Preke: 1. Gefokusde hoop (1 Petrus 1:13) 2. Wees heilig (1 Petrus 1:16)

Gustav Opperman fotografie Preek 1: 1 Petrus 1 Gefokusde Hoop (Hoop volkome)                                   Matlabas 2014 11 02 Lees 1 Pet 1:1-14. Tema: Gefokusde hoop Teks: (vers 13) Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Psalms:145:1,2,4; 145:10,11,12; 73:9,10;... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑