading →

Featured post

PRO REGNO BOEKE: 10 BOEKE VIR BYBELSTUDIE SPESIALE AANBIEDING

PRO REGNO BOEKVERKOPE 24 Junie 2022 ADMIN REëLINGS 1 Enige navrae moet per e-pos of whatsapp gedoen word, verkieslik nie telefonies nie, asb. 2 Boeke word nie uitgehou nie, behalwe wanneer inbetaling reeds gedoen is. 3 Daar moet gepoog word om boeke af te haal in Carletonville, Potchefstroom of Pretoria soos prakties gereël. Indien boeke gepos word is... Continue Reading →

Featured post

HENDRIK DE COCK SE VERKLARING VAN DIE KINDERDOOP

‘N KORT VERKLARING VAN DIE KINDERDOOP IN VRAE EN ANTWOORDE deur ds. Hendrik de Cock Inleiding Hendrik de Cock (1801-1842) het bekend gestaan as die "vader van die Afskeiding" in Nederland, die mees sentrale figuur in die Reformasie van die Kerk in die vervalle kerktye in Nederland in die Nederlandse Hervormde Kerk, wat gelei het... Continue Reading →

Featured post

Blog at WordPress.com.

Up ↑