Wie is die Antichris ?

Hier is 'n brief wat ek aan die Beeld geskryf het (wat ek vermoed nie geplaas gaan word nie omdat dit te vol 'bybelversies' is. Ek bly egter by Mark.8:38 en 2 Tim.2:15). Geagte redakteur, Sal u asb goedgunstelik oorweeg om my brief in u briewekolom te plaas. Wie is die Antichris ?  Mense worstel deur die eeue... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑