Die Christen en die digitale wêreld

DIE CHRISTEN EN DIE DIGITALE WERELD 'n Onlangse Ligonier konferensie het as deel van hul konferensie, ook die belangrike saak van die Christen se gebruik van die digitale wêreld, tot eer van God, aangespreek. Tegnologie kan so maklik deur ons misbruik word, en skade veroorsaak in ons verhouding tot God en ons naaste, veral ons... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑