Skrifoordenkings en Bybel leesplanne vir 2023

1. Skrifoordenkings a. Enige Afrikaanse Skrifoordenkings van ds MJ Booyens oor verskillende Bybelboeke, sien hier: MJ Booyens c. Calvyn vir Vandag dagstukke, hier beskikbaar. Want ons wysheid moet niks anders wees nie as om met ootmoedige leersaamheid alles wat in die Skrif oorgelewer is, sonder uitsondering te aanvaar. - Institusie I, 18, 4 NOTA: ons stuur... Continue Reading →

Leerprediking: NGB artikels 14 & 15: Die skepping van die mens; die sondeval, erfsonde en die gevolge daarvan(Gen. 1:26-31 & Ps. 51:3-7)

Leerprediking: NGB artikels 14 & 15 Die skepping van die mens, sondeval, erfsonde en die gevolge daarvan PREEK 1: Genesis 1-3 (NGB artikel 14) Lees: Genesis 1-3 Teksverse: Gen. 1:26-31; 2:18-3:6 Tema: Die skepping van die mens, die sondeval en die gevolge daarvan (die belangrikheid van ons mensbeskouing) Preekopname (GK Carletonville, 2021-03-14, nota: let wel,... Continue Reading →

Leerprediking: Nederlandse Geloofsbelydenis artikels 13: WAT SAL ONS DAN VAN HIERDIE DINGE Sê? – Die voorsienigheid van God (Rom. 8:31,32)

Leerprediking: WAT SAL ONS DAN VAN HIERDIE DINGE Sê? Nederlandse Geloofsbelydenis artikels 13 Die voorsienigheid van God (Rom. 8:31,32) Lees: Romeine 8:18-39 Teksverse: “WAT sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑