Calvyn en die jongmens/student

Johannes Calvyn (1509-1564), die Franse hervormer van Geneva, het ‘n groot passie gehad om die nageslag die vrese van die HERE te leer (Spr.1:7).  Dit kom veral tot uiting in twee aspekte van sy werksaamheid in Geneva, Switzerland: 1. die kinders is van kleins af die Psalms geleer, sodat die gemeente weer ‘n singende gemeente... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑