Van die VIDA agenda na die Gay agenda in die RCA

In opvolg op die vorige artikel (VIDA in die RCA en wat die GKSA daaruit kan leer), sien die volgende artikel oor die afvalligheid in die RCA (met erkenning aan die bron - RFPA): The Homosexual Agenda Advances, Too rev. Clayton Spronk Like the proponents of women’s ordination (which I examined here), proponents of accepting homosexuality have a... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑