GKSA BAS 2016: 15 Januarie 2016 (dag 4)

19h15: Die heel belangrikste en laaste Kommissie Rapport (K2 - 1 Tim.2) is uitgedeel. Dit moet nou goed bestudeer word en sal more op die tafel wees. Die res van die aand is admin sake. 19h00: Al die beswaargronde van Krugersdorp ivm Prakties slaag nie. 18h55: Kommissie Rapport K6 - Prakties, wat terug verwys is (sien... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑