Preek: Genesis 3:20 Die Kinderseën

Die kinderseën Plek en datum: GK Matlabas 2016-01-24 Lees: Gen 2:19-25; 3:14-20 Teksvers: "En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe." (Gen.3:20) Tema: Die kinderseën. Psalms:89:1,2; 89:3,4; 89:12,14; 102:8,9;128:1,2,3 Prediker: ds. Gustav Opperman Openingsgebed (getranskribeer na die erediens) Kom ons bid saam! Drie maal heilige God, Op... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑