GKSA sinode 2012: 12 Januarie (VIDA dag)

17h45: ek groet van die sinode. Baie dankie vir almal wat deelgeneem het.  In die besonder dankie vir Leendert van Oostrum wat sy Vodafone 3G vir my geleen het, dit het my taak baie vergemaklik.  Ek groet met die volgende prent waaroor ons elkeen biddend verootmoedigend nederig moet besin, in die lig van Josh.24:15, 17h00:... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑