Teen die Alexandrynse tekste, die Meerderheidsteks !

[Nota: die OAV is gebaseer op die MT (Meerderheidsteks) familie, en die NAV op die Alexandrynse teksfamilie] Hier is 'n uitreksel van 'n onderhoud wat met dr. Maurice A. Robinson gevoer is. Dr. Robinson is saam met dr. William G. Pierpont verantwoordelik vir die nuutse MT teksuitgawe (2005) van die Griekse NT volgens die Meerderheidsteks tradisie (ook genoem... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑