GKSA sinode 2012: AD Dinsdag 10 Januarie

19h40: sinode verdaag vir kommissiewerk, gaan more-oggend weer aan om 08h00. 19h10: Pous Leo noem dat daar 154 miljoen beskikbaar is vir 274 lede.  Na hierdie sinode is dit dalk vir 273 lede ... 19h05: art.17.2 oor pensioensfonds is nou op die tafel.  Daar is 'n klompie vrae. 19h00: nota - dankie vir die wat saamgesels in... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑