Nr.1 Gedenk julle voorgangers Hebr.13:7

Nr.1: Gedenk julle voorgangers, Totius Hebr.13:7 Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Deur allerlei aanslae van "ons doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur" (HK antw.127), is die gevaar daar dat die gelowige mismoedig en teneergedruk kan raak.  As... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑