PRTJ, November 2012 – Herman Bavinck

Die PRTJ van November 2012 is aanlyn hier beskikbaar: PRTJ November 2012 Die uitgawe fokus op Herman Bavinck, en veral sy Gereformeerde Dogmatiek.  Drie belangrike temas word aangespreek: - Bavinck se lewe en teologie oor die algemeen - Bavinck se verbondsleer - Bavinck se siening van die algemene genade Dit wil vir my voorkom, dat... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑