My gewete voor God

Ek plaas hier onder 'n paar artikels van ds. MJ Booyens wat hy geskryf het oor die gewete se rol en plek in die gelowige se lewe voor God se aangesig: - "Ek handel volgens my gewete ..." - Gewete self is nie my norm nie - Misverstand oor vryheid Sien ook die volgende bronne... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑