Skrifoordenkings en Bybel leesplanne vir 2014

1. Skrifoordenkings Vir die wat belangstel, ek stuur daagliks (behalwe Sondae) per epos, die volgende Skrifoordenkings uit (as u wil inteken (stuur ‘n boodskap na proregno@gmail.com met die subject ‘Skrifoordenkings’): a. Afrikaanse Skrifoordenkings van ds MJ Booyens (GKSA) vanuit die Evangelie volgens Johannes (ons is reeds by Johannes 8): http://www.enigstetroos.org/pdf/BooyensMJ_ElkeDagInDieLig.pdf b. Engelse dagstukkies oor die Heidelbergse Kategismus asook algemene Skrifoordenkings... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑