Die Christelike geloof vs die Demokratiese geloof

Die Christelike geloof vs Demokrasie [Nota: ek plaas weer hierdie artikel op my blog, wat ek in 2010 reeds hier geplaas het. Dit is aktueel vir ons tye en omrede die sondige aard van die hedendaagse demokrasie, as ek uit my artikel kan aanhaal: "Die wesentlike probleem met hedendaagse demokrasie is juis dit: die mens word self die wetgewer,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑