Gereformeerd en Charismaties ?

GEREFORMEERD EN CHARISMATIES ? Ek plaas graag met erkenning aan die bron die ondergenoemde artikel van dr. Michael Horton, aangaande die (vreemde) verskynsel van mense wat 'gereformeerd én charismaties' probeer wees in calvinistiese kringe. REFORMED AND CHARISMATIC ? by dr. Michael S. Horton Thanks for the healthy debate and interaction on the previous post. Obviously, those... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑