Verklaring deur Kaapse NGK lidmate

Nota: ek plaas die verklaring wat deur lidmate van die NGK in die Kaap vrygestel is, ook hier op my blog omdat die waarhede wat daarin bely word elke gelowige, ook elke gereformeerde gelowige raak, ongeag aan watter kerkverband jy behoort.  Die dwalinge en gevare wat aangespreek word in die verklaring leef in 'n mindere en meerdere... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑