Intergeloof in die Onderwys

Die artikel hier onder deur Bouwe van der Eems word met erkenning oorgeneem vanaf die Vereniging vir Tuisonderwys webblad. Sien ook die Esra Verslag, nr.48 (Aug - Okt 2001), wat ook destyds oor die saak geskrywe het: Inhoud - Skrifoordenking: Gen.34:1-35:7, Die pad van Sigem tot Bet-el, ds. Gustav Opperman -  lntergeloof in die Onderwys, Sarel... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑