REPUBLIEKDAG-BESINNING (31 Mei 1961-2023): Nie die Franse Rewolusie se volksoewereiniteit nie, maar God se Soewereiniteit vir die hele lewe

REPUBLIEKDAG-BESINNING (31 Mei 1961): Nie die Franse Rewolusie se volksoewereiniteit nie, maar God se Soewereiniteit vir die hele lewe Teenoor die Franse Rewolusie se humanistiese 'volksoewereiniteit en staatsabsolutisme', moet die Soewereiniteit van God vir die totale lewe (redding, gemeente en gemeenskap)  gehandhaaf word, soos ook gesien word in die ‘soewereiniteit in eie kring’ beginsel vir... Continue Reading →

TUISONDERWYS seminaar 2001 lesings (2: Lesings & bykomende artikels)

TUISONDERWYS seminaar 2001 lesings (2: Lesings & bykomende artikels) TUISONDERWYS seminaar 2001 lesings (1: Inleiding, redaksiekolom, inhoudsopgawe en Verantwoording Nota: Indien u 'n gedrukte kopie soek van die Esra Verslag Tuisonderwys uitgawe (A5 boekie - ringbind), dan kan u dit bestel by progregno@gmail.com  Kostes per boekie: R70-00 Hier kan die volledige Esra Verslag afgelaai word met... Continue Reading →

TUISONDERWYS seminaar 2001 lesings (1: Inleiding, redaksiekolom, inhoudsopgawe en Verantwoording

TUISONDERWYS seminaar 2001 lesings 1: Inleiding, redaksiekolom, inhoudsopgawe en Verantwoording  Inleiding Tydens die jare toe die Esra Verslag tydskrif uitgegee is deur die Esra Instituut, was die 'Tuisonderwys' uitgawe (Jaargang 9, Nr. 46 Jan-Mrt 2001) die meeste in aanvraag, en was sommer gou uitverkoop. Dit stem tot groot dankbaarheid, een van die wesentlike kenmerke van... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑