Die engele en die publieke eredienste: Wattter skouspel openbaar die Kerk van Christus deur nie publieke eredienste te hou midde pandemiese tye nie?

Die engele en die publieke eredienste - watter skouspel openbaar die Kerk van Christus deur nie publieke eredienste te hou midde pandemiese tye nie? “... want ons het ’n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense. ... Daarom moet die vrou ’n aanduiding van gesag op die hoof hê... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑