Die hantering van kerklike vergaderings se inligting en internet-gesprekke

Een van die 'presbyteries' van die PCA in die VSA het 'n dokument bekendgestel, wat handel oor internetgesprekke oor kerklike sake.  Dit kan hier gelees word: http://greenbaggins.wordpress.com/2011/01/21/siouxlands-presbyterys-report-on-the-internet-and-on-the-nature-of-presbytery-information/  Met erkenning aan bogenoemde bron, plaas ek 'n gedeelte daarvan hier wat ons almal hopelik sal help om ook deur ons internetgesprekke Christus se eer en die heil van sy... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑