Skepping vs Evolusie in die Kerkblad

In die Julie 2010 uitgawe van die Kerkblad, in 'n artikel met die titel, "Om in die skepping te glo ... en evolusie te aanvaar" (bl.20), betwyfel Harm Moraal en Jakkals Reynecke die bybelse feit dat "die mens nie uit die dier (voortkom) nie".  Hul skryf hierdie artikel in antwoord op prof. Paul Kruger (OT professor van... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑