VIDA en Galasiërs 3:28

VIDA EN GALASIERS 3:28 "Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus." - Galasiërs 3:28 Hierdie teks is al deur baie, veral die laaste 30 jaar, ingespan om vroue in die... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑