DIE UITVERKIESING VAN GOD deur ds. M. Postma

DIE UITVERKIESING VAN GOD (predestinasie) IS DIE VASTE GROND,DIE VASTE FONDAMENT VAN DIE SALIGHElD VAN DIE UITVERKORENESdeur Ds. M. POSTMA, M. A. te Pretoria[1]Teks: 2 Tim. 2:19, “Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël: Die Here ken die wat syne is; en: Laat elkeen wat die Naam van Christus noem, afstand doen... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑