Reformasie-maand 2010

Sondag sal dit 493 jaar gelede wees wat Maarten Luther sy 95 stellings teen die deur van Wittenberg kerk gespyker het en so die Protestantse Reformasie van die 16de en 17de eeu ingelei het, soos dit later sou bekend staan.  Die wêreld sou daarna nie meer dieselfde wees nie.  Maar, hoeveel van ons het al... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑