Maar Here, ek is te besig ….

MAAR HERE, EK IS TE BESIG ....  Hoe maklik maak ons verskonings ? Maar Here, ek is net te besig om: u Woord te lees (Ps.1:2; Hand.17:11) persoonlik te bid en U te aanbid (Rom.12:1,2; 1 Kor.10:31) om saam my gesin huisgodsdiens te hou (Deut.6:4-9; Ef.6:1-4) om van Sondag tot Sondag u huis op te... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑