Dr Pipa se sprekerstoer die res van die week

Dr. Pipa in die PUK museum by die ou PUK logo Dr. Pipa het Dinsdag 2 lesings gehou in Potchefstroom, en ook verskillende historiese plekke daar besoek. Dr. Pipa, Totius en ds. Ronald Bain (GK Cachet) Woensdag was ons by Mukanyo Theological College waar hy 'n Skrif oordenking gehou het oor gebed, en daarna het hy,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑