DIE STATEVERTALING KANTTEKENINGE IN AFRIKAANS

DIE STATEVERTALING KANTTEKENINGE IN AFRIKAANS Ek het al heelwat navrae ontvang oor die vordering van 'Die Statevertaling se kanttekeninge in Afrikaans' vertaalprojek. Ek plaas met erkenning die volgende artikel van die Gereformeerde Bijbelstichting wat die projek lei, vir u kennisname, en met erkennning aan die bron. U gebede vir en ondersteuning van die projek word... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑