GKSA sinode 2015: 9 Januarie (dag 4)

Ds. Hennie van Wyk het die volgende opsomming van die dag se gebeure op die gerefkerke poslys geplaas: Ons het vandag 'n baie lang debat gevoer oor die Wesenlike sake. Uiteindelik is met groot meerderheid besluit dat die saak oor die vrou in die besondere dienste wel 'n wesenlike saak is. Daarna is ook besluit dat... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑