GKSA BAS 2016: 13 Januarie 2016 (dag 2)

17h30: Sodra kommissie lyste beskikbaar is, sal ek dit deurgee. Daar word verdaag vir ete, en daarna sal kommissies voortgaan met hul werksaamhede, dink nie daar sal verder vergader word nie, eers weer môre. Daar is die volgende kommissies aangewys: 1.Tematiese en sinchronosasie 2. Beswaargronde: 1 Tim.2 3. Beswaargronde: 1 Kor.14 4. Beswaargronde: Openbaringhistories 5.... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑