Die Christusverwagting in die Ou Testament (deel 1)

‘n Kort oorsig van die geskiedenis van Christusverwagtings in die Ou Testament prof. HG (Gert) Krugera a School of Chemistry, University of Kwa-Zulu-Natal, Durban 4001, South Africa. Email: kruger@ukzn.ac.za Hierdie artikel is die eerste van drie aflewerings waarin die botsende sienings van die Reformasie en die histories-kritiese metode ten op sigte van die Christusverwagtinge in... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑