Vertaling van Nadere Reformasie preke

'n Nederlands calvinistiese broer wat in Suid-Afrika woon, is opsoek na 'n persoon wat nederlandse preke, spesifiek uit die tyd van die Nadere Reformasie (1600-1800), kan vertaal in Afrikaans.  Dit sal goed wees as ons Afrikaanse volk weer aan hierdie tydperk en preke blootgestel word, omdat dit juis deel was van die geestelike stof waaruit ons gereformeerde... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑