GKSA sinode 2012: AD 5 Januarie 2012

Nota: sien 4 Januarie se inskrywing as inleiding en oorsig. 20h00: vergadering verdaag vir kommissie werk.  Vergadering gaan voort more-oggend om 08h00.  Artikels 13 en 14 oor Admin Buro en Bybel aangeleenthede. 19h55: 20.9 is deur die sinode aanvaar met die volgende bewoording: "Dat ’n kind wat wetlik by Gereformeerde ouers in pleegsorg geplaas is,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑