Verjaarsdag: 28 September 2011

Hier is ek, op my verjaarsdag, in Windhoek in 'n restaurant besig om my verjaarsdag te vier.  Vir die wat nie weet nie, ek is vir 10 dae in Nam (nie Vietnam nie, maar Nam-ibia), om Woord- en sakramentsbediening te doen by twee gemeentes (GK Aranos en GK Khomas Hochland).  Ek beplan om DV as... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑