Twee van ds GBS Pasch se bekeringspreke

TWEE BEKERINGSPREKE VAN DS GBS PASCH Ek wil graag twee van ds. GBS Pach se preke by u as leser aanbeveel, met erkenning aan die bron. Dit het my opnuut aangespreek, en dit is ook opnuut aktueel vir ons tyd. Die een preek, "Die besondere erns van gewone dinge" (Luk. 13:6-9) wys op die noodsaakik om... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑