Ware bybelse reformasie in 1517 en vandag

WARE BYBELSE REFORMASIE IN 1517 EN VANDAG Komende Woensdag, 495 jaar gelede 931 Oktober 1517), het Maarten Luther sy 95 stellings teen die kerkdeur van Wittenburg in Duitsland vasgeslaan. Die stellings was gemik teen die dwalinge en misbruike in die Rooms Katolieke Kerk.  Dit was die begin van wat later bekend sou staan as die... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑