Teen die Gay Rewolusie, die Evangelie van Christus !

Groen van Prinsterer het in die 19de eeu artikels geskryf teen die rewolusionêre tydsgees in Europa wat gevolg het op die Franse Rewolusie se slagspreuke van: Vryheid, gelykheid en broederskap ! Daar is 'n boekie in SA uitgegee onder die titel," 'Teen die Revolusie, die Evangelie', oorspronklik geskryf deur die historikus, Hendrik Smitskamp, met die... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑