KERK EN VOLK prof WJ Snyman

KERK EN VOLKprof WJ SnymanInleiding (deur S Le Cornu )Hierdie is 'n lesing van wyle prof. WJ (Willie) Snyman, dosent in NT aan die Teologiese Skool, Potchefstroom (1946 - 1969). Die titel van sy lesing was 'Kerk en Volk' en is gelewer tydens 'n huldeblykgeleentheid van sy emeritaat op 14 Augustus 1968 (Vir dié wat... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑