GKSA BAS 2016: 14 Januarie 2016 (dag 3)

21h55: Sinode sluit af met sang en gebed.  Vergader more oggend van 07h30.  Alle afgevaardiges word opgeroep om Rapporte deeglik te bestudeer en voor te berei. My opmerking: weereens bevestig die Sinode dat hul 'duidelike sekere' besluite neem op grond van die hermeneutiek van ons het 'sekerheid van ons onsekerheid.' 21h50: Dus, beswaarskrif 21.7 slaag... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑