DIE HERONTDEKKING VAN DIE ‘MOSAïESE REG’ GEEN ‘MODERNE AMERIKAANSE’ TEONOMIESE UITVINDSEL NIE, MAAR PRODUK VAN DIE 16de/17de EEUSE KERKREFORMASIE

DIE HERONTDEKKING VAN DIE ‘MOSAïESE REG’ GEEN ‘MODERNE AMERIKAANSE’ TEONOMIESE UITVINDSEL NIE, MAAR PRODUK VAN DIE 16de/17de EEUSE KERKREFORMASIE* “Maar jy, bly hier by My staan, dat Ek jou kan meedeel al die gebooie en die insettinge en die verordeninge (Hebr. mispat) wat jy hulle moet leer, dat hulle dit kan doen in die land... Continue Reading →

Featured post

REPUBLIEKDAG-BESINNING (31 Mei 1961-2023): Nie die Franse Rewolusie se volksoewereiniteit nie, maar God se Soewereiniteit vir die hele lewe

REPUBLIEKDAG-BESINNING (31 Mei 1961): Nie die Franse Rewolusie se volksoewereiniteit nie, maar God se Soewereiniteit vir die hele lewe Teenoor die Franse Rewolusie se humanistiese 'volksoewereiniteit en staatsabsolutisme', moet die Soewereiniteit van God vir die totale lewe (redding, gemeente en gemeenskap)  gehandhaaf word, soos ook gesien word in die ‘soewereiniteit in eie kring’ beginsel vir... Continue Reading →

Featured post

TOTIUS: WAS DIE SINAI VERBOND ‘N GENADEVERBOND OF NET ‘N NASIONALE VERBOND WAT NET VIR ISRAEL BEDOEL WAS?

TOTIUS: WAS DIE SINAI VERBOND ‘N  GENADEVERBOND OF NET 'N NASIONALE VERBOND WAT NET VIR ISRAEL BEDOEL WAS? deur Totius "Die verbond van God met Israel, waarvan die Sinaïtiese  wetgewing grondslag en fondament is, was na sy wese 'n geestelike, 'n genadeverbond; maar na sy uitwendige gedaante was dit 'n nasionale verbond. Daarmee wil ons sê... Continue Reading →

Featured post

TUISONDERWYS seminaar 2001 lesings (2: Lesings & bykomende artikels)

TUISONDERWYS seminaar 2001 lesings (2: Lesings & bykomende artikels) TUISONDERWYS seminaar 2001 lesings (1: Inleiding, redaksiekolom, inhoudsopgawe en Verantwoording Nota: Indien u 'n gedrukte kopie soek van die Esra Verslag Tuisonderwys uitgawe (A5 boekie - ringbind), dan kan u dit bestel by progregno@gmail.com  Kostes per boekie: R70-00 Hier kan die volledige Esra Verslag afgelaai word met... Continue Reading →

Featured post

TUISONDERWYS seminaar 2001 lesings (1: Inleiding, redaksiekolom, inhoudsopgawe en Verantwoording

TUISONDERWYS seminaar 2001 lesings 1: Inleiding, redaksiekolom, inhoudsopgawe en Verantwoording  Inleiding Tydens die jare toe die Esra Verslag tydskrif uitgegee is deur die Esra Instituut, was die 'Tuisonderwys' uitgawe (Jaargang 9, Nr. 46 Jan-Mrt 2001) die meeste in aanvraag, en was sommer gou uitverkoop. Dit stem tot groot dankbaarheid, een van die wesentlike kenmerke van... Continue Reading →

Featured post

PRTJ, November 2022 – articles online

Die PRTJ van November 2022 is aanlyn hier beskikbaar met, soos gewoonlik, baie leersame artikels.  Die 'book reviews' alleen maak hierdie teologiese tydskrif die moeite werd om te lees, terwyl die langer diepsinnige artikels ook help om verder in die lig van God se Woord (Hand. 17:11) te peins en te besin oor die onderwerpe... Continue Reading →

Featured post

Boekbekendstelling: Live in the Covenant

Boekbekendstelling LIFE IN THE COVENANT in Family, Church and the World by rev. Wilbur Bruinsma Met erkenning aan RFPA uitgewers plaas ek die volgende inligting: NEW RELEASE God said to Abraham, “I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a... Continue Reading →

Featured post

Die saligprekinge (8): Salig is die wat vervolg word

DIE SALIGSPREKINGE (8): SALIG IS DIE WAT VERVOLG WORD  deur Totius (Inleiding op bergpredikasie hier beskikbaar, ander saligsprekinge-oordenkings hier beskikbaar.) Lees: Openb. 14. Sing: Ps. 119:1, 12; 106:3, 26. Teks: Matth. 5:10-12: Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle... Continue Reading →

Featured post

DS. CASSIE AUCAMP, REDAKTEUR VAN DIE KERKBLAD IN GESPREK MET DIE RAPPORT RUBIEKSKRYWER, TIM DU PLESSIS

DS. CASSIE AUCAMP VAN DIE KERKBLAD IN GESPREK  MET DIE RAPPORT RUBIEKKRYWER, TIM DU PLESSIS In die Kerkblad van Maart 2023, het ds. Cassie Aucamp (as nuwe redakteur) geskryf (beklemtonings orals bygevoeg in die artikel), “Wanneer gaan dit weer gebeur wanneer afgevaardigdes van die GKSA na ’n sinode uit Potchefstroom by al hulle gemeentes terugkom?... Continue Reading →

Featured post

AANBIDDING IN GEES EN WAARHEID (Johannes 4:24)

AANBIDDING IN GEES EN WAARHEID (JOH. 4:24) “God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.” deur S Le Cornu* Inhoud Mengelmoes aanbidding... 3 Gereformeerde aanbidding... 9 Johannes 4: Aanbidding in gees en waarheid... 15 3.1 Ons Godsbeskouing bepaal ons aanbidding (v.24a) ... 16 3.2 Aanbidding is noodsaaklik, en dus nie... Continue Reading →

Featured post

Die saligprekinge (7): Salig is die vredemakers

DIE SALIGSPREKINGE (7): SALIG IS DIE VREDEMAKERS deur Totius (Inleiding op bergpredikasie hier beskikbaar, ander saligsprekinge-oordenkings hier beskikbaar.) Lees: Openb. 22. Sing: Ps. 37:19; 85:3; 4; 119:62. Teks: Matth. 5:9: Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die vredemakers! Hier het u die sewende woord van saligheid. Die... Continue Reading →

Featured post

PRO REGNO BOEKE: Nuwe en ou voorraad 1 Maart 2023

PRO REGNO BOEKE  Nuwe en ou voorraad, Maart 2023 ADMIN REëLINGS  (vir aanlyn aankope) 1 Enige navrae moet per e-pos of whatsapp gedoen word, verkieslik nie telefonies nie, asb. 2 Boeke word nie uitgehou nie, behalwe wanneer inbetaling reeds gedoen is. 3 Daar moet gepoog word om boeke af te haal in Carletonville, Potchefstroom of Pretoria soos prakties... Continue Reading →

Featured post

TOTIUS OOR DIE MAG VAN DIE BURGERS/VOLK EN BURGERLIKE OWERHEDE IS BEIDE BEPERK DEUR DIE SOEWEREINITEIT VAN GOD

DIE MAG VAN DIE BURGERS/VOLK EN BURGERLIKE OWERHEDE IS BEIDE BEPERK DEUR DIE SOEWEREINITEIT VAN GOD: VERWERP BEIDE LIBERALISME/NAZISME EN STAATISME/MARXISME deur Totius*  1. Die volk is nie soewerein nie “Die gronddwaling van die rewolusies van 1789 en 1848 is dat die soewereiniteit of gesagshoogheid van nature by die volk en by die volk alléén... Continue Reading →

Featured post

Totius oor Skrifgesag

TOTIUS OOR SKRIFGESAG “Om te sê: ‘Ek volg die metode van die Skrifkritiek maar nie sy resultate nie’, is seIfbedrog. Die metode self van die Skrifkritiek is verkeerd; want die gesag van Gods Woord word op kardinale punte verwerp. In die plek daarvan word gestel die gesag van die mens wat sogenaamd beter weet wat... Continue Reading →

Featured post

Die saligprekinge (6): Salig is die wat rein van hart is

DIE SALIGSPREKINGE (6): SALIG IS DIE WAT REIN VAN HART IS deur Totius (Inleiding op bergpredikasie hier beskikbaar, ander saligsprekinge-oordenkings hier beskikbaar.) Lees: Pss. 61 en 63. Sing: Ps. 61:2, 3; 63:2;  116:5; 25:7. Teks: Matth. 5:8: Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. In die soetklinkende woorde van... Continue Reading →

Featured post

PRO REGNO BOEKE: Nuwe en ou voorraad 26 Januarie 2023

PRO REGNO BOEKE  Nuwe en ou voorraad, Januarie 2023 ADMIN REëLINGS  (vir aanlyn aankope) 1 Enige navrae moet per e-pos of whatsapp gedoen word, verkieslik nie telefonies nie, asb. 2 Boeke word nie uitgehou nie, behalwe wanneer inbetaling reeds gedoen is. 3 Daar moet gepoog word om boeke af te haal in Carletonville, Potchefstroom of Pretoria soos prakties... Continue Reading →

Featured post

Die saligprekinge (5): Salig is die barmhartiges, deur Totius

DIE SALIGSPREKINGE (5): SALIG IS DIE BARMHARTIGES (Inleiding op bergpredikasie hier beskikbaar, ander saligsprekinge-oordenkings hier beskikbaar.) Lees: Jak. 2. Sing: Ps. 138:1; 103:4; 37:11; 146:5. Teks: Matth. 5:7: Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Ons het nou by die vyfde saligspreking gekom, die punt waar die geloofswerksaamheid so duidelik geopenbaar... Continue Reading →

Featured post

Die HERE beskik (nog steeds) oor alles

In 2010 het ek 'n artikel geskryf in antwoord op prof. Adrio König se artikel destyds in die Beeld van 2010-12-14, waar hy na aanleiding van wrede moorde beweer het dat God nie oor alles (d.w.s ook oor die kwade) beskik nie, u kan die artikel hier lees.  In die Netwerk 24 artikel, “Dis hoe... Continue Reading →

Featured post

S. GREIJDANUS OOR DIE WESE VAN DIE CALVINISME

“Calvinisme het in die eerste plek betrekking op die mens se verhouding tot God. In sy diepste wese is dit Godsdiens. Dit is die Christelike geloof in sy suiwerste wese en rykste ontwikkeling. En om daardie rede kan gesê word dat Calvinisme eintlik voor Calvyn bestaan het. Waar die Christelike waarheid, die Evangelie, werk en... Continue Reading →

Featured post

KENNISGEWING: GKSA Algemene sinode 2023 whatsapp groep

KENNISGEWING: GKSA Algemene sinode 2023 whatsapp groep Ek gaan 'n whatsapp groep begin waarin ek gebeure, besluite en inligting oor die GKSA se algemene sinode (DV, 31 Januarie en verder) gaan deurgee, asook my eie menings en opmerkings. LET WEL: ek is nie 'n amptelike woordvoerder vir die amptelike besluite nie, hou die amptelike terugvoer... Continue Reading →

Featured post

Die saligprekinge (4): Salig is die wat honger en dors het, deur Totius

DIE SALIGSPREKINGE (4): Salig is die wat honger en dors het, deur Totius* [Inleiding op bergpredikasie hier beskikbaar, ander saligsprekinge-oordenkings hier beskikbaar.] Totius wys in die vierde saligspreking treffend daarop wat die term 'regverdiges' (teenoor die goddeloses) beteken in terme van die honger na die geregtigheid soos geopenbaar deur sy Wet, wat Christus volkome vir... Continue Reading →

Featured post

Skrifoordenkings en Bybel leesplanne vir 2023

1. Skrifoordenkings a. Enige Afrikaanse Skrifoordenkings van ds MJ Booyens oor verskillende Bybelboeke, sien hier: MJ Booyens c. Calvyn vir Vandag dagstukke, hier beskikbaar. Want ons wysheid moet niks anders wees nie as om met ootmoedige leersaamheid alles wat in die Skrif oorgelewer is, sonder uitsondering te aanvaar. - Institusie I, 18, 4 NOTA: ons stuur... Continue Reading →

Featured post

Post tenebras Lux: Die Franse Hugenote

Post tenebras Lux: Die Franse Hugenote “Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid." (Heb 13:7–8) Vraag 1: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Antwoord:... Continue Reading →

Featured post

Die saligprekinge (3): Salig is die sagmoediges, deur Totius

DIE SALIGSPREKINGE (3): Salig is die sagmoediges, deur Totius* Inleiding op bergpredikasie hier beskikbaar, ander saligspreking-oordenkings hier beskikbaar . Totius wys op ‘n baie wesentlike waarheid vir elke gelowige en die kerk van Christus in die goeie stryd van die geloof, nl. Jesus Christus is nie net ons volkome geregtigheid (deur die kruis) nie, maar... Continue Reading →

Featured post

Blog at WordPress.com.

Up ↑