Die FCS en die Psalms

In November 2010 het die Free Church of Scotland besluit om weg te beweeg van die sing van Psalms alleen ('Exclusive Psalmody'), deur die sing van Gesange toe te laat aan die vryheid van die gemeentes. Rev. Kenneth Stewart van die Dowanvale Free Church of Scotland het 'n repliek geskryf op hierdie besluit waarin hy... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑