Huwelik, egskeiding en hertrou

Want Ek haat egskeiding, sê die HERE, die God van Israel – Mal.2:16   Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. - Hebr.13:4 Na aanleiding van die preekreeks die afgelope drie weke by die GK Bet-el, onder die tema: Kuisheid binne en buite... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑