‘n Politieke roeping vir Christene

'N POLITIEKE ROEPING VIR CHRISTENE deur Bouwe van der Eems Sedert die nuwe bedeling aangebreek het, het Christene maar min invloed op die politiek. Christene wat wel betrokke was in die politiek, was dikwels betrokke in konserwatiewe politiek. Omdat konserwatiewe politiek primer daarop gefokus is om die status quo te behou, was hierdie politiek nie... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑